بازدید قبلی؛ 6491. جيـرفت در آتش خشم طبيعت می سوزد، و جيـرفتيان، در چنگال تبعيض گرفتارند ادامه . . . كاربر ارجمند، آنچه را كه ملاحظه می‌فرماييد مربوط به روزگار دوره‌ی ششم مجلس بوده است. « جيـرفت در آتش خشم طبيعت می سوزد، و جيـرفتيان، در چنگال تبعيض گرفتارند » 

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجه الاسلام آقای سيدمحمد خاتمی

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

پس از عرض سلام و ادای احترام

با توجه به اينکه نخبگان و فرهيختگان اکثريت قاطع مردم شريف شهرستان جيرفت، به اين خدمتگزار صادق و قديمي آن مردم بزرگوار، امر فرمودند تا حرف دل آنان را به سمع و نظر جناب عالی برسانم، به رغم عدم مسووليت قانونی و از باب ادای وظيفه ی دينی و ملی، بر خود فرض می داند تا عرضه بدارد:

 1 - آقای رئيس جمهور؛ مطالب و مشکلاتی که اينک ورد زبان خاص و عام مردم آن ديار ولايتمدار که ولی نعمت امثال بنده بوده و هستند، می باشند و از نگارنده خواسته اند که به هر طريق ممکن و ميسور به استحضار حضرت عالی رسانده شوند، عبارتند از:

- جيرفت فراموش شده است.

- دولت، از مردم جيرفت ناراحت است و می خواهد انتقام بگيرد.

- صدها ميليارد ريال اعتبارات مختص خشکسالی را انتخاباتی هزينه کردند و همانند گوشت قربانی در بين خويشان و دوستان خاصشان تقسيم فرمودند، و باغات بزرگ انواع مرکبات ، در برابر چشمان حيرت زده ی هزاران کشاورز محروم و بی دفاع جيرفتی و عنبرآبادی در آتش خشم طبيعت سوخت و پولهاي کلانی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران، به سوی شهرستان جيرفت سرازير شده بود تا در اختيار کشاورزان و باغداران خسارت ديده ی از خشکسالی قرار بگيرد . . . !!؟.

- اشرار مسلح دگرباره دست به شرارت زده اند.- سرقتهای خانگی و خيابانی چند برابر شده است.

- جيرفت، استان که نشد، بماند، عضو رسمی مناطق محروم هم قلمداد گرديد، و هنوز هم بحث شهرستان شدن عنبرآباد و بخش شدن مردهک و بلوک، پی گيری عملی نشده است.

 

- پی گيری طرح مهم و سرنوشت ساز گاز رسانی به شهرستان جيرفت در ادامه ی طرحی که گاز مصرفی مردم بافت را تأمين ساخته است، عقيم مانده  و  وعيد معاونت محترم سياسی وقت استانداری  کرمان ( استاندار فعلی )مبنی بر برگشت اصل پول دهها هزار مال باخته ی محروم جيرفتی و عنبرآبادی، که در معاملات معروف چکی ورشکسته شده بودند، که در حضور راهپيمايان 22بهمن 1378 و شش روز قبل از روز رأی گيری ، اعلام شده بود ، در طوفان مهيب نسيان پس از انتخابات مجلس ششم گم گرديد واحداث بلوار علی آباد سازمان و جاده ها ی بلوک – جيرفت ، نرگسان – جيرفت ، دولت آباد – جيرفت و آسفالت آنها، بعد از روز اخذ رأی معطل مانده است و بهره برداری از پل مهم و سرنوشت ساز عنبـــرآبادکه از سالها پيش آماده ی عبــور ومــرور می باشد،صورت نگرفته و احداث راه های ارتباطی اکثر روستاها، و . و . بلافاصله بعد از انتخابات ميان دوره ای مجلس ششم و فرستادن کانديدای دولتی به مجلس به اصطلاح اصلاحات، تعطيل شدند و همچنين پرواز هواپيماها به فرودگاه جيرفت، لغو گرديد!؟ و خبری هم از چهار خطه شدن جاده بسيار مهم و استراتژيک و پر ترافيک کرمان  - جيرفت – کهنوج -  بندرعباس، به گوشهای شنوای مردمان تيز هوش جيرفت، نرسيد. وبسيار است از اين قبيل معضلات و مشکلات که در ظرفيت اين نوشتار ، نمی گنجد.

