زادسرجيرفتی : كسی تا كنون تعريف جامعی‌ را از شهيد مدرس، ارائهادامه . . .  

 

 

فاصله زمين تا آسمان ما با مدرس

هرچه كه تاكنون از مدرس گفته شده، برداشت‌هاي شخصي افراد از آن روحاني شهيد بوده است و به نوعي مصداق بارز آن شعر مولانا كه <هركسي از ظن خود شد يار من> به نظر من هيچ‌كس نتوانسته تعريف جامع و مانعي از شهيد مدرس ارائه دهد، جز امام خميني(ره.) چرا كه امام نيز از نظر مشي و منش و مسلك همانند مدرس بود و همچون او سري شجاع و نترس داشت. اينكه حضرت امام در مقاطع مختلف زبان به تعريف از مدرس مي‌گشود نشان از عظمت و بزرگي آيت ا... مدرس است.

مرحوم شهيد مدرس چند ويژگي بارز داشت كه طي ادوار هفت‌گانه مجلس، كسي را همچون وي در بعد قانونگذاري در قوه مقننه در جميع جهات نيافته‌ام. اگرچه كساني شباهت‌هايي داشته‌اند ولي نه مقام و كمال. اما ويژگي‌هاي مدرس؛ بارزترين ويژگي مرحوم مدرس آن بود كه تسلط كاملي بر فقه و اصول داشت و مجتهد مسلم بود. مدرس تا سن 40 سالگي، حقيقتا طالب علم بوده و در علوم مختلف مشغول علم آموزي بود. همين عامل سبب شد تا وقتي در سن 40 سالگي وارد دنياي حكومت و سياست شود به عنوان <روحاني طراز اول> و فقيه جامع‌الشرايط از سوي مراجع قم و نجف مورد تأييد قرار گيرد و از آن پس نقش ناظر بر مصوبات مجلس و تطبيق آن با شرع را كه وظيفه امروز شوراي نگهبان است برعهده بگيرد. اين موقعيت ممتازي بود كه هيچ كس ديگر جز مدرس نتوانست در آن جاي بگيرد. جا دارد به طلاب جوان توصيه كنم كه تا 40 سالگي همچون مدرس به سرمايه‌اندوزي علم مشغول باشند و پس از آن همچون ميوه‌اي رسيده وارد دنياي سياست و قدرت شوند تا مفيدتر باشند. ويژگي ديگر مدرس كه او را در تاريخ جاودانه كرد توكل خاص وي به خدا بود. به نظر من مدرس مصداق متوكل واقعي به ا... در غير معصوم بوده است. تا جايي كه حتي تصور آنچه كه مدرس عمل كرده است و در تاريخ آمده است هم براي من دشوار است. اينكه يك روحاني بزرگوار با جسمي نحيف در برابر فردي قلدر، كله شق و ديوانه همچون رضا خان بايستد، آن هم در شرايطي كه تمامي اراذل و اوباش رضاخان او را احاطه كرده باشند كار هركسي نيست. شجاعت مدرس تا آنجا بود كه در پاسخ رضاخان كه از او پرسيد: <از جان من چه مي‌خواهي؟> گفت: <مي‌خواهم تو نباشي>! حتي مدرس در حالي كه در اثر اصابت چندين گلوله از سوي مخالفانش روي تخت بيمارستان بود براي سردار سپه پيغام فرستاد كه <به كوري چشم بعضي‌ها مدرس زنده است>! حتي وقتي عده‌اي اراذل و اوباش به مجلس ريختند و عليه او شعار داده و فرياد مرگ بر مدرس برآوردند؛ مدرس خطاب به آنها گفت: اگر مدرس بميرد كه ديگر كسي به شما پول نمي‌دهد فرياد مرگ بر مدرس بزنيد!

مدرس تا آخرين لحظه با توكل به خدا و در اوج عزت و افتخار ايستاد و از آنچه كه به آن اعتقاد داشت و وظيفه‌اش مي‌شمرد، عدول نكرد. رضاخان به مدرس پيام داده بود كه آنچنان مي‌كشيمت كه نامي از تو نماند و تو را در قبرستان كفار دفن مي‌كنيم. اما مدرس پاسخ فرستاد كه مطمئن باش قبر من زيارتگاه مي‌شود و تو در جايي مي‌ميري كه نه آب باشد نه آبادي! ماموران رضاخان مدرس را در 27 رمضان با عمامه‌اش خفه كرده و به شهادت رساندند و امروز مي‌بينيم كه آرامگاه مدرس زيارتگاه شيعيان جهان شده و نام او در تاريخ ايران و جهان ماندگار و جاودان شده است. مدرس به عنوان كسي كه جمهوري رضاخاني را شكست، ايران را از اشغال روسيه رهانيد و نمايندگان مجلس را در مقابل اولتيماتوم روسيه به قيام واداشت؛ در تاريخ ايران مي‌درخشد. سردار سپه خائن و مزدور در مجلسي تثبيت شد كه مدرس را با خدعه و نيرنگ از آن دور كرده بودند تا او در غياب يك روزه مدرس به قدرت برسد چرا كه با حضور مدرس، او هيچگاه نمي‌توانست بر عرصه قدرت تكيه زند. خلاصه آنكه مدرس كسي نيست كه امثال بنده بخواهيم يا بتوانيم آن را توصيف كنيم. ‌

