اینان پادوهای مرعشی برای شکار و تفریح وی و دوستانش در کوه‌های بهرآسمان (بحرآسمان) بودند و ای بسا اکنون نیز محرمانه باشند.ادامه ...

 

جوانان و روشنفکران ساردوئیه بیشتر بخوانند

ساردوئی‌بازهای به اصطلاح "اصلاح‌طلب" کیانند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اینک 12 سال است که کلماتی شوم از دهان جغدوار برخی از مرفهان بی‌درد به در می‌آید که زادسرجیرفتی می‌آید که فلان ساردویی موفق نشود! و ساز ناساز دهل زهوار در رفته‌ی این عده‌ی فرصت‌طلبی که چون مگسان بر گرد شیرنی پول‌های نامشخص می‌چرخند، گوش سر و وجدان تمام جیرفتی‌های خداخواه، عنبرآبادی‌ها خداپرست، میانچیلی‌های موحد، جبالبارزی‌های اهل توحید و ساردوئی‌های بااصالت و مسلمان را کر کرده است، و روح روان مردم را سوهان می‌کشند و به دروغ و از سر شیادی ساردو - ساردو سر می‌دهند و تخم نفرت و کینه‌ی سایر مردمان را نسبت به ساردوئی‌های عزیز و با فرهنگ و معتقد به گرامی‌ترین مسلمان در نزد خدا باتقواترین است، کاشته و متأسفانه اکثر مردم مناطق دیگر جیرفت و عنبرآباد را به غیر از عده‌ی کمی از اهالی رمون، به ساردوئیه و ساردویی‌ها بدبین و خشمگین ساخته‌اند.

اینان پادوهای جریانی هستند که به مدت دوازده سال روزگار امثال الف - ج‌ک را در میان مردم ساردوئیه و . و ...، به عنوان جیرفتی جا انداختند، و زادسر ساردویی را که مردم جیرفت بزرگ و کهن در مقابل کوه‌شاه بافت و سیرجان، به لقب مبارک زادسرجیرفتی مفتخر ساختند، به انواع تهمت‌ها و دروغ‌ها متهم ساختند، و آرای بسیاری از مردمان بی‌خبر ساردویی را که از ماجراهای ... بی خبر بودند به نفع او مصادره کردند و سرانجام با زور دولت و امکانات جهاد وقت از صندوق درش آوردند.

اینان پادوهای مرعشی برای شکار و تفریح وی و دوستانش در کوه‌های بهرآسمان (بحرآسمان) بودند و ای بسا اکنون نیز محرمانه باشند.

اینان پادوهای رفقا و شرکای قدرتمندان کرمانی مخالف جیرفت هستند که 3200 هکتار زمین‌های زیر سد جیرفت را غاصبانه در اختیار غیرجیرفتیان گذاشتند و به ریش همه خندیدند.

اینان نوکران کسانی بودند و هستند که در 8 سال نماینده‌ی اعلام شده‌ی دوره‌های میان‌دوره‌ای دوم و سوم مجلس شورای اسلامی حتی یک قدم برای ساردوئیه نیز برنداشت.

این عوض کنندگان حقایق، نوکران ... بودند که جاده‌ی جیرفت – ساردوئیه - راین را به جاده‌ی جیرفت – راین عوض کردند و ساردوئیه را حذف کردند و بخش بزرگ و 70 ساله‌ی ساردوئیه را به منطقه‌ای رها شده با ده‌ها روستای ناآباد مبدل ساختند.

اینان ظالمانی هستند که زادسرجیرفتی را که «جاده‌های جیرفت – بافت»، «جیرفت – ساردوئیه – گدارخیموکی» و حتی همین «جاده‌ی جیرفت – سربیژن – راین»، مرهون پی‌گیری‌های ممتد و پرسماجت و قوی و قاطع زادسرجیرفتی هستند، به اسم ساردویی، ناسزا گفتند، تخریب کردند و بسیاری از مردم عزیز ساردوئیه را از وی جدا کردند و آرای آنان بر علیه او به کار گرفتند.

اینان حق‌پوشانی هستند که در زمان سرپرستی مرحوم اکبر عادلی پدر دوست عزیزم شهید والامقام اصغر عادلی قدس سره، بر آب ساردوئیه، شاهد بودند که زادسرجیرفتی برای اصلاح امور آب مرکز ساردوئیه چه خون‌دل‌ها که نخورد تا بالاخره آقای بشارتی رئیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری را به ساردوئیه آورد و مشکل بغرنج آب شرب درب‌بهشت ساردوئیه را برطرف کرد. ای کاش مرحوم اکبر عادلی می‌توانست شهادت بدهد و ادعای مرا تصدیق کند. از برکت آن سفر بود که مشکلات لاینحل آب در مناطق «دلفارد»، «سقدر» و «دوساری» نیز بر طرف شدند.

با تشکر؛

طلبه‌ی بسیجی؛

علی زادسرجیرفتی

جیرفت؛ دهم بهمن ماه ۱۳۹۴

**************

ادامه دارد

***************

قسمت دوم جوانان و روشنفکران ساردوئیه بیشتر بخوانند

بسم الله الرحمن الرحیم

بدین جا رسیدیم که تعدادی اندک که دنبال مطامع دنیوی خویش هستند با ساردویی‌بازی خویش، اتهام بزرگ «زادسرجیرفتی نمی‌گذارد یک ساردویی به مجلس برود» را، حضوری، غیابی، کتبی، شفاهی، مجازی و حقیقی روا می‌دارند و تکرار کرده و اصرار می‌ورزند. اینان در حالی زادسرجیرفتی را به این کار قبیح و بلکه اقبح، متهم می‌کنند که تمام مردم می‌دانند شأن زادسر بالاتر از این اقدامات است و زادسر هرگز با ضعیفان سیاسی و کوته‌نظران اجتماعی، دهان به دهان و قلم به قلم نشده است، و قدرت قلم، و شجاعت بیان خود را، با قدرتمندانی چون رؤسای جمهوری، وزیران و استانداران، به نمایش گذاشته است و یک مورد هم شخصی و خصوصی نبوده است و همیشه‌ و همیشه در دفاع از مظلومان، مستضعفان و بی‌پارتیان مبارزه داشته و تا زنده هست خواهد داشت.

