خشكسالي به استان كرمان خصوصاً شهرستان‌های جنوب آن ده هزار ميليارد ريال خسارت زده است

علي زادسر در گفتگو با خانه ملت:

خشكسالي به استان كرمان ده هزار ميليارد ريال خسارت زد. زادسر نماينده جيرفت گفت: خشكسالي به استان كرمان ده هزار ميليارد ريال خسارت وارد كرده است. زادسر نماينده جيرفت گفت: خشكسالي به استان كرمان ده هزار ميليارد ريال خسارت وارد كرده است.  ديگر نگاه كنيم حداقل فايده خشكسالي اين بود كه دولت و كارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند كه خشكسالي را در كشور (8 استان خشك)‌ به عنوان حادثه‌اي غير مترقبه قلمداد نكنند و نيز يك برنامه دراز مدت براي خشكسالي به طور مداوم در نظر بگيرند و هميشه دولت خود را در مقابل اين بلاي به ظاهر خانمانسوز آماده كنند.زادسر گفت: خشكسالي تقريبا همه كشاورزان منطقه را مجبور به استفاده از آبياري علمي كرده است و به عبارتي هم كشاورزان و هم مسئولان مجبور به استفاده از كشاورزي صنعتي و علمي شده‌اند و اين عمل باعث شده كه آينده منطقه و توليدات كشاورزان در صورت پايان خشكسالي به ده‌ها برابر رشد برسد. نماينده جيرفت ضمن بيان اين مطلب كه مسئولين و كشاورزان به يقين رسيده‌اند كه بايد آب و زمين را به نحو بهتري مورد توجه قرار دهند گفت: بيش از 95 درصد مردم جنوب استان كرمان كشاورز هستند و انواع نخيلات، مركبات و صيفي جات در مطنقه جيرفت و عنبرآباد توليد مي‌شود كه توناژ اين محصولات هم در هكتار تقريبا ركورد شكن بوده است. وضع معيشتي مردم اين منطقه در گذشته مناسب بود اما در پي خشكسالي‌هاي 9 ساله بيش از 90% مردم استان كرمان و جيرفت و عنبرآباد فقير هستند و حتي هزينه تحصيل فرزندانشان را ندارند و به نوعي با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. وي افزود: تقريبا بيش از 95% مردم استان كرمان طي 9 سال خشكسالي اقدام به گرفتن وام از بانك‌ها كردند اما به دليل اينكه درآمدي نداشتند هيچگاه نتوانستند اين وام‌ها را بازپرداخت نمايند.وي با اشاره به اينكه اكثر كشاورزان در بازپرداخت وام با مشكل مواجه هستند گفت: كشاورزان منتظر هستند تا رئيس جمهور به استان كرمان سفر نمايد و دستور بخشش سود و ديركرد وام‌هاي كشاورزان را صادر كند. زادسر گفت: در جيرفت و عنبرآباد بيش از 20 هزار بيكار تحصيلكرده داريم كه همه آنها به اميد دريافت تسهيلات بانك‌ها به طرح‌هاي زود بازده، درخواست وام كردند كه به دليل بيكاري و مقروض بودن به بانك‌ها هيچ كدام از اين تسهيلات به آنها تعلق نمي‌گيرد. وي با انتقاد از نحوي پرداخت تسهيلات بانكي به كشاورزان در استان كرمان گفت: هنگامي كه اعلام مي‌كنند پرداخت وام توسط بانك بايد با ارائه سند مالكيت زمين باشد و اينكه هيچ بدهي به بانك نداشته باشند ارائه تسهيلات بانكي به شوخي بيشتر شباهت دارد.وي تصريح كرد: هيچ يك از مردم جنوب استان كرمان با اين شرايط نتوانسته‌اند از اين تسهيلات بانكي استفاده كنند در اين منطقه هيچ فردي را نمي‌توان پيدا كرد به بانك‌ها بدهي نداشته باشد و با اين شرايط اعطاي تسهيلات بانكي، مردم احساس مي‌كنند كه سركار گذاشته شده‌اند.

