بازدید قبلی؛ 6491. جيـرفت در آتش خشم طبيعت می سوزد، و جيـرفتيان، در چنگال تبعيض گرفتارند ادامه . . . كاربر ارجمند، آنچه را كه ملاحظه می‌فرماييد مربوط به روزگار دوره‌ی ششم مجلس بوده است. « جيـرفت در آتش خشم طبيعت می سوزد، و جيـرفتيان، در چنگال تبعيض گرفتارند » 

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجه الاسلام آقای سيدمحمد خاتمی

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

پس از عرض سلام و ادای احترام

با توجه به اينکه نخبگان و فرهيختگان اکثريت قاطع مردم شريف شهرستان جيرفت، به اين خدمتگزار صادق و قديمي آن مردم بزرگوار، امر فرمودند تا حرف دل آنان را به سمع و نظر جناب عالی برسانم، به رغم عدم مسووليت قانونی و از باب ادای وظيفه ی دينی و ملی، بر خود فرض می داند تا عرضه بدارد:

 1 - آقای رئيس جمهور؛ مطالب و مشکلاتی که اينک ورد زبان خاص و عام مردم آن ديار ولايتمدار که ولی نعمت امثال بنده بوده و هستند، می باشند و از نگارنده خواسته اند که به هر طريق ممکن و ميسور به استحضار حضرت عالی رسانده شوند، عبارتند از:

- جيرفت فراموش شده است.

- دولت، از مردم جيرفت ناراحت است و می خواهد انتقام بگيرد.

- صدها ميليارد ريال اعتبارات مختص خشکسالی را انتخاباتی هزينه کردند و همانند گوشت قربانی در بين خويشان و دوستان خاصشان تقسيم فرمودند، و باغات بزرگ انواع مرکبات ، در برابر چشمان حيرت زده ی هزاران کشاورز محروم و بی دفاع جيرفتی و عنبرآبادی در آتش خشم طبيعت سوخت و پولهاي کلانی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران، به سوی شهرستان جيرفت سرازير شده بود تا در اختيار کشاورزان و باغداران خسارت ديده ی از خشکسالی قرار بگيرد . . . !!؟.

- اشرار مسلح دگرباره دست به شرارت زده اند.- سرقتهای خانگی و خيابانی چند برابر شده است.

- جيرفت، استان که نشد، بماند، عضو رسمی مناطق محروم هم قلمداد گرديد، و هنوز هم بحث شهرستان شدن عنبرآباد و بخش شدن مردهک و بلوک، پی گيری عملی نشده است.

 

- پی گيری طرح مهم و سرنوشت ساز گاز رسانی به شهرستان جيرفت در ادامه ی طرحی که گاز مصرفی مردم بافت را تأمين ساخته است، عقيم مانده  و  وعيد معاونت محترم سياسی وقت استانداری  کرمان ( استاندار فعلی )مبنی بر برگشت اصل پول دهها هزار مال باخته ی محروم جيرفتی و عنبرآبادی، که در معاملات معروف چکی ورشکسته شده بودند، که در حضور راهپيمايان 22بهمن 1378 و شش روز قبل از روز رأی گيری ، اعلام شده بود ، در طوفان مهيب نسيان پس از انتخابات مجلس ششم گم گرديد واحداث بلوار علی آباد سازمان و جاده ها ی بلوک – جيرفت ، نرگسان – جيرفت ، دولت آباد – جيرفت و آسفالت آنها، بعد از روز اخذ رأی معطل مانده است و بهره برداری از پل مهم و سرنوشت ساز عنبـــرآبادکه از سالها پيش آماده ی عبــور ومــرور می باشد،صورت نگرفته و احداث راه های ارتباطی اکثر روستاها، و . و . بلافاصله بعد از انتخابات ميان دوره ای مجلس ششم و فرستادن کانديدای دولتی به مجلس به اصطلاح اصلاحات، تعطيل شدند و همچنين پرواز هواپيماها به فرودگاه جيرفت، لغو گرديد!؟ و خبری هم از چهار خطه شدن جاده بسيار مهم و استراتژيک و پر ترافيک کرمان  - جيرفت – کهنوج -  بندرعباس، به گوشهای شنوای مردمان تيز هوش جيرفت، نرسيد. وبسيار است از اين قبيل معضلات و مشکلات که در ظرفيت اين نوشتار ، نمی گنجد.

