در انتخابات بازار دروغ گرم است. دروغ نقش اول را در بيانات نامزدها ايفا مي‌كند و مسئولين هيچ برخوردي با اين تخلفات نمي‌كنند. برخورد قانوني در ايام انتخابات به نوعي كمرنگ‌تر مي‌شوداگر امام جماعتي دروغگو باشد، از عدالت ساقط شده‌است و نمي‌شود به او اقتداد كرد؛ چگونه مي‌توان دروغگويي را از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود پذيرفت؟ عکسادامه . . .

بازدید تا تاریخ 27 خرداد 88؛ 1394

 

آیا نامزدها و نمایندگان مجلس در انتخابات‌ها متعدد دروغ گفته یا خدای ناکرده دروغ می‌گویند

عنوان خبر: حجت‌الاسلام زادسرجیرفتی: دروغگويي را نمي‌توان از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود پذيرفت.

مورخ 26/06/1388 -

گروه سياسي: اگر امام جماعتي دروغگو باشد، از عدالت ساقط شده‌است و نمي‌شود به او اقتداد كرد؛ چگونه مي‌توان دروغگويي را از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود پذيرفت؟

اخلاق انتخاباتي از نگاه آموزه‌هاي قرآن -23

حجت‌الاسلام زادسرجیرفتی: دروغگويي را نمي‌توان از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود، پذيرفت

گروه سياسي: اگر امام جماعتي دروغگو باشد، از عدالت ساقط شده‌است و نمي‌شود به او اقتداد كرد؛ چگونه مي‌توان دروغگويي را از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود پذيرفت؟

حجت‌الاسلام والمسلمين علي زادسرجیرفتی، عضو كميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) با اشاره به تجربه ارزشمند ملت مسلمان ايران اسلامي در انتخابات دوره‌هاي مختلف گفت: شناخت اخلاق انتخابات، مكمل آگاهي‌هاي مردم شريف ايران اسلامي است.

زادسرجیرفتی افزود: جنگ رواني در انتخابات، وعده‌هاي دروغ و ناشدني و عوامفريبي، نقشي كليدي در بزك‌كردن نامزدها و برنامه‌هاي آنها ايفا مي‌كند و علت اين وضعيت آن است كه قانوني براي مؤاخذه اين نامزدها نيست.

نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد گفت: يك نامزد انتخاباتي هرچه در طول مدت تبليغاتش بگويد و هر كار بكند، مصونيت دارد. اگر نماينده شد، همه چيز تمام است و اگر نشد، هيچكس او را مؤاخذه نمي‌كند كه چرا با وعده‌هاي دروغ انتخاب شده است.

زادسرجیرفتی ادامه داد: اين پديده در نظام اسلامي ما نبوده و نيست و به اعتقاد بنده بايد قانوني جدي در اين زمينه تدوين شود و نظام هم مكلف به اجراي آن شود. تا زماني كه عزم مردم و همت مسئولان بر اين قرار نباشد، ثمره‌اي حاصل نخواهد شد.

عوام‌فريبي در انتخابات؛

جنگ رواني در انتخابات، وعده‌هاي دروغ و ناشدني و عوامفريبي، نقشي كليدي در بزك‌كردن نامزدها و برنامه‌هاي آنها ايفا مي‌كند و علت اين وضعيت آن است كه قانوني براي مؤاخذه اين نامزدها نيست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آدمي هم بايد خوف داشته باشد و هم رجاء، هم ترس و هم اميد و در طبيعت آدمي است كه از جهنم بترسد و به بهشت اميد داشته باشد؛ اما متأسفانه در انتخابات، بعضي افراد خوفي از جهنم و اميدي به بهشت ندارند.

وي دروغ را نمونه بارز بداخلاقي انتخاباتي دانست و گفت: دروغ شديداً در قرآن نهي شده است و اسلام دستور صريح دارد كه دروغ حرام است. اگر امام جماعتي دروغگو باشد، از عدالت ساقط شده و نمي‌شود به او اقتداد كرد. چگونه مي‌توان دروغگويي را از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود پذيرفت؟

نماينده جيرفت اظهار كرد: در انتخابات، بازار دروغ گرم است. دروغ نقش اول را در بيانات نامزدها ايفا مي‌كند و مسئولين هيچ برخوردي با اين تخلفات نمي‌كنند. برخورد قانوني در ايام انتخابات به نوعي كمرنگ‌تر مي‌شود.

