نطق‌هاي‌ مشهور علی زادسرجيرفتی(دوره‌ی پنجم) ، ادامه . . .

 

نطقهاي‌قبل‌از دستور  جلسه‌6

علي‌زادسر ـ

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

 به‌روان‌پاك‌و روح‌بلند امام‌روح‌الله (رضوان‌الله عليه‌) و اماني‌و بخارايي‌و هرندي‌و نيك‌نژاد شهداي‌مرد و مظلوم‌مؤتلفة‌اسلامي‌درود فرستاده‌و از زحمات‌بي‌شائبه‌سنگرسازان‌بي‌سنگر و جهادگران‌مخلص‌كه‌در جاي‌جاي‌كشور مشغول‌سازندگي‌و عمران‌هستند قدرداني‌كرده‌و هفته‌مبارك‌جهاد سازندگي‌و همچنين‌هفته‌پر بركت‌قوه‌قضائيه‌را گرامي‌داشته‌و به استحضار ميرساند الحمدلله والمنّه‌مجلس‌پنجم‌ در كمال‌صفا و صداقت‌و نشاط‌و قوت‌كار قانوني‌خويش‌را شروع‌كرده‌است‌. دعا و اميد مردم‌عزيز و نجيب‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌اين‌است‌همانگونه‌كه‌مجلس‌پنجم‌با انتخاب‌رئيسي‌از حزب‌الله و هيأت‌رئيسه‌اي‌حزب‌اللهي‌به‌بررسي‌كار اعتبارنامه‌ها با شيوه‌اي‌متين‌و اسلامي‌مايه‌خشنودي‌خداوند و رضايت‌رهبر عظيم‌الشأن‌انقلاب‌اسلامي‌حضرت‌امام‌خامنه‌اي‌(مدظله‌العالي) (حضار صلوات‌فرستادند) و آرامش‌جامعه‌را رقم‌زده‌است‌، در بررسي‌طرحها و لوايح‌و اعمال‌نظارت‌جدي‌بر قوة‌مجريه‌موجبات‌ثبات‌اقتصادي‌، ايجاد اشتغال‌، مهار گراني‌، مجازات‌چپاولگران‌اقتصادي‌و مهاجمان‌فرهنگي‌و برقراري‌عدالت‌اجتماعي‌و رفع‌تبعيضهاي‌محتمل‌و بي‌عدالتي‌ها و تصويب‌قوانين‌حكيمانه‌و گره‌گشا، فراهم‌گرداند. همزمان‌ با فرارسيدن‌هفته‌قوه‌قضائيه‌تني‌چند از نمايندگان‌انگليسي‌پارلمان‌اروپا به‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌سفر كرده‌اند، ضمن‌احترام‌به‌آنان‌متذكر مي‌گردد آقايان‌فراموش‌نكنند كه‌اينجا مركز جهان‌اسلام‌است‌. در جمهوري‌اسلامي‌ايران‌مردم‌به‌اسلام‌ناب‌محمدي‌(حضار صلوات‌فرستادند) مفتخر هستند و به‌مراعات‌حجاب‌افتخار مي‌كنند و شرابخواري‌و زناكاري‌را زشت‌مي‌شمرند و به‌دَرَك‌فرستادنِ سوداگران‌مرگ‌را مفيد و ضروري‌مي‌دانند. به‌شما تذكر مي‌دهيم‌كه‌با بصيرت‌لازم‌حقايق‌و واقعيتهاي‌جامعه‌اسلامي‌ما را ببينيد و به‌جهانيان‌اعلام‌كنيد و بدانيد كه‌پيام‌مجلس‌شوراي‌اسلامي‌اين‌است‌كه‌بهترين‌و پاكترين‌و مردمي‌ترين‌حكومت‌جهان‌امروز،جمهوري‌اسلامي‌ايران‌است‌.  به‌حكام‌بحرين‌نصيحت‌مي‌كنيم‌كه‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌را به‌دخالت‌در امور كشورشان‌متهم‌نكنند، حكومتهاي‌بسياري‌از اين‌رطب‌و يابسها به‌خورد ملتهايشان‌دادند و مؤثر نيفتاد. از آنها عبرت‌بگيريد و عِرض‌خود نبريد و زحمت‌ما نداريد، به‌خواست‌مردمتان‌تن‌دردهيد و مردمي‌باشيد. به‌تركيه‌و هم‌پيمان‌شومش‌رژيم‌ستمگر و اشغالگر قدس‌تذكر مي‌دهيم‌كه‌آزموده‌را آزمايش‌نكنيد، وگرنه‌پشيماني‌قطعي‌آينده‌برايتان‌سودي‌ندارد. ضمن‌تبريك‌مجدد هفته‌پر خير قوه‌قضائيه‌، از حضرت‌آيت‌الله