مخاطب ما كسانی بوده و هستند كه با تمسك به كوروش‌شاه، كه مطابق با تاريخ‌نگاری هرودت و افسانه‌سازی گزنفون، از ديگر شاهان تاريخ ايران يك سر و گردن بالاتر بوده است، اسلام و مسلمانی را، مردود می‌دانند و محكوم می‌كنند، و اين كار خبيثانه در حالی انجام می‌دهند كه جمله‌ی آنان می‌دانند كه اسلام و مسلمانی، جغرافيا ندارند و عشق و آيين ايرانی‌ها، لبنانی‌ها، پاكستانی‌ها، چينی‌ها، هندی‌ها، افغانی‌ها، عراقی‌ها و اروپائی‌ها، و ديگر اقوام، ملل و نحل جهان، بوده و می‌باشند، و همه‌ی گروندگان به اسلام ظلم‌ستيز و ظالم‌سوز، كه قريب به دوميليارد نفر از حدود هفت ميليارد نفر ساكن اين كره‌ی خاكی هستند، خودشان با عشق و علاقه به استقبال اسلام رفته‌اند و احكام و دستوراتش را اطاعت كرده‌اند و در اين ميان ملت مسلمان ايران بزرگ، باستانی و اسلامی، از برجستگی خاصی برخوردار است كه نمونه‌ی روشن آن داستان پر راز و رمز امام خمينی نورالله مرقده‌الشريف، و ملت مبارز ايران و انقلاب اسلامی ايران است. اينبار  «كوروش» را وسيله‌ی بهانه‌جويی قرار داده‌اندhttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNhJHTjKsbfWoX8QpwmsvWifys3QX4XGaDaJfcbKamGE-Xl_b8WGi8tW6qCAادامه ...

 

. . . اعلام نتیجه‌ی جستجو در «گوگل» حول کلمات ؛1- افسانه‌ی کورش،  2- کورش، 3- کورش‌کبیر، 4- آیا کورش همان ذوالقرنین است، 5- جنگ‌های «كوروش»، 6- كوروش افسانه‌اي، 7 - مخالفان كوروش، 8 - موافقان كوروش، 9- آيا كوروش افسانه است يا واقعيت، 10 - كوروش واقعيت ندارد، 11- كوروش  واقعيت دارد، و 12- خدمات متقابل ايران و اسلام، تقديم می‌دارد، ادامه . . . : 

 

به نام خدا

 

قسمت اول : مقدمه :

 

بعد از قرار گرفتن مقاله‌ای با عنوان «كوروشيسم غوغاسالار پاسخ بدهد»،بر روی خروجی اين پایگاه اطلاع رسانی، مديريتش با واكنش‌های مختلف مواجه شد. به فضل الهی و از باب دفاع، دگرباره قلم  را به مركب مسلح كرده و آن را بر مركب سه‌پايه‌ ‌نشانديم و با فراز و فرود و پيچ و خم آن، اغراض و مقاصد خود را در الفاظ تقديمی گنجانيده و به اوراق تسليمی سپرديم. خاضعانه و با التماس از درگاه ذات اقدس احديت مسألت داريم تا اغراض مذكور را مقدس، و مقاصد مزبور را مبارك بگرداند، و حاصل اين دو را برای اهل ايمان و اسلام و مردم شريف ايران اسلامی، مفيد فايده قرار بدهد و محتوايش را قرين صواب، و حاصلش را پر از ثواب، و بر نتيجه‌اش نيز ثمری شيرين بنشاند، بمنه و كرمه.

 

 بدين وسيله اين ايرانی متعصب به اسلام، و متوجه به ايران كهن و پهناور، و حافظ مواريث فرهنگی دينی و ملی، با استفاده‌ی خداپسندانه از فضای مجازی سايبر، پاسخ اجمالی و نه تفصيلی خود را، برای استحضار هم‌وطنان عزيز ايرانی، در ايران و جهان، پيشكش می‌كند و استدعا دارد كه اين دفاعيه را، با دقت از نظر تيز بين خود گذرانيده و آنگاه با شفقت، صداقت و منطق، راهنما باشند.

