پانزده(15) امضا پس گرفته شد *اسامي اوليه امضا كنندگان طرح
*هيات رييسه و فراكسيون اصولگرايان وارد موضوع استيضاح نمي‌شوند

/استيضاح اولين وزيردولت تحول‌خواه/
*15 امضا پس گرفته شد
*اسامي اوليه امضا كنندگان طرح
*هيات رييسه و فراكسيون اصولگرايان وارد موضوع استيضاح نمي‌شوند

سرويس: مجلس   1385/07/29   10-21-2006   13:33:13 8507-16365: کد خبر10-21-2006   13:33:13 8507-16365: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

در حالي اولين طرح استيضاح وزير دولت نهم يعني جهادكشاورزي دردستور كار نشست علني مجلس هفتم شوراي اسلامي كه هم فكر دولت به شمار مي رود، قرار گرفته است؛ كه 15نماينده امضاي خود را از اين  طرح پس گرفته‌اند و فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز مخالفت خود را با آن اعلام ‌كرده است.

به گفته يك عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت و  هيات رئيسه مجلس، قرار شده تا اين فراكسيون و هيات ريسه‌ي‌ مجلس دخالتي در امضا و يا پس گرفتن امضاهاي طرح نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،دوهفته قبل درحالي كه در راهروهاي مجلس زمزمه‌هايي از جمع‌آوري طرح استيضاح وزراي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و جهاد كشاورزي شنيده مي‌شد، داريوش قنبري نماينده‌ي ايلام از جمع‌آوري حدود 40 امضا براي استيضاح وزير جهادكشاورزي خبر داد و در پي آن روز 16مهرماه طرح استيضاح وزير جهادكشاورزي با 51 امضاء تقديم هيات رييسه شد و دو روز بعد صحن علني مجلس شاهد اعلام وصول اين طرح بود.

مجلس شوراي اسلامي دوره هفتم در تاريخ اشتراك كاري خود با دولت نهم، يك‌شنبه اولين وزير دولت هم‌فكر خود را به پشت ميز استيضاح مي‌آورد كه شايد طي توضيح وزير به گفته رييس جمهور نقاط قوت اين وزارتخانه بدرخشد و شايد نمايندگان اعتماد خود را از وي سلب كنند.

در حالي كه طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي كه داراي 13محور مي‌باشد، ممهور به امضاي حدود 50 تن از نمايندگان از فراكسيون‌هاي مختلف مجلس بود، به گفته يكي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان، پيگيري بحث استيضاح دراين فراكسيون به نحوي ممنوع اعلام شد. در همين راستا، قدرت الله ايماني با اشاره به جلسه‌ي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان گفت: در اين جلسه باهنر، رييس فراكسيون، اعلام كرد كه خواسته‌هاي طراحان طرح استيضاح بايد خواسته‌هاي ملي باشد، نه منطقه‌اي واگر كسي حامي استيضاح وزير آموزش و پرورش( كه يكي از موضوعات جلسه بود) باشد از فراكسيون اصولگرايان اخراج مي‌شود. هم‌چنين حسين نجابت نيز با «بازي» خواندن بحث جمع‌آوري استيضاح وزرا، تصريح مي‌كند كه در فراكسيون اصولگرايان مجلس تصميم گرفته شد كه« وارد بازي جمع‌آوري امضا و پس گرفتن آن در طرح استيضاح وزرا نشويم.»

يكي از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان نيز تشريح مي‌كند كه در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان بحث استيضاح وزرا مطرح شد و تقريبا تمام اعضاء اتفاق نظر داشتند كه الان وقت استيضاح نيست، چون هم فرصت كمي در اختيار وزرا بوده و هم اشكال فاحشي كه مستلزم استيضاح باشد، در عملكرد هيچ يك از وزرا بارز نيست. ضمن اين‌كه بايد مراحل استيضاح را طي كرد، يعني ابتدا بايد از وزرا سوالاتي جدي پرسيد، سپس تحقيق و تفحص انجام داد.

از سويي ديگر اگر چه حسين نجابت به عنوان عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي‌كند كه در هيات رييسه مجلس، و در فراكسيون اصولگرايان مجلس تصميم گرفته شد كه وارد بازي امضا جمع كردن و امضا پس گرفتن طرح استيضاح وزرا نشويم، مي‌گويد: اكثريت اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان، استيضاح هيچ يك از وزرا را از نظر زماني و محتوايي به مصلحت نديدند.