يزدي‌مي‌خواهم‌كه‌نظرات‌و رهنمودهاي‌مقام‌منيع‌ولايت‌را قاطعانه‌به‌مرحلة‌اجراء بگذارند و دستگاه‌قضايي‌بسازند كه‌معظمٌله‌ميخواهد. دشمن‌ظالم‌و ياور مظلوم‌بودن‌قوه‌قضائيه‌را بيش‌از پيش‌به‌نمايش‌بگذارند و موجبات‌امنيت‌سياسي‌، اجتماعي‌، شغلي‌، اقتصادي‌جامعه‌را هرچه‌بهتر فراهم‌گردانند. به‌تخلفات‌انتخاباتي‌دوره‌پنجم‌سراسر كشور، خصوصاً تهران‌رسيدگي‌جدي‌بنمايند. به‌گزارشات‌تحقيق‌و تفحص‌قرائت‌شده‌در مجلس‌شوراي‌اسلامي‌دورة‌چهارم‌قاطعانه‌رسيدگي‌كرده‌و نتيجه‌را باستحضار ملت‌برسانند. مجلس‌محترم‌و همكاران‌ارجمند! بر ما فرض‌است‌كه‌به‌فرامين‌و نصايح‌اماممان‌جامه‌عمل‌بپوشانيم‌، يعني‌حزب‌الله عظيم‌الشأن‌را عزيز داشته‌و قدر بدانيم‌و خود نيز حزب‌اللهي‌باشيم‌. ليبراليسم‌منحرف‌غربي‌را كه‌در جامعه‌و حكومت‌اسلامي‌ما رخنه‌كرده‌است‌شناسايي‌و در مقابل‌توقعات‌نامشروعش‌ايستادگي‌كنيم‌. رابطة‌خويش‌را با ذات‌اقدس‌اله‌اصلاح‌كنيم‌، خداوند سبحان‌رابطه‌ما را با مردم‌عزيز و قدرشناسمان‌اصلاح‌و محبتمان‌را در دلهايشان‌جاي‌مي‌دهد و يادمان‌باشد كه‌امام‌ـرضوان‌اللهعليه‌ـ آنان‌را ولي‌نعمت‌ما معرفي‌كردند. حامي‌واقعي‌سردار سازندگي‌(حضرت‌آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني‌) كه‌به‌تعبير مقام‌معظم‌رهبري‌عمري‌را در جهاد في‌سبيل‌الله گذرانيده‌باشيم‌و نظارتمان‌را بر روند اجرايي‌دولت‌به‌معني‌صحيح‌ كلمه‌اعمال‌كنيم‌كه‌خواست‌حضرت‌ايشان‌هم‌همين‌است‌. نمايندگان‌محترم‌پنجمين‌دورة‌مجلس‌شوراي‌اسلامي‌! مردم‌ايران‌مردمي‌عزيز، رشيد، نجيب‌و خداجو هستند و سمبل‌آنان‌حزب‌الله است‌و به‌فرمايش‌آقا: حزب‌الله اين‌مملكت‌را نجات‌داده‌است‌. از سي‌و چند سال‌قبل‌تا سال‌57 با خون‌خويش‌نهال‌جمهوري‌اسلامي‌را غرس‌و آبياري‌و از سال‌57 الي‌67 نگهباني‌و از سال‌67 تا كنون‌پرورش‌داده‌است‌و يكي‌از بهترين‌و گوياترين‌اثر سازندگي‌اش‌طرح‌عظيم‌و بين‌المللي‌سرخس‌ـ تجن‌مي‌باشد كه‌توسط‌سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌اسلامي‌و آستان‌قدس‌رضوي‌ساخته‌شده‌است‌. يعني‌حزب‌الله متدين‌و متخصص‌و كاردان‌مي‌تواند كشور را بسازد و پيش‌ببرد و ما در دوره‌پنجم‌بايد بكوشيم‌كه‌تمامي‌امورات‌جامعه‌اسلامي‌(اعم‌از فرهنگي‌، اقتصادي‌، سياسي‌، عمراني‌، اجتماعي‌، رفاهي‌) تحت‌مديريت‌حزب‌الله قرار بگيرد و تنها راه‌نجات‌همين‌است‌و بس‌. در پايان‌از رياست‌محترم‌جمهوري‌كه‌از ستونهاي‌مستحكم‌نظام‌و ياور رهبري‌هستند درخواست‌دارم‌تا گزارش‌مستندي‌از چگونگي‌كوشش‌دولت‌ در تحقق‌عيني‌فرمايشات‌مقام‌عظماي‌ولايت‌طي‌ماههاي‌اخير، خصوصاً با اصحاب‌قلم‌و مطبوعات‌، آموزش‌عالي‌، برنامه‌و بودجه‌باستحضار ملت‌برساند. تحليل‌جامعي‌از ليبراليسم‌و تعريف‌كاملي‌از راه‌كج‌و رسم‌ نادرست‌ليبرالها (رئيس‌ـ وقت‌شما گذشت‌) به‌مردم‌متدين‌و رشيد ايران‌ اسلامي‌هديه‌كنند.

