همه و همه جهت تقدس بخشی به خاتمی ملعون، و حرمت شکنی از امام خامنه‌ای مدظله العالی، طراحی و اجرا شدند. خدا را شکر تمام آن توطئه های شوم اربابان خاتمی و میرحسین و خوئینی ها و . و ... با درایت و حکمت خدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عقیم ماندند و خنثی شدند. ادامه ...
  • zadsar_ali      حسین شهبازی:
    حاج آقا سلام : در مورد قتلهای زنجیره ای دوران خاتمی و آتش سوزی های زیر بنایی اقتصادی این دولت، که اولی هم امنیت کشور را هدف گرفته بود چه رابطه ای میتواند باشد؟
    زادسرجیرفتی:
    پاسخ این پرسش، در این مجال ناید. قتل های زنجیره ای، کودتای ۱۸ تیر ۱۳۷۸، دیکتاتوری مکتوب روزنامه‌های اصلاح‌طلبان، و . و . . . همه و همه جهت تقدس بخشی به خاتمی ملعون، و حرمت شکنی از امام خامنه‌ای مدظله العالی، طراحی و اجرا شدند. خدا را شکر تمام آن توطئه های شوم اربابان خاتمی و میرحسین و خوئینی ها و . و ... با درایت و حکمت خدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عقیم ماندند و خنثی شدند.