زادسرجیرفتی گفت: البته قانون در اين زمينه تدوين شده، اما محكم اجرا نمي‌شود و يا گريزگاه‌هاي بسياري در آن هست كه بايد اين گريزگاه‌ها مسدود شده و طي برخوردي جدي با نامزدهاي دروغ‌پرداز، جلوي عوام‌فريبي گرفته شود.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي بايد افراد دروغگو را شناسايي كرده و به اطلاع مردم برسانند و اگر نامزدي حرفي زد كه در توانش نيست، مانع شده و از او تعهد بگيرند كه در ادامه تبليغاتش از دروغ پرهيز كند.

عضو كميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس

در انتخابات، بازار دروغ گرم است. دروغ نقش اول را در بيانات نامزدها ايفا مي‌كند و مسئولين هيچ برخوردي با اين تخلفات نمي‌كنند. برخورد قانوني در ايام انتخابات به نوعي كمرنگ‌تر مي‌شود

زادسرجیرفتی با اشاره به تدوين منشور اخلاقي انتخابات از سوي وزارت كشور گفت: متأسفانه حمايت جدي از اين منشور نشده است و از امكانات دولتي به جز 10 روز تبليغات، دائماً سوء استفاده مي‌شود و مطبوعات نيز تشنه دروغ‌پردازي هستند و هيچكس مؤاخذه نمي‌شود.

وي به تبيين مفهوم واقعي سياست پرداخته و اظهار كرد: سياست يعني تدبر زندگي، يعني از خاك به خدا رسيدن و از اسفل‌السافلين به اعلي‌عليين پروازكردن، اما متأسفانه مفهوم سياست در ايام انتخابات تبديل مي‌شود به كلاهبرداري، دروغ و عوامفريبي.

زادسرجیرفتی ادامه داد: شما مي‌بينيد كه در ايام انتخابات، يك نامزد مجلس امروز حرفي مي‌گويد و فردا حرفي ديگر و وقتي به او اعتراض مي‌شود، مي‌گويد كه اين سياست است. اين سياست يعني دروغ و دروغ ضد آموزه‌هاي قرآني است. سياستمداري از سياسي‌كاري جداست.

وي گفت: براي جمهوري اسلامي ايران عيب است كه عده‌اي ادعاي اصولگرايي كنند و بگويند كه ذوب در ولايت هستند، اما به سياسي‌كاري بپردازند.

حجت‌الاسلام زادسرجیرفتی:

دستگاه‌هاي اطلاعاتي بايد افراد دروغگو را شناسايي كرده و به اطلاع مردم برسانند و اگر نامزدي حرفي زد كه در توانش نيست، مانع شده و از او تعهد بگيرند كه در ادامه تبليغاتش از دروغ پرهيز كند.

زادسرجیرفتی ادامه داد: نامزد انتخاباتي بايد طلبه مكتب اسلام باشد. سياست اخلاقي را فرا گيرد و سپس به فعاليت‌ سياسي و رهبري مردم در موضوعات سياسي بپردازد.

وي گفت: البته دروغ‌نگفتن هم هزينه‌اي سنگين دارد. آنها كه دروغ نمي‌گويند، گاهاً با معانديني كه شمشير از رو بسته‌اند مواجه مي‌شوند كه اين، سياست اخلاقي را تهديد مي‌كند.

حجت‌الاسلام زادسرجیرفتی: دروغگويي را نمي‌توان از كسي كه مقتداي قانوني ملت مي‌شود پذيرفت

=====

حجت الاسلام زادسرجیرفتی: دروغگویی را نمی توان از کسی که مقتدای قانونی ملت می شود پذیرفت

منابع : www.iqna.ir | تاریخ درج : 1386/12/8

کلید واژه ها :

شناخت اخلاق انتخابات، مکمل آگاهی های مردم شریف ایران اسلامی است

اگر امام جماعتی دروغگو باشد، از عدالت ساقط شده است و نمی شود به او اقتداد کرد؛ چگونه می توان دروغگویی را از کسی که مقتدای قانونی ملت می شود پذیرفت؟

حجت الاسلام والمسلمین علی زادسرجیرفتی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) با اشاره به تجربه ارزشمند ملت مسلمان ایران اسلامی در انتخابات دوره های مختلف گفت: شناخت اخلاق انتخابات، مکمل آگاهی های مردم شریف ایران اسلامی است.