وي ادامه مي‌دهد: آنهايي كه در شورا هستند و به اين حركت، اعتقاد جدي دارند، نبايد طرح استيضاح را امضا كنند و اگر اشتباها امضا كردند، امضا را پس مي‌گيرند.

به گفته وي‌، اگر شوراي مركزي فراكسيون به اين تصميم (استيضاح) رسيد، مجمع عمومي فراكسيون را نيز در جريان قرار مي‌دهد و آن وقت كساني كه ادعاي اصولگريي مي‌كنند، نبايد با اين خرد جمعي مقابله كنند و هر كسي خلاف توصيه‌ي شوراي مركزي و مجمع عمومي فراكسيون به شكل بارز عمل كند، در اين كه آيا او عضو فراكسيون هست يا نه و يا فقط فراكسيون را به عنوان يك اسم يدك مي‌كشد، تجديدنظر مي‌شود.

اين عضو هيات رييسه مجلس طي دو روز گذشته درحالي از پس گرفتن امضاي حدود 15تن از نمايندگان استيضاح كننده وزير جهاد كشاورزي خبر داد كه پيش‌تر گفته بود «در مجلس شيوه شده كه عده‌اي طرح استيضاح را امضا مي‌كنند، سپس وارد مذاكره شده و امضا را پس مي‌گيرند، در حالي كه هيچ كس نبايد از ابزارهاي نظارتي مجلس كه دقيق است سوء استفاده كند»

وي تاكيد كرد: طرح استيضاح وزير جهادكشاورزي كه هم‌اكنون 30 امضا دارد، روز يكشنبه در دستور كار مجلس قرار دارد.

اطلاعي از اسامي كساني كه امضايشان را از طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي پس گرفته‌اند در دست نيست، اما درمتن طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي كه رونوشتي از طرح، امضا و نام استيضاح كندگان در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفت، موارد استيضاح چنين برشمرده شده است: 1- عملي ننمودن برنامه‌هاي اعلام‌شده در زمان كسب رأي اعتماد از مجلس 2- ناتواني در تأمين امنيت غذايي 3- بي‌توجهي به اهل تجربه 4- عدم توجه كافي به مزيتهاي نسبي كشور 5- ناديده گرفتن توسعه مبتني بر دانايي 6- عدم ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد 7- عدم توسعه كارآفريني 8- بي‌توجهي به تقويت زيرساختها 9- ضعف صنايع تبديلي و كوچك 10- همچنين واردات بي‌رويه محصولات كشاورزي 11- سوء مديريت و ضعف مديران استاني 12- تبعيض در استفاده از مديران وزارتخانه‌هاي سابق جهادسازندگي و كشاورزي به نحوي كه موجب ايجاد اختلاف و تنش و به هدر رفتن نيروها در داخل وزارتخانه گشته است 13- بي‌توجهي به مسووليت خويش در مقابل مجلس شوراي اسلامي.

همچنين طبق گفته عضو هيات رييسه مجلس كه در زمان اعلام وصول طرح بيان شد« طرح استيضاح اسكندري داراي 51 امضا مي‌باشد كه 45 امضاي آن خوانا و بقيه ناخوانا مي‌باشد» كه به گزارش ايسنا اسامي، داريوش قنبري، علي زادسر، محمدقلي مارمايي، سيدعماد حسيني، خدادادي، پشنگ، محمد عليخاني، محمدرضا تابش، سيدعبدالمجيد شجاع، ايرج نديمي، شعباني، علي‌مراد جعفري، مرتضوي، پيمان فروزش، پورفاطمي، اميرصنعتي، فتاحي، گل محمد بامري، آذروش، قاسم‌زاده، صادق‌زاده، گرامي مقدم، شاهي‌عربلو، عشرت شايق، علي افشاري، حق‌شناس، نصيري، رضا رحماني، علي مويدي، دانش‌منفرد، فخرالدين حيدري، جعفرزاده، رفعت بيات، حسيني ايري، مسعود اميني، رعيت، عاشوري، محمدعلي حيدري شلماني، محسني، علي اكبر آقايي، هوشنگ حميدي، محمد عباسپور، مظفري، رجب رحماني، جلالي‌جعفري، مصطفي محمدي، و فخرالدين حيدري در ذيل طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي ديده مي‌شود.

انتهاي پيام؛

کد خبر: 8507-16365
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...