زادسرجیرفتی در سخنرانی هایش بیشتر وقت خود را بر سر ترویج احکام شرعی انتخابات می گذاشت و وظایف نماینده را بازگو میکرد و به شدت با منطقه گرایی و قوم سالاری مبارزه میکرد وی بارها خودش را لعنت میکرد که اگر در طول عمرش حتی یکبار تن به منطقه گرایی داده باشد. مکانیزم انتخابات نهم در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد در حال چرخش به سمت و سوی قومگرایی بود با این حال هنوز جبهه زادسر بر سایر کاندیداها می چرخید... ادامه ...

 

تحلیلی بر انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد

اشاره: حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد در ادوار گذشته فراز و نشیب های زیادی را در انتخابات مجلس به خود دیده است. این فراز و نشیب ها تاثیرات زیادی از خود در روند شکل گیری و کاراکتور انتخابات این حوزه بر جای نهاده است از این رو کمتر کسی از اهالی سیاست اجازه دخالت در چنین حوزه ای را به خود می دهد.

انتخابات مجلس نهم در حالی در جیرفت آغاز می شد که حضور اصلاح طلبان در پرده ای از ابهام قرار داشت. پس از مسایلی که پس از انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری بوجود آمد هنوز افکار عمومی و جریانات اصولگرا در انتظار دو قطبی بودن انتخابات بودند. برپایی چندین جلسه  با حضور اکثر قریب به اتفاق لیدرهای انتخاباتی اصلاح طلب و دکتر علی اسلامپناه در جیرفت دیگر برای همگان مسجل شده بود که انتخابات در این حوزه انتخابیه دو قطبی خواهد بود. لیدرهای اصولگرایان اغلب بر این اندیشه بودند که برای رقابت با کاندیدای اصلاح طلبان باید به یک اتحاد ضمنی دست یافت و رقیب اصلاح طلب را دست کم بحساب نیاورد. علی اسلامپناه کاندیدای این حوزه انتخابیه در مجلس نهم توانسته بود در بین حدود ۹۰ نفر کاندیدای اصلاح طلب مجلس خود را در راس جناح اقلیت مجلس قرار دهد و در انتخابات هیئت رئیسه مجلس از طیف اصلاح طلب شرکت نمود و توانست ۹۱ رای را کسب نماید از اینرو انتخابات در این حوزه انتخابیه برای جریان حاکم و اصولگرایان بسیار مهم می نمود.

از سوی دیگر نوعی آشفتگی در اردوگاه اصولگرایان به چشم می آمد. نشست شورای اصولگرایی و امضای میثاقنامه در مقابل فرآن بدون حضور سایر کاندیدای اصولگرایی چون حجت الاسلام و المسلمین حاج علی زادسرجیرفتی این شتابزدگی را هویدا می نمود زیرا فقط نام دو تن از کاندیداها در فرآیند رای گیری اصولگرایان و میثاقنامه دیده می شد(بختیار مجازِ-فرج الله عارفی) و این خود بخود شکافی را اردوگاه اصولگرایان بوجود می آورد که در صورت ماندن علی اسلامپناه در صحنه انتخابات به جرات می توان گفت که وی برنده انتخابات بود!!!

اما روز بعد از امضای میثاقنامه بازار شایعات به راه افتاد و ایرادهایی به میثاقنامه وارد میشد و نشان میداد که جریانی به نام شورای اصولگرایان جیرفتی افسار گسیخته عمل می نمایند و توان اداره شرایط موجود را هرگز بدست نخواهند آورد همانگونه که در انتخابات هشتم با چنین حرکاتی شکست را تجربه نموده بودند و کاندیدای مورد ائتلاف آنها مقام ششم(آخر) را کسب نمود!!!

به هر دلیل میثاقنامه عاملی جهت حضور محکم استاد فهیم!! بختیار مجاز در صحنه شد و اینگونه بر آورد میشود که اگر در جریان رای گیری شورای اصولگرایان فرج الله عارفی انتخاب میشد بختیار مجاز به هیچ وجه در انتخابات حضور پیدا نمی کرد و به میثاقنامه پایبند می ماند.

تحلیل اکثر کارشناسان انتخاباتی حاکی از آن بود که لیدرهای طیف اصلاح طلب از ماجرای عدم ورود اسلامپناه در انتخابات مجلس نهم آگاه بودند و با نزدیک شدن به فرج الله عارفی و انتخاب وی به عنوان کاندیدای خود تمامی اطلاعات را به فرج الله عارفی داده بودند و وی(فرج الله عارفی) با این حربه قصد ورود بختیار مجاز را به گود انتخابات جهت تقسیم آرای طیف عظیم مقابل داشت. و این تحلیل بیش از هر تحلیل دیگری به واقعیت نزدیک می نمود و در پایان انتخابات نیز این مهم بیش از همه به چشم آمد و زد و بندها را برملا کرد.

بهر حال انتظار می رفت که فرج الله عارفی که تا قبل از آن بعنوان نماینده عالی دولت (فرماندار)در راور کرمان مشغول بکار بود از برخی الطاف دولت مورد عنایت قرار گیرد و بیشتر اخبار حول محور ورود وی در انتخابات بود.

حجه الاسلام والمسلمین حاج علی زادسرجیرفتی بعنوان شناخته ترین چهره انتخاباتی با درخواست مردم به صحنه ورود پیدا نمود. وی قبل از حضور در انتخابات شرطهایی را جهت ورودش به صحنه انتخابات گذارد که همگی محقق شده بودند و حضور ایشان در انتخابات نقطه عطفی در روند انتخابات محسوب میشد زیرا قریب به اتفاق حامیان وی را چهره های جوان و ولایی تشکیل می دادند.