 

 مخفی نماند كه تعصب اين مسلمان ايرانی به دين، و توجه خاصش به ايران اسلامی، و حفاظتش از آثار باستانی در ايران و جيرفت، و صيانت وی از نام مبارك جيرفت در مقابل اسم من درآوردی "حوزه‌ی هليل‌رود"، و پاسداری او از زبان فارسی در برابر هجوم بی‌رحمانه و شديد و گستاخانه‌ی "فينگليش"(يعنی فارسی را با حروف لاتين نوشتن)، مورد اذعان كسانی كه منصف هستند، می‌باشد.

 

قبل از شروع  متن دفاعيه، مطالبی چند را يادآور می‌گردد :

 

1، برخی از كسانی كه به باطل گمان می‌كنند كه بيشتر از ما دوستدار ايران و فرهنگ باستانی آن هستند، در داوری پيرامون پرسش‌هايی بيست‌وهفت‌گانه‌ای كه از متن و منابع تاريخی تهيه و توليد شده‌ بودند، از مهماتی قابل توجه، غفلت ورزيده‌اند، از جمله : خلط كردن مبحث «كوروشيسم غوغاسالار پاسخ بدهد» را، با نفی «كوروش‌شاه»، و بدين سبب، به اشتباه، «پان عربيسم» جاهل و تبهكار و «پان‌تركيسم» مغرض و تجزيه‌طلب را، در مقابل خود توهم كرده‌اند و خود را با «پان‌ايرانيسم» كم‌شمار و بعضاً بی منطق و ضد اسلام، همراه يافته‌اند و با عصبيت و عصبانيت، به دشنام روی آورده‌ و به هتاكی پناه برده‌اند، و تا اين تاريخ 30/02/1388، يعنی بعد از گذشت چند هفته، هيچ‌كس حتی يك مورد پاسخ مستند و مدلل را، برای اين پايگاه اطلاع‌رسانی ارسال نكرده است.

 

2 - ما در ابتدای آن سؤالاتی كه از متون تاريخی توليد شده‌اند، پان عربيسم پرحميت و متأثر از جاهليت را همراه با پان تركيسم كج‌انديش و ناموجه، به شدت محكوم كرده و از آن‌ها برائت جسته‌ايم. ما هرگز تاريخ و فرهنگ خود را انكار نكرده‌ايم، ما به خوبی‌های تاريخ سراسر افتخار و فردوسی‌پرور و شاهنامه‌ساز، ايرانی خود مباهات كرده و بدی‌های آن را نيز در مقايسه با بدی‌های بدتر و زشت‌تر تاريخ ملل ديگر، توجيه كرده و با استقبال پرشور، مثال‌زدنی و تاريخی ايرانيان با اصالت و پاك‌سرشت از اسلام عزيز و علی عليه‌السلام، و دست رد زدن ملت فرهيخته‌ی ايران بزرگ و متمدن به سينه‌ی پركينه‌ی بنی‌اميه و بنی‌العباس، و . و . . ، و يا همانند صيانت كردن ايرانی‌های طبيعت‌دوست، از مراسم خوب و باستانی "نوروز"، و شرك نورزيدن آنان به خدای احد و واحد، و مردود دانستن ثنويت برخی از زرتشتی‌ها و نادرست خواندن بودائيسم، خود را بر ديگران ترجيح داده و می‌دهيم و اين ادعا را شهيد مطهری رضوان‌الله‌تعالی عليه در كتاب "خدمات متقابل اسلام و ايران"، به اثبات رسانيده است.

 

ما نه اين‌كه «كوروش» را منكر نشده‌ و نمی‌شويم، بلكه بلاتشبيه، رضاخان ميرپنج كه به ناحق فاميل پهلوی را بعد از شاه شدنش توسط انگليس، برای خود برگزيد، و تيمور، چنگيز، و همچنين شاه‌عباس صفوی، نادرشاه افشار، و حتی محمدرضاخان پهلوی و شعبان بی‌مخ و امثالهم را، جزو تاريخ مسلم خود می‌دانيم و هرچه را كه مربوط به دوران هر كدام باشد، بخشی از ميراث فرهنگی كشور دانسته و صيانت و حفاظت از آن‌ها و  حتی قصور و قبورشان را، از وظايف اصلی و ملی خود دانسته و می‌دانيم.