 

زادسر با ارائه پيشنهادهايي براي برون رفت از مشكلات بانكي كشاورزان گفت: حداقل اقدامي كه مي‌شود انجام گيرد اين است كه دولت براي برخوردار شدن مردم از تسهيلات بانكي بدهي‌هاي قبلي آنها را ببخشد و همچنين دولت موظف شود كه نواقص اسناد مالكيت زمين‌هاي كشاورزي را برطرف نمايند. نماينده جيرفت و عنبرآباد ضمن بيان اين مطلب كه متاسفانه دولت‌ها هميشه در رابطه با حوادث غيرمترقبه كار مسكن استامينوفن را براي مريض تب دار انجام مي‌دهند گفت: مسئولين عادت دارند كه در برابر مشكلات بي توجه باشند تا بحران ايجاد شود هنگامي كه بحران ايجاد شد با برخورد مديريت بحران با آن مساله مقابله مي‌كنند. عضو كميسيون قضايي گفت: متاسفانه وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، اقتصاد و دارايي و كشور طي سال‌هاي گذشته برنامه‌ريزي صحيح و علمي براي مقابله با خشكسالي نداشته‌اند، ساليانه اعتباراتي تزريق مي‌شد و بعد به دليل عدم نظارت، بسياري از افراد اين اعتبارات را گرفته و صرف ديگر مشكلات خود مي‌كردند. نماينده جيرفت در ارتباط با نحوه نظارت بر پرداخت اعتبارات تخصيص داده شده براي مقابله با خشكسالي گفت: در حال حاضر نحوه نظارت مناسب است خصوصا طي 2 سال گذشته در حوزه انتخابيه جيرفت و عنبرآباد ، اينجانب با حساسيت طي بازديد از پروژه‌ها سعي كردم كه نظارت نسبي بر پرداخت و هزينه تسهيلات اعطايي داشته باشم.  وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه با توجه به اينكه در سال 85 بحراني‌ترين و سخت‌ترين سال خشكسالي در جنوب استان كرمان را پيش رو داشتيم گفت: اما تاكنون با مشكل كمبود آب آشاميدني در روستاها مواجه نبوديم ولی امسال توسط ده‌ها تانكر سيار و صدها تانكر ثابت به اين روستاها آب رساني مي‌شود كه البته اين نيز در تاريخ جيرفت و عنبرآباد بي سابقه است وي گفت: هزاران هكتار باغات 50 ساله مركبات و نخيلات تبديل به بيابان لم يزرع شده كه از اكثر اين باغات فيلم برداري شده و به مسئولين ارائه داده‌ايم زادسر با ذكر اين مطلب كه خسارت خشكسالي غير قابل شمارش و تصور است به راهكارهاي جبران خسارت اشاره كرد و گفت: بيمه كردن محصولات كشاورزان و برنامه ريزي مدون علمي و كارشناسي براي مقابله با خشكسالي از جمله راهكارهاي جبران خسارت كشاورزان است. وي افزود: نبايد خشكسالي به عنوان حادثه‌اي غير مترقبه تلقي شود بلكه بايدبه عنوان جزيي از زندگي ساليانه مردم حساب شود. نماينده جيرفت گفت: مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه مهمترين كار در شرايط فعلي براي كشاورزاني كه در اين زيان خسارت خشكسالي را نيز تحمل مي‌كنند اين است كه دولت بازپرداخت وام كشاورزان جنوب استان كرمان را از دستور كار حذف كند و همچنين شرايط استفاده از تسهيلات بانكي در رابطه با طرح‌هاي اشتغالزايي زود بازده را حذف نمايد.وي تصريح كرد: بانك كشاورزي بيش از 30 ميليارد تومان از مردم منطقه طلبكار است و هرگز مردم نخواهند توانست اين وام‌ها را پرداخت نمايند.نماينده جيرفت ضمن بيان اين مطلب كه يك دهه وقت لازم است كه عوارض خشكسالي ترميم يابد افزود: حرف ما به دولت و رئيس جمهور اين است كه دولت بايد بدهي كشاورزان منطقه را به دليل وضعيت معيشتي آنها به بانك‌ها خود بپردازد.نماينده جيرفت تصريح كرد: اولويت دارترين مطالبات مردم در جنوب استان كرمان اين است كه اين منطقه از استان كرمان جدا شده و به عنوان يك استان مستقل به تصويب هيات دولت برسد. وي افزود: جنوب استان كرمان هم از نظر نيروي انساني و هم از نظر توسعه فيزيكي و منطقه‌اي، هميشه قرباني شمال استان شده است. وي با اشاره به فاصله زياد برخي از مناطق جنوبي به مركز استان كرمان گفت: مارز منطقه‌اي است كه حتي خانه‌هاي خشت و گلي هم در آن ديده نمي‌شود و مردم در كپر زندگي مي‌كنند و علت عدم رسيدگي به وضعيت معيشتي آنها اين است كه اين منطقه تا مركز استان كرمان 700 كيلومتر است و مردم اين منطقه هرگز استاندار و فرماندار و بخشدار را نديده‌اند اين مساله اقتضا مي‌كند كه مديريت دو تا شود.نماينده جيرفت گفت: تنها استاني كه پس از انقلاب تقسيمات كشوري در آن انجام نگرفته است استان كرمان است. ما حرف روشنمان اين است كه قسمت جنوب از استان كرمان جدا شود. زادسر افزود: استان شدن جنوب كرمان به مركزيت جيرفت همان شعر را به ياد مي‌آورد كه نام احمد نام جمله انبياست. چون كه 100 آيد 90 هم پيش ماست.  اگر يك استانداري مستقل در جنوب كرمان ايجاد شود برنامه‌ريزي، رشد و توسعه و مقابله با بلاياي طبيعي، جايگاه واقعي خود را پيدا خواهد كرد و از اين محروميت غير قابل توصيف رها خواهد شد

