چرا ماشين شاسی بلند نداری ؟! تو که میتونستی در مجلس با دوتا امضای یواشکی برای خودت بهترین خانه و ماشین و ویلای شمال را ردیف کنی ، فدای مرامت چرا مستاجری؟ زادسر فداکارچرا به  التماس دعا های  مردم ضعيف و نحيف و رنج كشيده ی جیرفت و عنبرآباد را گوش می کنی  و درصدد براوردن درخواست های شرعی و قانونی آنان هستی؟! ادامه ...

 

زادسر، تو چرا آمدی

زادسر عزیز، چرا آمدي !؟ داشتيم كم كم به خواب زمستاني مي رفتيم ،باورمان شده بود كه در منجلاب تنازع بقايي كه برايمان ساخته بودند بايد از صبح تا شب بدويم و هم شهریان عزیز خودمان  را در زير دست و پا له كنيم  تا  به يك ماشين ديگر برسيم و يك خانه ديگر.  گردن هايمان روز به روز افراشته تر مي شد  و شكم هايمان فربه تر.  فربه شده بوديم و چرب و علنا سهم خود را از انقلاب مي خواستيم ، پست بالاتر يعني لفت و ليس بيشتر كار كمتر شهرت زياد تر  چت كردن و گزارش مطبوعاتي دادن. دهن لق شديم  و بد گو، واژه هايمان را عوض كردند  فرهنگمان را سوزاندند ، محبت، گريان از ميانمان رخت بر بست و رفت  در ميانمان فرهنگ خالي بندي يا همان دروغ يا همان كلاه برداي را رواج دادند  و فرهنگ طلبكاري را در ازاي كوچك ترين «وظيفه» ، و سهم خواهي را.  واژه ها را كمي عوض كردند  و كارهاي خبيث را در قالب واژه هاي شيرين و خنده دار به خوردمان دادند و سرمان را با شعار مااتاهیم گرم کردند..

زادسر عزیز، تو چرا آمدي؟! باورمان شده بود كه حزب داريم و چند گانگي احزاب و چند صدايي ! اما با آمدنت ديديم  نه همه يك حزبند چپ و راستش فرقي نمي كند!  تند رو و كند رواش هم فرقي ندارد!  سنتي و مدرنش هم فرقي نمي كند! مخالفانت  با هر سلیقه ای و حزبی ساختگی ، حتي برادر خوانده هم نيستند بلکه برادر تني اند . مي بيني چگونه همه شان يك مشت شده اند تا از پا درت بياورند  كدامشان از تو سهم  نخواسته اند؟  كدامشان تو را به عدم حفظ اصولگرايي متهم نكردند ؟ كدامشان خود را سپر بلايت كردند ؟

چهره نفرت آوري مانند .....؟؟  كه اسمش آدم را بد جور به ياد ستار فتاحي در فيلم تا صبح مي اندازد ؟ به خود اجازه داده تا تو را که خادم ولایی و  با اخلاص مردم غیور و انقلابی جیرفت و عنبرآباد هستی به نقد بکشد آنهم نقد جاهلانه ، نه هيچ كدامشان قطعا از حزب خدا نيستند،  مردم شریف جیرفت و عنبرآباد ، مدتها گوش ايستاد تا شايد بشنوند يك لحظه در حقت برادري كنند، نشنيدند ، زياد چشم مالاندند كه شايد يك ثانيه پشتيبانيت كنند،  نديدند،  و به وصيت حضرت روح الله ، خشم انقلابيشان را در دل نگاه داشتند  تا روز موعود که روز انتخاب است.

زادسر عزیز، تو چرا آمدي؟! تو که نماینده مان  نبودي حتي به فكرمان هم خطور نمي كرد كه يك روز صاحب نماینده ای شويم كه  افتخارش پهکاری و ارم نارمی گپ زدن باشد و دل و روح ..... را شاد كند!  باورمان نمي شد حتي اگر در قصه هاي هزار و يك شب شهرزاد قصه گو هم مي شنيديم  باور نمي كرديم . هولناكي اين قصه پر غصه بيشتر از آن است كه حتي بتوان در قصه هم آن را باور كرد  كه هر چه  در روزهای آخر انتخابات دور قبل گفتي ، اینان بر عكسش را گفتند. گفتی بحث گرمسیری سرد سیری با آموزه های دینی در تضاد و تعارض است اینان بدتر بر طبلش کوبیدند و ان را جهاد نامیدند .  به خدا اين تفکر جاهلی ، تفکر مردم غیور و شریف جیرفت و عنبرآباد ، ما نيست اين .....،  عصاره  مردم شریف و ولایی جیرفت و عنبرآباد ، راي قاطع به تو بوده و هست،  اينها كه اند؟ از كجا آمده اند؟  با چه كسي سر دشمني دارند ؟ اينها چرا اينقدر وقيحند  و اينقدر بي شرمانه خادم با اخلاص ادوار گذشته مجلس را به جرم ولایت محوری و باج ندادن به احزاب ساختگی می کوبند ؟  اصلا كلمه اي در رساي اين همه  دنائت مگر مي توان پيدا كرد