 

 

 اينان در حقيقت عقده‌ی سی‌ساله‌ی خود را كه از اسلام و روحانيت متعهد و متقی كه در سينه‌ی تنگشان سرطان ايجاد كرده است، می‌گشايند و تشفی می‌دهند، و كار را بدانجا رسانيده‌اند كه «كوروش‌شاه»  را به عنوان پيامبری مظلوم تبليغ می‌كنند و پرچم جمهوری اسلامی ايران را كه هميشه برافراشته باد، در كنار قبر احتمالی «كوروش‌شاه»، بر روی زمين پهن كرده و برخی از آدم‌های ساده‌لوح و ناآشنا با تاريخ را، به سجده كردن در برابر قبر «كوروش»، واداشته‌اند، و باستان‌گرايی را با اسلام‌خواهی، در تضاد می‌دانند.

 

مخاطب ما كسانی بوده و هستند كه با تمسك به كوروش‌شاه، كه مطابق با تاريخ‌نگاری هرودت و افسانه‌سازی گزنفون، از ديگر شاهان تاريخ ايران يك سر و گردن بالاتر بوده است، اسلام و مسلمانی را، مردود می‌دانند و محكوم می‌كنند، و اين كار خبيثانه در حالی انجام می‌دهند كه جمله‌ی آنان می‌دانند كه اسلام و مسلمانی، جغرافيا ندارند و عشق و آيين ايرانی‌ها، لبنانی‌ها، پاكستانی‌ها، چينی‌ها، هندی‌ها، افغانی‌ها، عراقی‌ها و اروپائی‌ها، و ديگر اقوام، ملل و نحل جهان، بوده و می‌باشند، و همه‌ی گروندگان به اسلام ظلم‌ستيز و ظالم‌سوز، كه قريب به دوميليارد نفر از حدود هفت ميليارد نفر ساكن اين كره‌ی خاكی هستند، خودشان با عشق و علاقه به استقبال اسلام رفته‌اند و احكام و دستوراتش را اطاعت كرده‌اند و در اين ميان ملت مسلمان ايران بزرگ، باستانی و اسلامی، از برجستگی خاصی برخوردار است كه نمونه‌ی روشن آن داستان پر راز و رمز امام خمينی نورالله مرقده‌الشريف، و ملت مبارز ايران و انقلاب اسلامی ايران است.

 

ما سجده كردن بر غير خدا، ولو قبور حضرات معصومين صلوات‌الله عليهم اجمعين را، حرام و ممنوع می‌دانيم، چه رسد به قبر كسی مثل كوروش‌شاه.

 

 اين جماعت فرصت‌طلب، زراندوز، مرفه و بی‌درد، غافل از آنند كه خدا فرموده است: "انا نحن نزلناالذكر و انا له لحافظون"، بقا و پيشرفت اسلام ضمانت‌نامه‌ی خدواند سبحان را دارد. مطمئناً جوانان مسلمان ايرانی باهوش‌تر از آن هستند كه در دام آنان گرفتار آيند و به راهی بروند كه آن‌ها می‌خواهند. هرگز چنين مباد.

 

3 - ما با طرح آن پرسش‌ها، هدف مقدسی را تعقيب و غرض مباركی را دنبال می‌كرديم كه آن هدف عبارت است از روشن شدن ذهن جوانان مام وطن كه بدانند كه تاريخ موجود راجع به «كوروش‌شاه»  ابهامات بسيار دارد و به جز نوشته‌های هرودت، كنسياس و گزنفون يونانی كه ای بسا با ايرانيان دشمنی هم داشته‌اند، مؤيد ديگری ندارد. غرض مبارك ما نيز، واداشتن مورخان و فرهيختگان متدين و امين خصوصاً نسل جوان، به كنكاش بيشتر در متون تاريخی، بوده است، كه الحمدلله هر دو حاصل شده است.