ما در باب مقايسه مجالس هفت‌گانه پس از پيروزي انقلاب: به نظر من مدرس با آن نقش والايي كه بر تصويب و نظارت بر اجراي قوانين مجلس داشت و مجلس را همواره با اقتدار مي‌خواست، در مقام عمل تاكنون منحصر به فرد بوده و هست. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه فضاي امروز در نظام جمهوري اسلامي با آنچه كه در زمان رضاخان حاكم بود؛ قابل مقايسه نيست. چون آن زمان، زمان طاغوت بود و رضاخان ديكتاتوري محض و عامل انگليس بود. اما مدرس هميشه و هميشه مجلس را قدرتمند مي‌خواست و همواره قدرت مجلس را به رخ نمايندگان مي‌كشيد. او به نمايندگان يادآور مي‌شد كه وقتي مجلس مي‌تواند رژيم سلطنت را به جمهوري تبديل كند، پس استيضاح وزرا و حتي رضاخان در چنين مجلسي، كار زيادي نيست. با تأكيد بر تفاوت فضاي امروز و آن روز مجلس فكر نمي‌كنم كه هيچ يك از نمايندگان مجلس، چنين موقعيتي را براي مجلس متصور باشند. همچنانكه برخي نمايندگان امروز وزيري را استيضاح مي‌كنند و فردا پس مي‌گيرند و كمتر به دنبال انجام وظيفه الهي و آنچه كه در قانون آمده بوده‌ايم البته قوت مجلس بويژه از بعد نظارت، در تعريف جايگاه مجلس بسيار والا است. همچنان‌كه امام (ره) مجلس را در راس امور مي‌دانستند.

 اما در سه دوره‌اي كه من عضو اين مجلس بوده‌ام (دوره‌هاي چهارم و پنجم و هفتم) احساس نكردم كه مجلس در راس امور است. چون هيچ يك از ما يا حداقل بسياري از ما از نظر مشي و منش و سبك و سياق زندگي، همچون مدرس نبوده‌ايم و ساده‌زيستي او را نداشته‌ايم. اين در حالي است كه امام (ره) همواره توصيه مي‌كردند كه كساني مثل مدرس را انتخاب كنيد. اينكه اين گفته امام و حتي تصاويري از مدرس به عنوان پوستر انتخاباتي برخي افراد به كار گرفته مي‌شود؛ نشان از مظلوميت مدرس است. وگرنه ما نمايندگان در عمل، زندگي و نمايندگي هيچ شباهتي به مدرس نداريم و يا كم داريم. حداقل من در اين هفت دوره كسي را پيدا نكردم كه در جميع جهات با مدرس قابل قياس باشد تا مثلا بگوييم كه فلاني، <مدرس فلان مجلس> بوده است.

بازهم يادآور مي‌شوم كه رضاخاني در كار نيست ولي از نظر قانونگذاري، نظارت و مقابله با كساني كه استعداد رضاخان شدن را دارند؛ كسي مثل مدرس را نديده‌ام. در حاليكه بايد الگوي عملي تمامي ما نمايندگان، مدرس باشد؛ متاسفانه چنين نشده است. البته برخي مي‌گويند كه مدرس در مقابل رضاخان بود كه مدرس شد و آنچنان كرد ولي الان رضاخاني نيست. در پاسخ به آنها بايد يادآور شوم كه مدرس در مقابل شيطان و نفس اماره بود كه مدرس شد و رضاخان يكي از مصاديق شيطان بود.

كلام آخر اينكه مدرس دنياطلب، نان به نرخ روزخور و اهل معامله و بده‌بستان نبود و تنها بر مبناي وظيفه الهی و اسلامي خود عمل مي‌كرد كه متاسفانه در ميان نمايندگان ادوار مجلس كسي با جميع آن صفات نيست. ان‌اشاا... كه بوده باشد و من نديده باشم. ‌ مصاحبه با  روزنامه‌ی اعتمادملی(11/09/1385)

علي زادسر نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد

انتهاي خبر. منبع : روزنا

مردي كه مثل هيچكس نبود!

آيت‌الله سيدحسن مدرس، زندگي و مبارزات

 مدرس و جمهوري رضاخاني

بسيـجي  ؛ دروغ نمي‌گويد، تقلب‌كار نيست، حقه‌بازي را نياموخته است، پشت‌هم‌اندازي را به ياد ندارد، چاپلوسي را بي‌هويتي مي‌داند،http://media.farsnews.com/Media/8607/Images/jpg/A0340/A0340264.jpghttp://media.farsnews.com/Media/8505/Images/jpg/A0213/A0213300.jpgادامه‌. . .

بسيجی، حصر آبادان را شكست و دل پيرجماران را شاد كرد. فتح‌الفتوح را خالق شد و بوسه‌ امام دوران دفاع مقدسش را بر دست و بازوی خويشhttp://www.iqna.ir/news_imgs/194352_1imgZadsar.Ali-L.jpgادامه‌ . . .

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...