  زادسر عزیز، تو چرا آمدي؟! تا قبل از آمدنت فكر مي كرديم  در اين  شهر ولایت پرور ،اگر سياست مداري حتي عقل را فقط بو كشيده باشد نبايد بامردم از راه دروغ و تزویر وارد شود و با منتقدینش  مخالفت كند ، با آمدنت فهميديم بويی از سیاست علوی را نبرده اند و اموزه های تو را ، در گفتار و تفکرات سید قائدمان یافتیم ، به راستی چرا آنان فقط حرف از سید قائد میزنن ولی عملکردشان سالیان سال با تفکر و گفتار این سید والا، هزاران فرسخ  فاصله دارد؟؟؟!

تو را به خدا براي يكبار هم كه شده  بگو طرفدارانت عكسهايت را بر روی دفاتر مشق حک کنند یا اسمت را بر روی جلد شناسنامه حک کنند و در بین مردم پخش کنن،  كمي در ستادت پول به مردم بده ،آرد بده ، و از همه مهم تر سیم کارت ایرانسل است آن را فراموش نکنی یک وقت،  طرحهاي بي در و پيكر و بي فايده  ای را با سر و صدا  و دنگ و فنگ و رپورتاژ  و تبليغ در سخنرانی هایت مطرح کن  ! در این مدت باقی مانده  تا انتخابات ، صحبت از تقوا و آموزه های دینی که سراسر سخنرانی هایت را به خود اختصاص داده رها کن !  بشين توي  ستادت و مانند دیگران حرفهای ژئوپولتیک بزن و دم از سرحدی و گرمسیری بزن ،

زادسر عزیز ، مي دانم كه يك  فوق ليسانس  ضمن خدمتی یا دکترای عاريتي نداري  كه عقده تحصيلات داشته باشي و براي همين كلمات قلمبه سلمبه و مغلق  بكار ببري،  اما براي خدا هم كه شده يك بار كاملا دكتري و فني حرف بزن ،  به مردم محل نده  نامه هشون را نگير، آخه چرا در این همه مدت که نماینده بودی به نامه های آنان جواب دادی ؟!، چرا به آنان تا به حال دروغی نگفته ای ؟!  اين قدر سنگ رهبري را به سينه نزن به جای حمایت از رهبری و اندیشه های آن سید قائد  یک ویدئو پروژکشن بیار در صحبت هایت و عکس گوجه و خیارسبزهای گلخانه ای را نشان ملت بده و بگو من اگر نماینده شوم ، چنین و چنان می شود و عکس های بیشتری را به شما نشان میدهم ! يك عبا و قبای حداقل يك مليوني بپوش!  تو مايه پارچه هاي حرير آبي نفتي! تا کی میخواهی مردی از جنس مردم باشی عزیزم ، بیا مردی از جنس همان هایی باش که........ 

استاد عزیزم نور چشمانم چرا ماشين شاسی بلند نداری ؟! تو که میتونستی در مجلس با دوتا امضای یواشکی برای خودت بهترین خانه و ماشین و ویلای شمال را ردیف کنی ، فدای مرامت چرا مستاجری؟ زادسر فداکارچرا به  التماس دعا های  مردم ضعيف و نحيف و رنج كشيده ی جیرفت و عنبرآباد را گوش می کنی  و درصدد براوردن درخواست های شرعی و قانونی آنان هستی؟!

زادسر عزیز ای سرباز ولایت چرا چرا با آدم های  كت كلفتي به نام سرمایه گذاران  و پولدارهای باد آورده رفیق و هم نشین نمی شوی تا اون  وقت  بشن نوكرت  و دو دستي فرش قرمز زير پات بندازن  و ملق  بزنن برات آخه تو شدي یکی از اونا مثل..... ، هفته نامه هاشون  برات مي نويسن، از زيركيت ، هوشياريت،مردم داريت ،  ، تو ميشي مرد اقتصاد دان،  سياست شناس،  عالم اجتماعي،  دقيق در مسايل نظامي ، با درايت در مسايل فرهنگي  چون حالا که با مردم مستضعفی  حامی این قشر زحمت کشی از دید اینا  هيچ كدام از اينها نيستي ، ....

زادسر عزیز،تو چرا آمدي؟! .... استاد عزیزم ، جان من فدای تو و اندیشه ات ،  چه چيزت به اينها مي خورد كه آمدي؟  چرا آمدي  دلمون از غم تنهاييت تركيد!   زادسر جیرفتی  فكر نكردي دل ما رو هوايي مي كني!  داشتيم به مردن عادت مي كرديم ! چرا بيدارمون كردي  چرا اشباح الرجال رو بهمون شناسوندي!  عزيز دردانه كلي دل كه غير از خدا نه كسي رو مي شناسن و نه كسي مي شناستشون، بين اين اجناس تقلبی نگرانتيم!  چرا اومدي ؟

شاگرد کوچکت ، دوستدار همیشگیات

رسول ابراهیمیآبشور

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...