ماده 243 ق.م.ا - حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يک سال نيز محکوم ميشود که مدت آن را قاضي مشخص ميکند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. ادامه ...

 

 

محقق؛ علی زادسرجیرفتی

قم المقدسه؛ 1393

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

 

حکم تبعید قواد در مرتبه‌ی سوم

سؤال ؛

«ماده 243 ق.م.ا با توجه به تعیین تکلیف مجازات قواد در دفعه‌ی دوم و تعیین مجازات تکرار در دفعه چهارم برای سایر جرایم حدی موضوع ماده 136 قانون مذکور تکلیف معین نکرده و تکرار جرم قواد در دفعه سوم نیز مشخص نمی‌باشد و برای این ابهام راه‌حل‌های متفاوت مطرح شده است که لازم است مقنن خود در این خصوص تعیین تکلیف کند».[2] صیغه‌ی مبالغه است ولیکن در آن تعدد وجود ندارد، و به مجرد تحقق آن حتی برای یک‌بار، و اثبات آن در دادگاه، حد قوادی جاری می‌شود.[4] . اما حکم قواد در مرتبه‌ی سوم در قانون تصریح نشده است و در متون فقه نیز قاضی محکمه فتوای روشنی که بتواند بر اساس اصل 167 قانون اساسی[6]

همان‌گونه که ملاحظه شد نویسنده‌ی مورد اشاره نیز، دقیقاً تکلیف را معین نکرده و دلایل مستندی را متذکر نگردیده است و نگاشته است که: «... عدد، مفهوم نداشته باشد...» درحالی که در نظر داشتن عدد، نص قانون است زیرا مقرر فرموده؛ «... و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يک سال نيز محکوم مي‌شود ...»[8].

برخی دیگر از فقهای متقدم نیز مطالبی مشابه را فرموده‌اند، مانند:

1- ابو صلاح حلبي «ره»: حد قواد را در مرتبه‌ی دوم 75 تازیانه و تا یک‌سال تبعید دانسته است[10] .

2- ابن زهرة «ره»: فرموده است: «و روایت شده است که اگر سه بار [قواد] تکرار کرد شلاق زده می‌شود، و اگر در مرتبه‌ی چهارم تکرار کرد، او را توبه می‌دهند، اگر نپذیرفت، کشته می‌شود و اگر پذیرفت توبه‌اش قبول می‌شود و شلاق زده می‌شود، و اگر بعد از توبه برای بار پنجم تکرار کرد، کشته می‌شود بدون توبه»[12].

4-شيخ محمد حسن نجفي «ره»: «... بلکه سزاوار است عمل کردن به فتوایی که دلالت می‌کند بر قتل آنان که گناهان کبیره انجام می‌دهند در مرتبه‌ی سوم و یا چهارم بعد از اجرای حد»[14]

بنابر نظر شيخ مفيد، ابو صلاح حلبى، سلّار، ابن حمزه، صهرشتى، طباطبايى، محقق نجفى، امام خمينى و فاضل لنكرانى، قواد دربار دوم قوادى، تبعيد مى‌شود.[16] که قانون‌گذار نپذیرفته است، امام خمینی«ره» بنا بر احتیاط، و بسیاری دیگر از فقها «ره»: مرتبه‌ی اول را شلاق و مرتبه‌ی دوم را شلاق و تبعید فتوا داده‌اند[18]، اگر چه در کتاب شریف الدرالمنضود ج2، ص 98. تبعید در مرتبه اول را هم پذیرفته است.

با توجه به جمیع جهات، لاجرم چاره‌ای یافت نشد به جز این‌که از فقهای حیّ معاصر استمداد جسته تا حکم صریح مرتبه‌ی سوم قواد را، از محضر شریف‌شان استفتا شود و با استناد به فتاوای معتبر آنان که برابر اصل 167 ق.ا، قانونی نیز هست، تا حکم مسأله روشن گردد، که بدین‌سان عمل شد.