 

گفتن ندارد كه كسی نمی‌تواند گذشته‌ی خويش را نفی بكند، و نوشتن ندارد كه تاريخ بی‌رحم‌تر از اين حرف‌هاست، تاريخ بی‌رحمانه و همه‌جانبه، خوبی‌ها را ثبت می‌كند و بدی‌ها را به تصوير می‌كشاند. ما گذشته‌ی خود را انكار نكرده و نافی كوروش نيز نيستيم، ما با دليل، منطق و خوب دانستن‌ خوبی‌ها و بد دانستن بدی‌ها، تاريخ را بررسی كرده و می‌پرسيم كه چرا «كوروشيسم غوغاسالار»، با چنگ انداختن به اسم كسی كه فقط بيش از يكصدوچهل‌هزار (140.000)، مطلب و عنوان را با اين دو كلمه «افسانه كوروش» در گوگل به خود اختصاص داده است، صدردصد (100%) واقعيت دانسته و به عنوان گذشته‌ی تمام عيار و مسلم ايرانيان تبليغ می‌كنند و از بخش ديگر تاريخ سراسر ماجرا، حادثه و پر شخصيت ايران قبل و بعد از اسلام، تغافل كرده و حتی بعضاً آن‌ها را تحريف نيز می‌كنند.

 

اين جماعت عقده‌ای حول زندگی بزرگان و ماجراهای تاريخی آنان، مانند سلمان فارسی كه افتخار عجم و عرب است، و فردوسی كم‌نظير و شاهنامه‌ی بی‌نظير و تاريخ پردازش، سخنی نمی‌پراكنند و مباهاتی ندارند و نسل جوان را با امثال رستم آن يل سيستانی و آرش كمانگير و . و . . ، آشنا نمی‌سازند و حتی فردوسی بزرگ را هم ای بسا كه تخطئه بكنند كه چرا حتی يك مورد به ماجرا و يا افسانه‌ی كوروش، در شاهنامه كه تاريخ ايران را به تصوير كشيده است، اشاره‌ای نكرده است. احتمال اين‌كه اينان هيچ اعتقادی به كوروش هم نداشته باشند زياد است، وليكن اينك و در اين مقطع از تاريخ انقلاب اسلامی ايران، با خيال خام خود می‌خواهند با سپر قرار دادن اسم و افسانه‌ی كوروش، از مردم انقلاب كرده ايران علوی، انتقام بگيرند و عقده‌گشايی بكنند.

 

ما می‌پرسيم  كه چرا «كوروشيسم غوغاسالار»، تاريخ را تحريف كرده و ذهن مبارك جوانان ما را نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی بدبين می‌سازد. خوب، معلوم است كه ما دفاع از اسلام، مسلمين و حريم مسلمانی و كيان جمهوری اسلامی ايران را، وظيفه‌ی دينی و ملی خود می‌دانيم و در تمام صحنه‌های زندگی از اسلام و مسلمانان، در حد وسع خويش، دفاع می‌كنيم، ولو اين‌كه در اين راه مقدس كشته بشويم.

 

 «كوروشيسم غوغاسالار»، يك احتمال ضعيف امثال علامه‌ی طباطبائی قدس‌الله نفسه‌الزكيه را بهانه قرار داده و آن كلمه‌ی محتمل‌الصدق را به دست گرفته‌ و ذوالقرنين بودن كوروش را به صورت قطعی و حتمی به خورد نسل جوان می‌دهد، و همزمان با استفاده‌ی ابزاری از "الميزان»"، با قرآن می‌جنگد. مسلم است كه ما نيز تاريخ را كاويده و ثابت می‌كنيم كه كوروش پيامبر نيست، و او نمی‌تواند ذوالقرنين قرآن باشد. و بسياری از مطالب راجع به او خيال‌پردازی «پان‌ايرانيست‌ها» بوده است.