منبع: خانه ملت . خبرنگار: 1352تاريخ: 6 شهريور 1385

زادسر در گفتگو با روزنامه‌ی خانه ملت : زلزله‌ای خاموش در جنوب استان كرمان اتفاق افتاده است

تاريخ :11/06/1385    ساعت : 13:27

جنوب استان كرمان بايد يك استان مستقل شود

خسارات خشك‌‏سالي كرمان با زلزله مرگ‌‏بار بم قابل مقايسه است

مسؤولان عادت دارند كه در برابر مشكلات بي‌‏توجه باشند تا بحران ايجاد شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس‌‏هفتم گفت: خشك‌‏سالي به استان كرمان ده هزار ميليارد ريال خسارت وارد كرده است. به گزارش" ايلنا" علي زادسرجيرفتي از خشك‌‏سالي استان كرمان به عنوان زلزله خاموش ياد كرد و گفت: خسارت خشك‌‏سالي به استان كرمان ده هزار ميليارد ريال بوده است كه 70 ميليارد تومان آن خسارات به شهرهاي جنوبي استان كرمان-منوجان، عنبرآباد، كهنوج، قلعه گنج، بافت و رودبار- بوده است.

نماينده اصولگراي مجلس‌‏هفتم گفت: خساراتي كه خشك‌‏سالي 9 ساله بر منطقه وارد كرده است، از نظر مادي و معنوي با زلزله مرگ‌‏بار دوم دي ماه 1382 شهرستان بم قابل مقايسه است.زادسرجيرفتي افزود: خشك‌‏سالي در استان كرمان به نوعي براي اكثريت قريب به اتفاق مردم آنجا مرگي تدريجي را رقم زده و منطقه را در بسياري از مناطق جنوبي به يك ويرانه و بيابان لم يزرع تبديل كرده است.وي كه با خبرنگار" خانه ملت" گفت‌‏وگو مي‌‏كرد، گفت: خشك‌‏سالي را بايد از زاويه‌اي ديگر هم مدنظر قرار داد. بدين صورت كه آنچه كه در جهان خلقت اتفاق مي‌افتد، حكمت و خيرات نيز هست. به عنوان مثال در سال 71 سيل بسيار مخربي در منطقه جنوب استان كرمان اتفاق افتاد كه خسارات فراواني را وارد كرد اما اين خسارات فوايد زيادي هم به ارمغان آورد. از جمله، برنامه‌‏ريزي دولت براي مقابله با سيل و مكلف ساختن دولت براي ايجاد برنامه‌‏ريزي‌هاي درازمدت در استان كرمان.نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس هفتم افزود: در بحث خشك‌‏سالي هم مانند سيل اگر از بعد ديگر نگاه كنيم، حداقل فايده خشك‌‏سالي اين بود كه دولت و كارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند كه خشك‌‏سالي را در كشور- 18 استان خشك -به عنوان حادثه‌اي غير مترقبه قلمداد نكنند و نيز يك برنامه درازمدت براي خشك‌‏سالي به طور مداوم در نظر بگيرند و هميشه دولت خود را در مقابل اين بلاي به ظاهر خانمان‌‏سوز آماده كنند.زادسرجيرفتي گفت: خشك‌‏سالي تقريبا همه كشاورزان منطقه را مجبور به استفاده از آبياري علمي كرده است و به عبارتي هم كشاورزان و هم مسؤولان مجبور به استفاده از كشاورزي صنعتي و علمي شده‌اند و اين عمل باعث شده است كه آينده منطقه و توليدات كشاورزان در صورت پايان خشك‌‏سالي به ده‌ها برابر رشد برسد. نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس‌‏هفتم ضمن بيان اين مطلب كه مسؤولين و كشاورزان به يقين رسيده‌اند كه بايد آب و زمين را به نحو بهتري مورد توجه قرار دهند، گفت: بيش از 95 درصد مردم جنوب استان كرمان كشاورز هستند و انواع نخيلات، مركبات و صيفي جات در مطنقه جيرفت و عنبرآباد توليد مي‌شود كه توناژ اين محصولات هم در هكتار تقريبا ركوردشكن بوده است. وضع معيشتي مردم اين منطقه در گذشته مناسب بود اما درپي خشك‌‏سالي‌هاي 9 ساله بيش از 90 درصد مردم استان كرمان و جيرفت و عنبرآباد فقير هستند و حتي هزينه تردد بين كرمان و جيرفت براي تحصيل فرزندانشان را ندارند و به نوعي با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. وي افزود: تقريبا بيش از 95درصد مردم استان كرمان طي 9 سال خشك‌‏سالي اقدام به گرفتن وام از بانك‌ها كردند اما به دليل اينكه درآمدي نداشتند، هيچگاه نتوانستند اين وام‌ها را بازپرداخت نمايند.