 

 

- مردمان نکته سنج و هوشيار منطقه می گويند؛

در حالی که باغات بزرگ و کوچک کشاورزان و باغداران جيرفتی و عنبرآبادی، از بی آبی و خشکسالی خشکيده می شوند و به صحرا تبديل می گردند، فرماندار محترم دوم خردادی جيرفت که با زحمات طاقت فرسای مادر محترم و زحمتکشش، روزگار گذرانيده و بزرگ شده است و همانند  اکثريت قاطع مردم منطقه، جزو فقيران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در جيرفت به شمار می رفته است، يک شبه ره چهل ساله طی کرده است و با تمسک قرار دادن ارثيه ی همسرش که جيرفتی نيست، در منطقه ی « بلوک » جيرفت در حال احداث باغستانی بــزرگ بر روی  زمينهای حاصلخيز منطقه ی مذکور، از انـواع مـرکبات، به مساحت دهــهـا هکتار، ( برخی ديگر می گويند، صدها هکتار ) آنهم قطره ای که امکانات فراوان و اعتبار کلان نياز دارد، می باشد!.

2 - آقای رئيس جمهور؛ مردم جيرفت می گويند؛

تمام مقامات از اکثريت اعضای شوراها ، و جمله ی دهداران ، بخشداران، فرماندار و نماينده ی مجلس گرفته تا استاندار کرمان، همگی دوم خردادی هستند و حسابی هم هوای يکديگر را دارند و وضع زندگيشان نيز هر روز بهتر از ديروز می شود  ، پس چرا وضع زندگی ما مردم جيرفت و عنبرآباد  هر روز بدتر و سخت تر از روز قبل می شود؟ .

اگر نيست پس چرا برای آنها، بهترينش تهيه و آماده  می گردد و اگر هست ، چرا و به چه دليل، برای ما مردم مستضعف که صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستيم، وجود ندارد و اين تبعيضهای ناروا و ليبراليستی و اين اختلافات طبقاتی و امپرياليستی است که ما مردم جيرفت را رنجور و گرفتار ساخته است و متأسفانه و غمگنانه بايد گفت که، کسی نيست که به دادمان برسد و طنين فريادمان را در گوش دولت به اصطلاح پاسخگو بيندازد!؟ و بپرسد که صدها و بلکه هزاران قطعه ی گرانبهای مکشوفه از آثار باستانی شهرستان جيرفت به دست چه کسانی استخراج گرديد و چگونه به فروش رفت و توسط کدامين مقام و قدرت، در اختيار قاچاقچيان حرفه ای و بين المللی قرار گرفت؟!.

3 -  جناب آقای خاتمی؛ همانگونه که مستحضر هستيد، اکثريت جيـرفتيان و عنبـرآباديان عزيز، در انتخابات دوم خرداد يکهزاروسيصدوهفتادوشش ( 76 ) ، به جناب حجه الاسلام والمسلمين آقای علی اکبر ناطق نوری رأی دادند و در هجدهم خرداد يکهزاروسيصدوهشتاد(80 ) به جناب عالی، و از تاريخ 1/9/1376 تا اين لحظه که قريب به پنـج سال می شود، مسووليت مهم فرمانداری شهرستان جيرفت را در اختيار گرداننده ی اصلی ستاد انتخاباتی رقيب اول نماينده ی دوره های چهارم و پنجم مردم جيرفت در مجلس شورای اسـلامـی و نـمايـنده ی ميان دوره ای فعلی جيرفت که پسر عمويش نيز می باشد، قرار داده اند و اين مهم در کل کشور منحصر به فرد و بی نظير است که چــرخاننده ی ستاد انتخاباتی رقيب اول نماينده وقت مجلس را مسلط بر حـوزه ی انتـخابيه ی برگزيده ی مردم، بگردانند و تــز کهـنه ی ؛ « اختلاف بينداز و حکومت کن »را  عملی سازند، لطفاً از آنان که برای حذف خدمتگزار دوره های چهارم و پنجم مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، چنين ظلم بزرگی را در حق مردم صبور وليکن رشيد آن سامان روا داشتند و چنان بی سامانی را رواج دادند، سوأل بفرماييد که شما ای فرماندار محترم و مقامات مسوول دولت به اصطلاح دوم خردادی، در شهرستان مظلوم و محروم جيرفت چه کرده ايد؟، به غير از اينکه نماينده ی مورد نظر و تأييد گروه کارگزاران سازندگی و جبهه ی موسوم به دوم خرداد، به مجلس به اصطلاح اصلاحات فرستاده اند، ديگر چه کاری برای مردم جيرفت انجام داده اند؟ و کدامين طرح مفيد و مثمر ثمر را به اجرا درآورده اند که پی گيری اوليه ی آن به وسيله ی نماينده ی سابق انجام نشده باشد و مجری اصلی آن دولت قبلی نبوده باشد؟.