 

 

- مردمان نکته سنج و هوشيار منطقه می گويند؛

در حالی که باغات بزرگ و کوچک کشاورزان و باغداران جيرفتی و عنبرآبادی، از بی آبی و خشکسالی خشکيده می شوند و به صحرا تبديل می گردند، فرماندار محترم دوم خردادی جيرفت که با زحمات طاقت فرسای مادر محترم و زحمتکشش، روزگار گذرانيده و بزرگ شده است و همانند  اکثريت قاطع مردم منطقه، جزو فقيران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در جيرفت به شمار می رفته است، يک شبه ره چهل ساله طی کرده است و با تمسک قرار دادن ارثيه ی همسرش که جيرفتی نيست، در منطقه ی « بلوک » جيرفت در حال احداث باغستانی بــزرگ بر روی  زمينهای حاصلخيز منطقه ی مذکور، از انـواع مـرکبات، به مساحت دهــهـا هکتار، ( برخی ديگر می گويند، صدها هکتار ) آنهم قطره ای که امکانات فراوان و اعتبار کلان نياز دارد، می باشد!.

2 - آقای رئيس جمهور؛ مردم جيرفت می گويند؛

تمام مقامات از اکثريت اعضای شوراها ، و جمله ی دهداران ، بخشداران، فرماندار و نماينده ی مجلس گرفته تا استاندار کرمان، همگی دوم خردادی هستند و حسابی هم هوای يکديگر را دارند و وضع زندگيشان نيز هر روز بهتر از ديروز می شود  ، پس چرا وضع زندگی ما مردم جيرفت و عنبرآباد  هر روز بدتر و سخت تر از روز قبل می شود؟ .

اگر نيست پس چرا برای آنها، بهترينش تهيه و آماده  می گردد و اگر هست ، چرا و به چه دليل، برای ما مردم مستضعف که صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستيم، وجود ندارد و اين تبعيضهای ناروا و ليبراليستی و اين اختلافات طبقاتی و امپرياليستی است که ما مردم جيرفت را رنجور و گرفتار ساخته است و متأسفانه و غمگنانه بايد گفت که، کسی نيست که به دادمان برسد و طنين فريادمان را در گوش دولت به اصطلاح پاسخگو بيندازد!؟ و بپرسد که صدها و بلکه هزاران قطعه ی گرانبهای مکشوفه از آثار باستانی شهرستان جيرفت به دست چه کسانی استخراج گرديد و چگونه به فروش رفت و توسط کدامين مقام و قدرت، در اختيار قاچاقچيان حرفه ای و بين المللی قرار گرفت؟!.

3 -  جناب آقای خاتمی؛ همانگونه که مستحضر هستيد، اکثريت جيـرفتيان و عنبـرآباديان عزيز، در انتخابات دوم خرداد يکهزاروسيصدوهفتادوشش ( 76 ) ، به جناب حجه الاسلام والمسلمين آقای علی اکبر ناطق نوری رأی دادند و در هجدهم خرداد يکهزاروسيصدوهشتاد(80 ) به جناب عالی، و از تاريخ 1/9/1376 تا اين لحظه که قريب به پنـج سال می شود، مسووليت مهم فرمانداری شهرستان جيرفت را در اختيار گرداننده ی اصلی ستاد انتخاباتی رقيب اول نماينده ی دوره های چهارم و پنجم مردم جيرفت در مجلس شورای اسـلامـی و نـمايـنده ی ميان دوره ای فعلی جيرفت که پسر عمويش نيز می باشد، قرار داده اند و اين مهم در کل کشور منحصر به فرد و بی نظير است که چــرخاننده ی ستاد انتخاباتی رقيب اول نماينده وقت مجلس را مسلط بر حـوزه ی انتـخابيه ی برگزيده ی مردم، بگردانند و تــز کهـنه ی ؛ « اختلاف بينداز و حکومت کن »را  عملی سازند، لطفاً از آنان که برای حذف خدمتگزار دوره های چهارم و پنجم مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، چنين ظلم بزرگی را در حق مردم صبور وليکن رشيد آن سامان روا داشتند و چنان بی سامانی را رواج دادند، سوأل بفرماييد که شما ای فرماندار محترم و مقامات مسوول دولت به اصطلاح دوم خردادی، در شهرستان مظلوم و محروم جيرفت چه کرده ايد؟، به غير از اينکه نماينده ی مورد نظر و تأييد گروه کارگزاران سازندگی و جبهه ی موسوم به دوم خرداد، به مجلس به اصطلاح اصلاحات فرستاده اند، ديگر چه کاری برای مردم جيرفت انجام داده اند؟ و کدامين طرح مفيد و مثمر ثمر را به اجرا درآورده اند که پی گيری اوليه ی آن به وسيله ی نماينده ی سابق انجام نشده باشد و مجری اصلی آن دولت قبلی نبوده باشد؟.