وي با اشاره به اينكه اكثر كشاورزان در بازپرداخت وام با مشكل مواجه هستند، گفت: كشاورزان منتظر هستند تا رييس جمهور به استان كرمان سفر نمايد و دستور بخشش سود و ديركرد وام‌هاي كشاورزان را صادر كند.زادسرجيرفتي گفت: درشهرستان‌‏ها? جيرفت و عنبرآباد استان كرمان بيش از 20 هزار بيكار تحصيل‌‏كرده داريم كه همه آنها به اميد دريافت تسهيلات بانك‌ها به طرح‌هاي زود بازده، درخواست وام كردند كه به دليل بيكاري و مقروض بودن به بانك‌ها هيچ كدام از اين تسهيلات به آنها تعلق نمي‌گيرد.وي با انتقاد از نحوي پرداخت تسهيلات بانكي به كشاورزان در استان كرمان گفت: هنگامي كه اعلام مي‌كنند پرداخت وام توسط بانك بايد با ارائه سند مالكيت زمين باشد و اينكه هيچ بدهي به بانك نداشته باشند، ارائه تسهيلات بانكي به شوخي بيشتر شباهت دارد.نماينده جيرفت و عنبرآّاد در مجلس‌‏هفتم تصريح كرد: هيچ‌‏يك از مردم جنوب استان كرمان با اين شرايط نتوانسته‌اند از اين تسهيلات بانكي استفاده كنند. در اين منطقه هيچ فردي را نمي‌توان پيدا كرد به بانك‌ها بدهي نداشته باشد و با اين شرايط اعطاي تسهيلات بانكي، مردم احساس مي‌كنند كه سركار گذاشته شده‌اند.زادسر با ارائه پيشنهادهايي براي برون رفت از مشكلات بانكي كشاورزان گفت: حداقل اقدامي كه مي‌شود انجام گيرد، اين است كه دولت براي برخوردار شدن مردم از تسهيلات بانكي بدهي‌هاي قبلي آنها را ببخشد و همچنين دولت موظف شود كه نواقص اسناد مالكيت زمين‌هاي كشاورزي را برطرف نمايند.نماينده جيرفت و عنبرآباد ضمن بيان اين مطلب كه متاسفانه دولت‌ها هميشه در رابطه با حوادث غيرمترقبه كار مسكن استامينوفن را براي مريض تب‌‏دار انجام مي‌دهد، گفت: مسؤولان عادت دارند كه در برابر مشكلات بي‌‏توجه باشند تا بحران ايجاد شود، هنگامي كه بحران ايجاد شد با برخورد مديريت بحران با آن مساله مقابله مي‌كنند. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس‌‏هفتم گفت: متاسفانه وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، اقتصاد و دارايي و كشور طي سال‌هاي گذشته برنامه‌ريزي صحيح و علمي براي مقابله با خشك‌‏سالي نداشته‌اند، ساليانه اعتباراتي تزريق مي‌شد و بعد به دليل عدم نظارت، بسياري از افراد اين اعتبارات را گرفته و صرف ديگر مشكلات خود مي‌كردند. نماينده جيرفت در ارتباط با نحوه نظارت بر پرداخت اعتبارات تخصيص داده شده براي مقابله با خشك‌‏سالي گفت: در حال حاضر نحوه نظارت مناسب است خصوصا طي 2 سال گذشته در حوزه انتخابيه جيرفت و عنبرآباد و كهنوج، اينجانب با حساسيت طي بازديد از پروژه‌ها سعي كردم كه نظارت نسبي بر پرداخت و هزينه تسهيلات اعطايي داشته باشم.وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه با توجه به اينكه در سال 85 بحراني‌ترين و سخت‌ترين سال خشك‌‏سالي در جنوب استان كرمان را پيش رو داشتيم، گفت: اما تاكنون با مشكل كمبود آب آشاميدني در روستاها مواجه نبوديم و توسط تانكر‌هاي سيار به اين روستاها آب رساني مي‌شود كه البته اين نيز در تاريخ جيرفت و عنبرآباد بي‌‏سابقه است.نماينده جيرفت و عنبرآباد در مجلس هفتم گفت: هزاران هكتار باغات 50 ساله مركبات و نخيلات تبديل به بيابان لم يزرع شده كه از اكثر اين باغات فيلم برداري شده و به مسؤولان ارائه داده‌ايم. زادسر با ذكر اين مطلب كه خسارت خشك‌‏سالي غير قابل شمارش و تصور است به راهكارهاي جبران خسارت اشاره كرد و گفت: بيمه كردن محصولات كشاورزان و برنامه‌‏ريزي مدون علمي و كارشناسي براي مقابله با خشك‌‏سالي از جمله راهكارهاي جبران خسارت كشاورزان است.وي افزود: نبايد خشك‌‏سالي به عنوان حادثه‌اي غيرمترقبه تلقي شود بلكه بايد به عنوان جزيي از زندگي ساليانه مردم حساب شود.نماينده جيرفت گفت: مسؤولان به اين نتيجه رسيدند كه مهم‌‏ترين كار در شرايط فعلي براي كشاورزاني كه در اين زيان خسارت خشك‏سالي را نيز تحمل مي‌كنند، اين است كه دولت بازپرداخت وام كشاورزان جنوب استان كرمان را از دستور كار حذف كند و همچنين شرايط استفاده از تسهيلات بانكي در رابطه با طرح‌هاي اشتغالزايي زودبازده را حذف نمايد.وي تصريح كرد: بانك كشاورزي بيش از 30 ميليارد تومان از مردم منطقه طلبكار است و هرگز مردم نخواهند توانست اين وام‌ها را پرداخت نمايند. نماينده جيرفت ضمن بيان اين مطلب كه يك دهه وقت لازم است كه عوارض خشك‌‏سالي ترميم يابد، افزود: حرف ما به دولت و رييس‌‏جمهور اين است كه دولت بايد بدهي كشاورزان منطقه را به دليل وضعيت معيشتي آنها به بانك‌ها خود بپردازد. نماينده جيرفت تصريح كرد: اولويت‌‏دارترين مطالبات مردم در جنوب استان كرمان اين است كه اين منطقه از استان كرمان جدا شده و به عنوان يك استان مستقل به تصويب هيات دولت برسد. وي افزود: جنوب استان كرمان هم از نظر نيروي انساني و هم از نظر توسعه فيزيكي و منطقه‌اي، هميشه قرباني شمال استان شده است. زادسر جيرفتي با اشاره به فاصله زياد برخي از مناطق جنوبي به مركز استان كرمان گفت: مارز منطقه‌اي است كه حتي خانه‌هاي خشت و گلي هم در آن ديده نمي‌شود و مردم در كپر زندگي مي‌كنند و علت عدم رسيدگي به وضعيت معيشتي آنها اين است كه اين منطقه تا مركز استان كرمان 700 كيلومتر است و مردم اين منطقه هرگز استاندار و فرماندار و بخشدار را نديده‌اند. اين مساله اقتضا مي‌كند كه مديريت دو تا شود. نماينده جيرفت گفت: تنها استاني كه پس از انقلاب تقسيمات كشوري در آن انجام نگرفته است، استان كرمان است. ما حرف روشن‌‏مان اين است كه قسمت جنوب از استان كرمان جدا شود.زادسر افزود: استان شدن جنوب كرمان به مركزيت جيرفت همان شعر را به ياد مي‌آورد كه نام احمد نام جمله انبياست چون كه 100 آيد، 90 هم پيش ماست. اگر يك استانداري مستقل در جنوب كرمان ايجاد شود، برنامه‌ريزي، رشد و توسعه و مقابله با بلاياي طبيعي، جايگاه واقعي خود را پيدا خواهد كرد و از اين محروميت غيرقابل توصيف رها خواهد شد.

پايان پيام

کد خبر: 342592

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...