 

4 -   در هنگامه ی سفر آن مقام محترم به شهرستان مظلوم و آزاده پرور جيرفت که قبل از انتخابات ميان دوره ای دوره ی ششم مجلس انجام شد، جمعيت انبوه استقبال کننده، ( بالغ بر سی هزارنفر ) که در مکان تربيت بدنی شهر جيرفت گرد هم آمده بودند تا به سخنان رئيس جمهور محترم گوش فرا بدهند، از سخنرانی کوتاه و چند دقيقه ای جناب عالی متعجب شده بودند که چرا رياست محترم جمهور، اولاً؛ به جای « شما مردم جيرفت » چندين بار فرمودند « شما مردم جهرم » ، و ثانياً؛ هيچ اشاره ای به انواع مشکلات ما جيرفتيان و عنبرآباديان مظلوم نفرمودند؟!، مگر بحث ابطال انتخابات دوره ی ششم مجلس، از حوزه ی انتخابيه ی جيرفت که توسط شورای محترم نگهبان عدم صحت برگزاری آن اعلام ، و از راهيابی پسر عموی  فرماندار جيرفت به مجلس شورای اسلامی ممانعت به عمل آورده است، جــــزو مشـــکلات متعدد و حاد مردم شهرستان جيرفت می باشد؟! که جناب آقای خاتمی از ابطال آن اظهار تأسف فرمودند! و برای ورود پسر عموی محترم فرماندار! محترم جيرفت به مجلس به اصطلاح اصلاحات، دست دعا به آسمان بلند کردند !. و وقتی که نوشته ی نوشته جات منطقه را ملاحظه فرمودند که نوشته بودند؛ رئيس جمهور محترم، خطاب به پسر عموی فرماندار که از صندوقهای اخذ رأی بيــــــرون آورده شده بود و نتوانسته بود به مجلس راه يابد، فرموده است که ؛ « چطوری مرد صابر ! » با خودشان چنين نجوا کردند که؛ پس رئيس جمهور به جيرفت آمده بود که اولاً؛ برای کانديدای دولتيها در انتخابات ميان دوره ای جيرفت و ثانياً؛ برای خودش تبليغ انتخاباتی انجام بدهد!. در پايان، تقاضای قاطبه ی مردم جيرفت و عنبرآباد را در سه بند ذيل خلاصه می نمايد :1-     توجه ويژه و صدور دستور مقتضی راجع به بند اول اين نامه ی پر از درد و رنج.2-   انتشار اسامی کليه ی کسانی که از وامهای بلاعوض و بلند مدت مربوط به خشکسالی در سالهای 78 13 الی 1381 ، استفاده کرده اند، در نوشته جات محلی تحت سيطره ی فرمانداری جيرفت.3-  عدم اعتماد و اطمينان به فرماندار خط باز و افراطی جيرفت که در روزگار قبل از انتخابات، فرمانداری را به ستاد انتخاباتی پسرعمويش مبدل ساخته بود و اکنون هم فرمانداری در حقيقت دفتر کار نماينده ی ميــان دوره ای فعلی به حساب می آيد و آقای فرخی فرماندار، به هيچ وجه امين مردم، خصوصاً جهت برگزاری دومين انتحابات شوراهای شهر و روستاها و هفتمين انتخابات مجلس شورای اسلامی، نيست.

«جناب آقای خاتمی؛ اين بود وظيفه‌ی نويسنده، و حضرت‌عالی خود می‌دانيد و خدای خود»

با احترام: علی زادسرجيرفتی

نماينده ی دوره های چهارم و پنجم مردم 

جيرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی

رونوشت:  - مردم عزيز جيرفت و عنبرآباد جهت استحضار.

=====

بازدید قبلی؛ 5423. حتماً در خاطر مباركتان هست كه شما خود افتخار پسوند «جيرفتی»[1] را به زادسر اعطا كرده‌ايد و در تبليغات انتخابات‌های دوره‌ها‌ی سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی با صدایی رسا شعار می‌داديد و می‌فرموديد : «زادسرجيرفتی حمايتت می‌كنيم»(در برابر نامزد ديگری كه جيرفتی نبود)، و خدمتگزار شما مردم خوب و با صفا و با وفا هم، به احترام شعار شما، پس از تصويب اعتبار نامه‌اش در دوره‌ی چهارم، بر سر برگ نمايندگی‌اش در مجلس نوشت «زادسرجيرفتی» [2]و به اين لقب مشهور شد

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...