امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما اینکه طی دو قرن گذشته چنین بوده، و رئیس جمهور مطیع محض سیستم و رهبری پنهان امریکا بوده است. ادامه ...

 

بأسمه تعالی

قبلا یادآور شده بودم که در سیستم اداری رژیم صهیونیستی شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار، رئیس جمهوری، فقط و فقط یک مهره‌ی مهم بازی سیاست در حقه‌بازی جهانی است که بر سر میز تقسیم منابع غارت شده از کشورهای جهان مستعمره، در مقابل خبرنگاران و اصحاب رسانه و دوربین‌ها نقش ظاهری خود را ایفا می‌کند.

شما ملاحظه فرمودید که تمام کشمکش‌های علنی بین ترامپ و کلینتون، به لحظات خوش و خندان جلسه‌ی سوگند رئیس جمهور جدید ختم شد. چرا؟ چون هر دو نامزد نقش خود را طبق نظر کارگردان، به خوبی ایفا کردند. همیشه دو بازیگر در پایان، با هم شام می‌خورند، سینما می‌روند و کارهای دیگر نیز ممکن است انجام بدهند.

در آمریکا، حکومت دست گروه نامرئی (پنهان) است. اعضای اصلی حکومت آمریکاییها ناشناخته مانده و خواهند ماند. بله طبق قانون نوشته شده و قابل عرضه، در آنجا، رئیس جمهور همه کاره و قدرتمند است. اما در مقام عمل، فقط و فقط مجری دستورات رهبری امریکاست که پیدا نیست. لایه‌های حکومتی مانند:

آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا

جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا

مجتمع نظامی صنعتی - ایالات متحده آمریکا

سیا - ایالات متحده آمریکا

          آنجا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما اینکه طی دو قرن گذشته چنین بوده، و رئیس جمهور مطیع محض سیستم و رهبری پنهان امریکا بوده است.

مطمئن باشید که ترامپ هم مانند 44 رئیس جمهور قبلی‌، آن کند که دستورش بدهند، آن امضا نماید که جلویش بگذارند، آن بگوید که برایش خوانده و بخوانند، آنجا برود که "سیا" بگوید و . و ... اکنون دیگر ترامپ باید خانه‌های خالی جدول جدید لیبرالیسم جهانی را یکی، یکی طبق دستور، پر کند، که به عنوان یک آمریکایی متعصب و تمامیت‌خواه، با تمام توان و استعداد مشغول شده است.

آدمی حیرت می‌کند از برخی از دست اندركاران صنعت هسته‌‌ای و تیم دیپلماسی خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران، که مطالبی بر زبان آورده و می‌گویند که در قوطی شلم و شوربای هیچ سیاسی‌كاری، در گذشته و حال، پیدا نشده و بعید است که بشود.

مثلاً گفتند؛

- امریکا از حالا دبه در می‌آورد.

- امریکا به تعهداتش عمل نمی‌کند.

- برجام فقط در اختیار امریکا که نیست.

- ترامپ در سخنرانی خود، هیچ اسمی از ایران نبرد.

 - ترامپ برجام را پاره نمی‌کند.

- ترامپ تاجر است و  ...

و مقالات و برخی (لاطائلات) فراوان ...

سؤال این است که مگر در قراردادهای حاکمیت لیبرالیسم جهانی، دبه درآوردن، نارو زدن، کشتار، غارت، دین ستیزی، خدازدایی، شیطان پرستی و طاغوت گرایی، و چپاول حق و حقوق ملت‌ها، و ترویج جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)، و هزاران جنایت و خیانت دیگر، اصل، هدف، و مقصد نیست؟ معلوم است که هست، خب، پس این نابلدهای دنیای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، که ...، جای خود را به اهل آن بسپارند.

طلبه‌ی بسیجی؛

علی زادسرجیرفتی؛

تهران؛ 06 بهمن ۱۳۹۵