استقبال از حضور زادسر بی سابقه بود و در طول ادوار گذشته انتخابات چنین استقبالی از وی دیده نشده بود و اکثر نظرسنجی ها از رشد چشمگیر هواداران وی حکایت داشت و در مقابل نیز شاهد توقف و ریزش آرای سایر کاندیداها بودیم...

اجماع افکار عمومی به سمت زادسرجیرفتی برای سایر رقبا چندان به مذاق آنان خوش نیامد از اینرو همگان شاهد رواج بازار تخریب و شایعه علیه زادسرجیرفتی بودند و هر روز بر شدت آن افزوده می گشت به طوری که حتی اندک نشریات طرفدار زادسر از ادامه همکاری موثر با وی سرباز زدند (فشار از کرمان بر مطبوعات افزایش یافته بود) و برخی از لیدرهای مطبوعاتی زادسر تنها به کار از طریق فضای مجازی وبلاگ(برای اولینبار در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد از فضای مجازی استفاده شد) به انتشار عقایدشان و حمایت از زادسر می پرداختند و کم کم سایر رقبا نیز با راه اندزی پایگاهایی در فضای مجازی سعی در هم طراز نمودن خود در این رقابت با زادسر نمودند.این درحالی بود که سایر کاندیداها هر کدام از دو تا پنج رسانه را در اردوگاه خود همراه داشتند.

دلیل عقب نشینی دو نشریه (کمنزیل و دو هفته نامه عبور) از همراهی زادسر و پرداختن به چند نماینده به طور همزمان فشارهایی بود که از کرمان به آنان وارد میشد زیرا زادسر در تمامی سخنرانی های خود چه در جمع خصوصی و چه در نزد مردم  در مقابل جریان انحرافی ایستادگی میکرد و اغلب مقالاتی که در کمپ وی قرائت میشد همزمان هم به جریان فتنه و هم انحرافی حمله می نمودند و اغلب در دفاع و پشتیبانی از فرمایشات مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی بیان میشدند.

جریان حاکم بعلت شناختی که از زادسر داشتند از نوع جبهه گیری زادسر سخت به وحشت افتاده بود و همین امر فشارهایی را بر لیدرهای وی وارد می نمود اما با این همه باز انتخاباتچیان ایستادگی و افزایش آرای زادسر بودند ...

در سایر کمپ های و کاندیداها اگر لازم بود در اجتماعات خصوصی و نیمه خصوصی کرنشی در مقابل اصلاح طلبان جهت کسب آرای آنان داشتند و حتی یکی از رسانه هایی که در شمارات قبل خود اصلاح طلبان را زنازاده خطاب میکرد با چرخشی عجیب و متحورانه در کنار آنان قرار گرفته بود و با آنان بر سر یک سفره قرار گرفته بود!!!! این درحالی بود که زادسرجیرفتی بی محابا از عملکرد خودش درباره استیضاح عبدالله نوری و طرح استیضاح مهاجرانی دفاع میکرد و جریان انحرافی و اصلاح طلبان لندن نشین را دو لب یک قیچی می دانست

زادسر در سخنرانی هایش بیشتر وقت خود را بر سر ترویج احکام شرعی انتخابات می گذاشت و وظایف نماینده را بازگو میکرد و به شدت با منطقه گرایی و قوم سالاری مبارزه میکرد وی بارها خودش را لعنت میکرد که اگر در طول عمرش حتی یکبار تن به منطقه گرایی داده باشد. مکانیزم انتخابات نهم در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد در حال چرخش به سمت و سوی قومگرایی بود با این حال هنوز جبهه زادسر بر سایر کاندیداها می چرخید...

۴۸ ساعت طوفانی ما قبل از انتخابات را می توان اوج تخریبات انتخاباتی دانست و ...

هجوم لیدرهای انتخاباتی دو کاندید قومگرا به مقصد خانه های هواداران زادسر در عرض دو روز چنان تخریبی بجای گذاشت که مرد اول رای انتخابات را به جایگاه سوم تنزل میداد آرای آنان رای را از مردم گرفتند اما بزور قسم قرآن دادن و قرآن بردن در درب خانه های مردم...به مردم میگفتند که شما را به قرآن به .... رای دهید و گرنه فلانی ....به مجلس میرود و دمار از روزگار جبالبارزیها در می آورد و از سوی دیگر هم قرآن به دستان مردم را قسم میدادند که به .... رای دهید و گرنه فلانی ... به مجلس میرود و دمار از روزگار ساردویی ها در می آورد!!!!!!

زادسر قریب به ۲۴ هزار رای پاک را در پایان شمارش ازآن خود کرد ... مردی که با نیت پاک به میدان آمد و مردانه مبارزه کرد و در روز آخر نیز هر کدام از رقبایش بیش از ۱۵۰۰۰ از آرای وی را به غارت بردند و ...

نگارنده از زبان چندین نفر انسان معتقد شنید و صحت این امر بر وی هویدا گشت که یکی از مردان بزرگ... به همرا فلان شخصی که پشت سر زادسر نماز میخواند و.... بود درب خانه ها می زدند و از بچه بسیجی های روستای ....می خواستند که به ...رای دهد این درحالی بود که روزگاری همرزم زادسر بودند و...

ادامه دارد

          منبع: جیرفت بیدار

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...