سؤال

طبق قانون مجازات اسلامی، حد قواد برای مرد در مرتبه اول هفتاد پنج ضربه تازیانه، در مرتبه دوم، علاوه بر آن، تا یک‌سال تبعید هم محکوم می‌شود[20] اما حد قواد را در مرتبه سوم معین ننموده است؛ بفرمایید:

1.‌ حد قواد در مرتبه سوم چیست؟

2. چنانچه قواد مرد در محل تبعید، دوباره دست به عمل شنیع قوادی بزند حکم او چیست؟ (با توجه به این‌که در جرایم حدی باید حد به طور کامل اجرا گردد تا مرتبه بعدی مصداق پیدا کند)

آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی

«در روایات و کتب فقهی حد مرحله سوم در قواد مشخص نشده است و فقط می‌گویند؛ (فقد روی ان عاد ثالثه جلد) طبعاً مرحله سوم باید کمتر از مرحله دوم نباشد. جواهرالکلام جلد 41 ص 401. والله‌العالم 14 شوال 1435 ، 20/05/1393»

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم‌شیرازی

«1- در مرتبه‌ سوم نیز حد دارد.

2- با توجه به این‌که حد مرحله‌ی دوم کامل نشده اقدام به قوادی در این حال مرتبه سوم محسوب نمی‌شود که در مرحله بعد اعدام شود. 30/05/1393»[22] تنها راه باقی ‌مانده، تمسک به اصل 167 ق.ا، بود که مورد بحث قرار گرفت، و برابر آن از محضر فقیهان حی معاصر استفتا گردید که طبق فتاوای بعضی از آنان

[2] . توسط مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی قضا،قم، موضوع قوادی به صورت مستوفی مورد بحث قرار گرفته است.

[4] . ماده 243 ق.م.ا - حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يک سال نيز محکوم ميشود که مدت آن را قاضي مشخص ميکند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

[6] . عباس زراعت، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی/حدود(جرائم منافی عفت)، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، 1393، ص 370.

[8] . محمد باقر مجلسى [دوم]، حدود و قصاص و ديات، مؤسسه نشر آثار اسلامى، تهران، ص 24.

[10] . ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين حلبى، الكافي في الفقه، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق، ص: 410؛ شرائع الإسلام 4: 168- و مثله في المختصر النافع: 221. ««... فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب فان تاب قبلت توبته و جلد، و إن أبى التوبة قتل، و إن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال».

[12] . علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه‍ ق، جلد 9، ص: 767. « و نحن في ذلك من المتوقفين».

[14] . نجم الدين طبسى، زندان و تبعيد در اسلام، مترجمان؛ سيد محمدرضا حسينى، و مصطفى شفيعى، انتشارات صفحه‌نگار، قم، اول، 1427 ه‍ ق، ص: 176‌.

[16] . محمد باقر مجلسى [دوم]، حدود و قصاص و ديات، مؤسسه نشر آثار اسلامى، تهران، ص 24؛ «... و بعضى موافق روايت قائل شده‌اند كه در مرتبۀ اول او را هفتاد و پنج تازيانه مى‌زنند و از شهر بدر مى‌كنند، و اين اقوى است بحسب دليل ...»

[18] . سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، دار القرآن الكريم، قم چاپ 1409 ه‍ ق، ج‌3، ص 193؛ «حدّ قيادت بعد از ثبوت سه ربع حدّ زنا است كه 75 تازيانه باشد و اگر بعد از اجراى حدّ عمل تكرار شد ثانيا حدّش 75 تازيانه است و اگر بعد از حدّ ثانى عمل تكرار شود بعضى حكم بقتل نموده‌اند لكن احتياط ترك قتل است بلكه باز 75 تازيانه حدّ دارد و اگر‌ بعد از آن بار چهارم تكرار شد حدّ آن قتل است و اين قدر متيقّن از حدّ قتل مى‌باشد ...»

[20] . ماده 136 ق.م.ا 1392.

[22] . نظر صریح آیت‌الله العظمی سبحانی.

[23] . آیت‌الله العظمی سبحانی، باسمه‌ تعالی _ «در روایات و کتب فقهی حد مرحله سوم در قواد مشخص نشده است و فقط می‌گویند؛ (فقد روی ان عاد ثالثه جلد) طبعاً مرحله سوم باید کمتر از مرحله دوم نباشد. جواهرالکلام جلد 41 ص 401.

آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی

1-        در مرحله سوم هم همان حد 75 ضربه شلاق و تبعید است.

2-        علاوه بر حد مذکور تعزیر می‌شود.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...