 

4 - نگارنده، از هفده‌سالگی تا كنون كه بيش‌از سی‌وچند سال است، بدون هيچ چشم‌داشتی برای مراحل مختلف جمهوری اسلامی ايران، جان‌فشانی كرده است و هيچ خورده و برده‌ای هم از كسی و به كسی نداشته و ندارد و برای صيانت از ايران اسلامی و آقايی بيشتر جمهوری اسلامی ايران، تا پای جان ايستاده است و معتقد است كه اگر دراين راه بميرد، ان‌شاءالله كه شهيد است.

 

صاحب اين سطور، برای دفع تجاوز پان‌عربيسم جاهل و متهتك و پرفسادِ حزب كثيف بعث عراق، از حدود و ثغور و مرزهای زمينی و آسمانی و جغرافيايی و معنوی، علوی و حسينی، ايران عزيز اسلامی كه چون جان شيرين خاطرش را می‌خواهد، در بيش‌از دوازده عمليات جنگی همراه مردان نبرد، جنگيده است، و قريب به سی‌ سال است كه از جراحت ناشی از گلوله‌ی دشمنان جمهوری اسلامی ايران، رنج می‌برد و درد تحمل می‌كند، و تا زنده است و جمهوری اسلامی ايران رهبری حكيم و فرزانه چون امام قدس سره و رهبر فرزانه و معظم انقلاب اسلامی مدظله، داشته باشد، با اعتقاد راسخ از اين موهبت الهی دفاع خواهد كرد، زيرا همه‌ی امور را نسبی می‌بيند و می‌داند. آری، ناملايمت‌های بسيار و ناهنجاری‌های فراوان كه ناشی از عملكرد برخی از دست‌اندركاران می‌باشند، وجود دارد، ولی ما می‌سراييم كه "اسلام به ذات خود ندارد عيبی"، ما مدعی هستيم كه نواقص و عيوب از ندانم كاری برخی از مقامات است و هيچ ربطی به اسلام عزيز ندارد و ما آن‌ها را، نه اين‌كه تأييد نكرده و نمی‌كنيم بلكه هميشه منتقد بوده و خواهيم بود.

 

ما با وجود كج و معوج بودن‌ برخی از عملكردها، جمهوری اسلامی ايران را از هر حكومت و رژيمی ديگر، در ابعاد مختلف، بهتر می‌دانيم. همه می‌دانند كه زادسرجيرفتی چهارسال تمام جهت پاسداری از زبان پارسی و مقابله با زبان فينگليش كه زبان پيامكی امثال بعضی‌ها می‌باشد، در مجلس شورای اسلامی، با مقامات مربوط در حقيقت مبارزه كرده است و برای صيانت از ميراث فرهنگی ايران و تمدن به دست آمده در جيرفت كه  قبل از به قدرت رسيدن «كوروش»، شكل گرفته‌ است، چه خطرها كه نكرده است و چه زجرها كه نكشيده است و چه رنج‌ها كه نبرده است. از مقامات وزارت ارتباطات و ميراث فرهنگی سؤال كنيد. بلی، اگر مبارزات زادسرجيرفتی در چندسال گذشته نبود، اكنون كلمه‌ی مجعول و من‌درآوردی "هليل‌رود"، جايگزين نام مبارك "جيرفت"، شده بود.

 

5- فرق هم‌فكران اين قلم و عده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی ايران، در اولويت‌های ديدگاه‌ها است. اولويت‌هاي ديدگاه‌ اينان با استمداد از قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت صلوات‌الله عليهم اجمعين و راهنمايی بزرگان دين و صحنه‌ی تجربی زندگی، تنظيم شده است، و ايرانی را جان‌فشان هستند كه جمهوری عزيز اسلامی، بر تارك بلندش بدرخشد. نه ايرانی را كه «اوباما» و ديگر استعمارگران می‌خواهند.امثال زادسر می‌گويند خدا ، اسلام و قرآن، و در پرتو آن‌ها، ايران اسلامی و علوی و حسينی. آن‌ها چه می‌گويند؟، خودشان بگويند. زادسرها «كوروش»ی را احترام می‌گذارند كه صاحب الميزان، فقط احتمال داده است، و نه «كوروش»ی را كه محمدرضاشاه جلاد پسر رضاشاه خون‌آشام، به صورت قطعی و حتمی، تبليغ و ترويج می‌كردند. آنان خود بگويند كدام «كوروش» را؟.