 

4 -   در هنگامه ی سفر آن مقام محترم به شهرستان مظلوم و آزاده پرور جيرفت که قبل از انتخابات ميان دوره ای دوره ی ششم مجلس انجام شد، جمعيت انبوه استقبال کننده، ( بالغ بر سی هزارنفر ) که در مکان تربيت بدنی شهر جيرفت گرد هم آمده بودند تا به سخنان رئيس جمهور محترم گوش فرا بدهند، از سخنرانی کوتاه و چند دقيقه ای جناب عالی متعجب شده بودند که چرا رياست محترم جمهور، اولاً؛ به جای « شما مردم جيرفت » چندين بار فرمودند « شما مردم جهرم » ، و ثانياً؛ هيچ اشاره ای به انواع مشکلات ما جيرفتيان و عنبرآباديان مظلوم نفرمودند؟!، مگر بحث ابطال انتخابات دوره ی ششم مجلس، از حوزه ی انتخابيه ی جيرفت که توسط شورای محترم نگهبان عدم صحت برگزاری آن اعلام ، و از راهيابی پسر عموی  فرماندار جيرفت به مجلس شورای اسلامی ممانعت به عمل آورده است، جــــزو مشـــکلات متعدد و حاد مردم شهرستان جيرفت می باشد؟! که جناب آقای خاتمی از ابطال آن اظهار تأسف فرمودند! و برای ورود پسر عموی محترم فرماندار! محترم جيرفت به مجلس به اصطلاح اصلاحات، دست دعا به آسمان بلند کردند !. و وقتی که نوشته ی نوشته جات منطقه را ملاحظه فرمودند که نوشته بودند؛ رئيس جمهور محترم، خطاب به پسر عموی فرماندار که از صندوقهای اخذ رأی بيــــــرون آورده شده بود و نتوانسته بود به مجلس راه يابد، فرموده است که ؛ « چطوری مرد صابر ! » با خودشان چنين نجوا کردند که؛ پس رئيس جمهور به جيرفت آمده بود که اولاً؛ برای کانديدای دولتيها در انتخابات ميان دوره ای جيرفت و ثانياً؛ برای خودش تبليغ انتخاباتی انجام بدهد!. در پايان، تقاضای قاطبه ی مردم جيرفت و عنبرآباد را در سه بند ذيل خلاصه می نمايد :1-     توجه ويژه و صدور دستور مقتضی راجع به بند اول اين نامه ی پر از درد و رنج.2-   انتشار اسامی کليه ی کسانی که از وامهای بلاعوض و بلند مدت مربوط به خشکسالی در سالهای 78 13 الی 1381 ، استفاده کرده اند، در نوشته جات محلی تحت سيطره ی فرمانداری جيرفت.3-  عدم اعتماد و اطمينان به فرماندار خط باز و افراطی جيرفت که در روزگار قبل از انتخابات، فرمانداری را به ستاد انتخاباتی پسرعمويش مبدل ساخته بود و اکنون هم فرمانداری در حقيقت دفتر کار نماينده ی ميــان دوره ای فعلی به حساب می آيد و آقای فرخی فرماندار، به هيچ وجه امين مردم، خصوصاً جهت برگزاری دومين انتحابات شوراهای شهر و روستاها و هفتمين انتخابات مجلس شورای اسلامی، نيست.

«جناب آقای خاتمی؛ اين بود وظيفه‌ی نويسنده، و حضرت‌عالی خود می‌دانيد و خدای خود»

با احترام: علی زادسرجيرفتی

نماينده ی دوره های چهارم و پنجم مردم 

جيرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی

رونوشت:  - مردم عزيز جيرفت و عنبرآباد جهت استحضار.

=====

بازدید قبلی؛ 5423. حتماً در خاطر مباركتان هست كه شما خود افتخار پسوند «جيرفتی»[1] را به زادسر اعطا كرده‌ايد و در تبليغات انتخابات‌های دوره‌ها‌ی سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی با صدایی رسا شعار می‌داديد و می‌فرموديد : «زادسرجيرفتی حمايتت می‌كنيم»(در برابر نامزد ديگری كه جيرفتی نبود)، و خدمتگزار شما مردم خوب و با صفا و با وفا هم، به احترام شعار شما، پس از تصويب اعتبار نامه‌اش در دوره‌ی چهارم، بر سر برگ نمايندگی‌اش در مجلس نوشت «زادسرجيرفتی» [2]و به اين لقب مشهور شد