زادسرجیرفتی افزود: جنگ روانی در انتخابات، وعده های دروغ و ناشدنی و عوامفریبی، نقشی کلیدی در بزک کردن نامزدها و برنامه های آنها ایفا می کند و علت این وضعیت آن است که قانونی برای مؤاخذه این نامزدها نیست.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد گفت: یک نامزد انتخاباتی هرچه در طول مدت تبلیغاتش بگوید و هر کار بکند، مصونیت دارد. اگر نماینده شد، همه چیز تمام است و اگر نشد، هیچکس او را مؤاخذه نمی کند که چرا با وعده های دروغ انتخاب شده است.

زادسرجیرفتی ادامه داد: این پدیده در نظام اسلامی ما نبوده و نیست و به اعتقاد بنده باید قانونی جدی در این زمینه تدوین شود و نظام هم مکلف به اجرای آن شود. تا زمانی که عزم مردم و همت مسئولان بر این قرار نباشد، ثمره ای حاصل نخواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آدمی هم باید خوف داشته باشد و هم رجاء، هم ترس و هم امید و در طبیعت آدمی است که از جهنم بترسد و به بهشت امید داشته باشد؛ اما متأسفانه در انتخابات، بعضی افراد خوفی از جهنم و امیدی به بهشت ندارند.

وی دروغ را نمونه بارز بداخلاقی انتخاباتی دانست و گفت: دروغ شدیداً درقرآن نهی شده است و اسلام دستور صریح دارد که دروغ حرام است. اگر امام جماعتی دروغگو باشد، از عدالت ساقط شده و نمی شود به او اقتداد کرد. چگونه می توان دروغگویی را از کسی که مقتدای قانونی ملت می شود پذیرفت؟

نماینده جیرفت اظهار کرد: در انتخابات، بازار دروغ گرم است. دروغ نقش اول را در بیانات نامزدها ایفا می کند و مسئولین هیچ برخوردی با این تخلفات نمی کنند. برخورد قانونی در ایام انتخابات به نوعی کمرنگ تر می شود.

زادسرجیرفتی گفت: البته قانون در این زمینه تدوین شده، اما محکم اجرا نمی شود و یا گریزگاه های بسیاری در آن هست که باید این گریزگاه ها مسدود شده و طی برخوردی جدی با نامزدهای دروغ پرداز، جلوی عوامفریبی گرفته شود.

وی ادامه داد: دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید افراد دروغگو را شناسایی کرده و به اطلاع مردم برسانند و اگر نامزدی حرفی زد که در توانش نیست، مانع شده و از او تعهد بگیرند که در ادامه تبلیغاتش از دروغ پرهیز کند.

زادسرجیرفتی با اشاره به تدوین منشور اخلاقی انتخابات از سوی وزارت کشور گفت: متأسفانه حمایت جدی از این منشور نشده است و از امکانات دولتی به جز 10 روز تبلیغات، دائماً سوء استفاده می شود و مطبوعات نیز تشنه دروغ پردازی هستند و هیچکس مؤاخذه نمی شود.

وی به تبیین مفهوم واقعی سیاست پرداخته و اظهار کرد: سیاست یعنی تدبر زندگی، یعنی از خاک به خدا رسیدن و از اسفل السافلین به اعلی علیین پروازکردن، اما متأسفانه مفهوم سیاست در ایام انتخابات تبدیل می شود به کلاهبرداری، دروغ و عوامفریبی.

زادسرجیرفتی ادامه داد: شما می بینید که در ایام انتخابات، یک نامزد مجلس امروز حرفی می گوید و فردا حرفی دیگر و وقتی به او اعتراض می شود، می گوید که این سیاست است. این سیاست یعنی دروغ و دروغ ضد آموزه های قرآنی است. سیاستمداری از سیاسی کاری جداست.

وی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران عیب است که عده ای ادعای اصولگرایی کنند و بگویند که ذوب در ولایت هستند، اما به سیاسی کاری بپردازند.

زادسرجیرفتی ادامه داد: نامزد انتخاباتی باید طلبه مکتب اسلام باشد. سیاست اخلاقی را فرا گیرد و سپس به فعالیت سیاسی و رهبری مردم در موضوعات سیاسی بپردازد.

وی گفت: البته دروغ نگفتن هم هزینه ای سنگین دارد. آنها که دروغ نمی گویند، گاهاً با معاندینی که شمشیر از رو بسته اند مواجه می شوند که این، سیاست اخلاقی را تهدید می کند.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...