 

اگر خدای ناكرده بازهم كسانی هستند كه از سر عناد، و در پناه «كوروشيسم»، غوغاسالاری را دامن می‌زنند، و به نام او قصد عقده‌گشايی و غرض اسلام‌زدايی دارند، برای آنان يك دعا می‌كنيم و از آنان می‌خواهيم تا اگر واقعاً به كوروش ايمان دارند و غوغاسالاری نمی‌كنند، از سر صدق آمين بگويند. آن دعا اين است: بارپروردگارا ار درگاه كبريايی و با عظمتت مسألت داريم تا جمله‌ی اين گروه به ظاهر كوروش‌دوست را در جهان پس از مرگ، با همان كوروش‌شاه كه او را پدر خود می‌دانند محشور بفرما و اينان را با كوروش و داريوش و كيخسرو و امثالهم، همنشين بگردان.

 

البته برای خودمان نيز آرزو داريم كه با امام خمينی بزرگ و همام و امثال حضرتش، مصاحب بشويم. زيرا آن عبد صالح خدا را پدر معنوی و معلم روحانی خود می‌پنداريم. امام ما، خمينی كبير قد‌س‌ره، به حق معتقد بودند كه حتی يك شاه عادل و درستكار در تاريخ وجود ندارد. آری هزاران جنايت و خيانت از عملكرد ننگين و افكار شيطانی و اعتقادات فاسد شاهان، بر سينه‌ی ستبر و سترگ تاريخ، سنگينی می‌كند.

 

«كوروشيسم غوغاسالار»، پاسخ بدهد كه آيا، "خودش" را آريايی تر می‌داند و يا "هيتلر" را؟. چرا به غلط و جفا، سرنوشت قوم آريائی و فرهنگ متمدن ايرانيان  را كه بعد از اسلام، غنی نيز شده است، فقط به سرنوشت كوروش حتی اگر افسانه نباشد، پيوند می‌زند؟!. كوروش، به قول اينان خوب، خوبِ خوب، اما انديشمندان و مورخان ايران و عالم كه ماجراهای كوروش را می‌دانند، بنابراين شعری نگوييم كه قافيه‌اش تنگ آيد. كدام باستان‌شناس و دانشمند خارجی برخی از اين ادعاهای كذايی را قبول دارد، مواريث فرهنگی ما را كه متعلق به ايرانيان هستند به موزه‌های تاريخی خود برده‌اند كه آخرينشان آثار باستانی جيرفت است و موزه‌های اروپايی را زينت داده‌اند و ما را به افسانه‌هایی همانند خواب "آستياگ"(آژی‌دهاك)، مشغول ساخته‌اند كه نوشته‌اند او خواب می‌بيند كه از ميان بدن دخترش (مادر كوروش) آب‌مانندی جاری شد و جهان را فرا گرفت و معبرين تعبير كردند كه پسری از دخترت زاده می‌شود كه ترا سرنگون می‌كند و پادشاهی می‌كند و بقيه‌ی اين افسانه‌ی عجيب و غريب، و يا خواب افسانه‌ای ديگر آژی‌دهاك كه می‌گويد: خواب ديدم از ميان پای دخترم ماندانا (مادر كوروش)، تاكی روييد و تا چهارسوی عالم امتداد پيدا كرد . .  .(!).