خب، حالا اصل مسأله را بررسی بکنیم:

چنانچه فرض زشت مطرح را، درست بدانیم، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چه کسی یا چه کسانی نگذاشتند و نمی‌گذارند که یک ساردویی اصیل، نجیب، دیندار، شجاع و امتحان پس داده به مجلس برود،خدای نکرده زادسرجیرفتی که در شناسنامه‌اش ثبت شده است محل تولد: جیرفت، بخش: ساردوئیه، روستای شپه‌ناصری (زوار و جلگه) که تصویرش را ملاحظه می‌فرمایید.

مگر زادسرجیرفتی، بچه‌ی ساردوئیه نیست و نبوده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، از سال 1367 نامزد مجلس نبوده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، 12 سال با عشق و طهارت نوکری مردم را نکرده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، کمترین بهانه‌ای را به دست مخالفان ساردوئیه داده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، رقیب یک ساردویی که صفحه‌ی اول شناسنامه‌اش را ...، شده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، یک ساردویی بلند همت‌ و پر تلاش و قدرتمند و پرآوازه را، از قدرت به زیر کشیده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، جایی سوءاستفاده از موقعیت ساردوئیه داشته است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، مرتب با دوستانش در کوهای اطراف درب‌بهشت مشغول گردش و تناول کباب بوده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، جایی گفته است چون من ساردویی هستم پس هر ساردویی به من رأی ندهد خیانت کرده است و به یک میانچیلی یا یک جبالبارزی کمک کرده و رأی داده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، حتی یک مورد سخنی از مطلب شیطانی و شرک‌آلود«سردسیری» و «گرمسیری» بر زبان رانده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه،  برای رأی‌آوری پولی خرج کرده است، یا آرایی خریده است، یا تقلبی داشته است و مردمانی خاص را از مناطق شرق کشور با تأمین هزینه مسافرتشان که صدها میلیون می‌شده است، به جیرفت آورده است.

مگر زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، حامی قدرتمند و انتخابات‌چیی چون ب – م یا م – ب داشته است.

مگر قبر غریب پدربزرگ مادری زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، در روستای گَوِر ساردوئیه قرار ندارد، مگر از آن روستایی که در هنگامه‌ی انتخابات‌ها 15 تا رأی بیشتر نباید داشته باشد، حدود 1500 رأی برایش خوانده‌اند.

مگر قبر غریب مادر بزرگ مادری زادسرجیرفتی بچه‌ی ساردوئیه، در میان قبور اموات جیرفتیها رحمت‌الله علیهم اجمعین قرار ندارد که کسی بتواند ساردویی بودن وی را منکر بشود.

و ده‌ها مگر دیگر

حالا ای ساردویی‌ها باشزف و فهمیده، شما بگویید که من نگذاشتم  که یه ساردویی به مجلس برود یا دیگران؟ اینجاست که باید گفت ...

جوانان عزیز ساردویی، فریبتان ندهند، با اصطلاحات حاص اصلاحاتی و اعتدالی و ... شما را به بیراهه نکشانند.

بنده صفحه اول شناسنامه‌ام را به نمایش گذاشتم که یک ساردویی اصیل و نجیب از بخش بزرگِ مکانِ مبارکِ مضجع شریف حضرت امامزاده سلطان سید احمد علیه‌السلام، هستم که مادر جلیل‌القدر و عظیم‌الشأنم مرحومه‌ی مغفوره فاطمه ملک‌زاده رضوان‌الله علیها، در ظهر جمعه مورخ1383/05/09 با وضوء و در حال زیارت در کنار مرقد مطهر آن امامزاده‌ی حقیقی و بزرگوار، دعوت حق را لبیک گفت. البته این اتفاق در حالی به وقوع پیوست که بنده به عنوان نماینده‌ی مجلس به همراه مدیران ارشد جیرفت و مدیرکل راه و ترابری کرمان جهت رسیدگی به مشکلات ساردوئیه در صحن امامزاده حضور داشتم و در حقیقت بر روی دستان خودم جان داد.

قضاوت با شما مردمان نجیب ساردوئیه

سخن بسیار است و مجال اندک، بگذارم و بگذرم

ضمناً همه‌ی ساردویی‌های عزیز بدانند که جابجایی تیرهای برق به طرف قنات‌سامان که اخیراً (بیش از یک ماه قبل) با اعتبار حدود 530000000ریال انجام شده است، با پی‌گیری جدی بنده، دستور مؤکد استاندار محترم کرمان و توجه ویژه‌ی فرماندار محترم جیرفت بوده است که صمیمانه از جناب آقای رزم‌حسینی سپاسگزارم. و همچنین از جناب آقای امینی‌روش و مسؤولین و پرسنل زحمتکش برق منطقه‌ای جیرفت و کرمان.

با تشکر؛

طلبه‌ی مظلوم بسیجی؛

علی زادسرجیرفتی

جیرفت؛ بعداز ظهر دهم بهمن ماه ۱۳۹۴

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...