 

اين بار  «كوروش» را وسيله‌ی بهانه‌جويی قرار داده‌اند

 

قسمت دوم : آغاز ماجرا

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

 

داستان از اينجا شروع شد كه جوانی ايرانی كه عزيز است و وطن‌دوست، و هر از چندگاهی پایگاه اطلاع رسانی زادسرجیرفتی را ملاحظه فرموده و نظراتی را نیز ارائه می‌دهند. اخیراً، طی دو نظر،(كامنت) از مدیریت پایگاه مذکور گله كرده است كه چرا زادسر، از «كوروش»، تبليغ نكرده است و اسم او را از متن نظر(كامنت) ايشان، حذف ساخته است؟، پاسخی را قرائت فرمود كه از اين قرار بود كه ما به استناد سخن اماممان كه فرمود "حتی يك شاه غير ظالم در تاريخ وجود ندارد" آن نام را حذف كرديم و مروج آن نشديم، جواب نوشت كه «كوروش»  شاه نبوده است. با توجه به پيامك‌های تلفنی و وبلاگ‌های متعدد و حال و هوای مروجين دروغين فعلی «كوروش»، ما برآن شديم تا در تاريخ جستجو كرده و بيشتر از «كوروش» بدانيم كه نتيجه‌ی آن فحص و مداقه در متون تاريخی، پرسش‌هايی بود كه ملاحظه فرموديد كه با عكسل‌العمل‌های بعضاً زشت روبرو گرديد و متأسفانه تا كنون هيچ پاسخ مستند و منطقی را نيز دريافت نكرده است.

 

و اينك در پاسخ به آن واكنش‌ها، عرضه می‌دارد كه بدين وسيله پاسخ اجمالی و نه تفصيلی خود را، برای استحضار همگان، بعد از اعلام نتیجه‌ی جستجو در «گوگل» حول کلمات ؛1- افسانه‌ی کورش،  2- کورش، 3- کورش‌کبیر، 4- آیا کورش همان ذوالقرنین است، 5- جنگ‌های «كوروش»، 6- كوروش افسانه‌اي، 7 - مخالفان كوروش، 8 - موافقان كوروش، 9- آيا كوروش افسانه است يا واقعيت، 10 - كوروش واقعيت ندارد، 11- كوروش  واقعيت دارد، و خدمات متقابل ايران و اسلام، تقديم می‌دارد :

 

ادامه‌ی "اين بار  «كوروش» را وسيله‌ی بهانه‌جويی قرار داده‌اند" را، در آينده ملاحظه بفرماييد . . .

 

=============

 

مطالب مرتبط :

 

«كوروشيسم غوغاسالار پاسخ بدهد»، اين نويسنده آنچه را كه از مطالعه‌ی تاریخ مكتوب و مستند فعلی در رابطه با افسانه‌ی كوروش به دست آورده است ادامه . . .

 

زادسر: ميراث فرهنگي كشور هويت مردم مسلمان ايران است، (در مصاحبه‌‌ای مهم)، ادامه . . .

 

حقيقتا «روزي نو» و يا «نوروز» است و جشن گرفتن  ادامه‌ی مطلب.

 

آیا کوروش یک پیامبر است؟ آیا کوروش ذوالقرنین قرآن است؟، ادامه . . .

=====

 

«كوروشيسم غوغاسالار پاسخ بدهد»، اين نويسنده آنچه را كه از مطالعه‌ی تاریخ مكتوب و مستند فعلی در رابطه با افسانه‌ی كوروش به دست آورده است ادامه . . .

زادسر: ميراث فرهنگي كشور هويت مردم مسلمان ايران است، (در مصاحبه‌‌ای مهم) ادامه . . .

حقيقتا «روزي نو» و يا «نوروز» است و جشن گرفتن  ادامه‌ی مطلب.

آیا کوروش یک پیامبر است؟ آیا کوروش ذوالقرنین قرآن است؟، ادامه . . .

بهائيانبه عنوان دشمن‌ترين با حضرت ولي‌عصر(عج) با هرچه كه ذره‌اي ياد آن امام غايب از نظر را زنده سازد،‌ به شدت مخالفت مي‌ورزند و مي‌كوشند همه كانون‌هاي مهدوي را با خشونت هرچه تمام‌‌تر، نابود سازند.ادامه‌ی مطلب

 
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...