والسلام‌عليكم‌و رحمة‌الله و بركاته‌

جلسه‌30

علي‌زادسر ـ

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

‌«رب‌اشرح‌لي‌صدري‌و يسرلي‌امري‌واحلل‌عقدة‌من‌لساني‌يفقهوا قولي‌» با عرض‌تسليت‌شهادت‌ام‌ابيها (سلام‌الله عليها) به‌پيشگاه‌امام‌زمان‌‌ (عليه‌السلام) و رهبر انقلاب‌اسلامي‌و ملت‌اسلام‌. مسائل‌غامض‌و مشكلات‌عديدة‌داخلي‌و منطقه‌اي‌فرصت‌پرداختن‌به‌جنايات‌غيرقابل‌وصف‌صهيونيسم‌پليد در فلسطين‌و بدتر از آنان‌را در افغانستان‌نمي‌دهد.لاجرم‌عرضه‌مي‌دارد ضمن‌تكذيب‌شايعه‌اخير در سطح‌شهرستان‌جيرفت‌كه‌مركبات‌منطقه‌به‌علت‌بيماري‌غيرقابل‌مصرف‌است‌، اعلام‌مي‌دارد كه‌طبق‌نظر كارشناسان‌وزارت‌كشاورزي‌و سازمان‌كشاورزي‌جيرفت‌، مركبات‌توليدي‌امسال‌با كيفيتي‌بهتر از ساليان‌قبل‌مي‌باشند و هيچگونه‌بيماري‌ندارند، همگان‌مطمئن‌باشند كه‌شايعات‌اخير بي‌اساس‌است‌. بعضي‌از فتنه‌انگيزان‌به‌بهانه‌انتخابات‌رياست‌جمهوري‌مي‌خواهند زخمهاي‌كهنه‌خويش‌را التيام‌بخشيده‌و با مطرح‌كردن‌افرادي‌خاص‌قصد دارند تا احتمالاً نامزد واقعي‌خود را كه‌در سايه‌نگهداري‌مي‌كنند. در نزديكي‌انتخابات‌وارد صحنه‌كرده‌و ملت‌ايران‌را غافلگير كنند. ولي‌غافل‌از هوش‌و استعداد سرشار ملت‌رشيد ايران‌هستند و از انتخابات‌دوره‌پنجم‌و شكست‌طرح‌غيرخدايي‌«گروه‌كارگزار» عبرت‌نگرفته‌و اين‌گروه‌بدانند كه‌ملت‌ايران‌به‌كسي‌رأي‌خواهد داد كه‌در عمل‌، اطاعت‌بي‌چون‌و چراي‌خويش‌را از مولايشان‌حضرت‌امام‌خامنه‌اي‌(مدظله‌العالي) (حضار صلوات‌فرستادند) به‌اثبات‌رسانيده‌باشند. بعضي‌از خيرانديشاني‌كه‌از دور، دستي‌بر آتش‌دارند نصيحت‌مي‌كنند كه‌در پيگيري‌امورات‌مردم‌و انتقال‌مشكلاتِ آنان‌، از درِ رفاقت‌داخل‌شويد و بجاي‌نطق‌، تذكر، سؤال‌، استيضاح‌، تحقيق‌و تفحص‌با وزيران‌، معاونين‌آنان‌و رؤساي‌سازمانها و بنيادها، استانداران‌و مديران‌كل‌و فرمانداران‌رفيق‌شويد تا مشكلاتتان‌را حل‌كنند. بعنوان‌نماينده‌ملت‌ايران‌از مروجين‌چنين‌تفكري‌به‌پويندگان‌آن‌مي‌پرسم‌، چگونه‌بايد با دهها وزارتخانه‌، سازمان‌و بنياد رفيق‌شد؟ معني‌رفاقت‌با آنان‌يعني‌چه‌؟ از كجاي‌قانون‌اساسي‌و آيين‌نامه‌داخلي‌مجلس‌چنين‌استنباطي‌مي‌شود؟ آيا در طول‌تاريخ‌نظام‌رفاقتي‌ بوده‌يا خير؟ و اگر بوده‌چه‌خيراتي‌براي‌مردمش‌داشته‌است‌؟ آيا مملكت‌را بايد با قانون‌اداره‌كرد يا با رفاقت‌؟ آيا بايد قانون‌حكومت‌كند يا سليقه‌ها؟ مسلم‌است‌كه‌حكومت‌رفاقتي‌عاقبت‌ندارد. در كجاي‌روزگاران‌ديده‌ايد كه‌ناظر و پيمانكار با هم‌رفيق‌بوده‌اند؟ اگر بوده‌اند كارفرما را بيچاره‌كرده‌اند. مگر نه‌اين‌است‌كه‌ملت‌ايران‌كارفرما و دولت‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌پيمانكار و مجلس‌شوراي‌اسلامي‌ناظر مي‌باشند؟ چنانچه‌خداي‌ناكرده‌مجلس‌و دولت‌با هم‌رفيق‌شوند، روزگار ملت‌سياه‌خواهد شد و شايد به‌همين‌جهت‌رهبر معظم‌انقلاب‌از دخالت‌وزراي‌كارگزار از انتخابات‌ممانعت‌بعمل‌آوردند. البته‌رفاقت‌به‌معناي‌غيرصحيح‌منظور است‌، يعني‌چشم‌پوشي‌از خلافهاي‌نورچشمي‌ها، مسامحه‌در اجراي‌قانون‌براي‌افراد خاص‌، مماشات‌در پيگيريها، ملاحظه‌شخصيتها، وگرنه‌دولت‌و مجلس‌بايد مكمل‌يكديگر و كنار هم‌باشند و قوه‌قضائيه‌هم‌حَكم‌باشد تا طرح‌سازندگي‌دين‌و دنياي‌ملت‌اسلامي‌ايران‌پيش‌برود. چگونه‌مي‌شود با تخلفات‌متعددي‌كه‌در شهرداري‌تهران‌و بعضي‌از شهرداريهاي‌ديگر و بعضي‌از بانكها، بنيادها و سازمانها صورت‌گرفته‌و خداي‌ناكرده‌مي‌گيرد مقابله‌كرد؟ بايد قانون‌را حاكم‌كنيم‌و همگان‌از رئيس‌جمهور گرفته‌تا دهدار به‌حكمش‌گردن‌نهيم‌تا تبعيض‌و بي‌عدالتي‌ريشه‌كن‌شود وگرنه‌چنين‌نخواهد شد. مثلاً نماينده‌جيرفت‌مشكلات‌عديده‌حوزه‌انتخابيه‌اش‌را چگونه‌پيگيري‌كند و منتقل‌سازد، از قبيل‌بي‌توجهي‌به‌كشاورزان‌جيرفتي‌و ضرر غيرقابل‌جبرانشان‌در عدم‌فروش‌و صدور محصولاتشان‌و هدررفتن‌زحمات‌يكساله‌و چندساله‌آنان‌. اوضاع‌نابسامان‌سد مخزني‌و سد تنظيمي‌و بخشيدن‌غيرقانوني‌(3200) هكتار زمينهاي‌زير سد به‌غيرجيرفتيها و عدم‌واگذاري‌آنها به‌مردم‌بيكار منطقه‌، عدم‌احداث‌كارخانه‌سيماني‌كه‌قريب‌ده‌سال‌است‌تبليغ‌آن‌را كرده‌اند، عدم‌احداث‌كارخانه‌تراكتورسازي‌كه‌ارز آن‌را از سهميه‌مناطق‌محروم‌گرفتند و (250) دستگاه‌تراكتور باغي‌گلداوني‌وارد كردند و فروختند و رفتند. بهترين‌خط‌اسبتيك‌رب‌گوجه‌فرنگي‌را كه‌از اساسي‌ترين‌نيازهاي‌منطقه‌بود به‌اسم‌جيرفت‌و پول‌متعلق‌به‌آن‌ديار خريدند و در نزديكي‌تهران‌نصب‌كردند و به‌ريش‌همه‌خنديدند! عدم‌وجود جاده‌كمربندي‌و كشته‌شدن‌جوانان‌جيرفتي‌توسط‌كاميونهاي‌غول‌پيكر، داشتن‌سيلو و نداشتن‌كارخانه‌آرد، سيلو در جيرفت‌و كارخانه‌اش‌در زاهدان‌، نبودن‌صنايع‌تبديلي‌و بسته‌بندي‌براي‌محصولات‌چهارفصل‌هند ايران‌، مخالفت‌بعضي‌از مقامات‌با احداث‌پل‌حياتي‌بر روي‌رودخانه‌هليل‌در منطقه‌محروم‌عنبرآباد و تعريض‌خيابان‌طالقاني‌در شهر جيرفت‌، مخروبه‌بودن‌شهر جيرفت‌تا آنجا كه‌به‌روستاهاي‌قبل‌از انقلاب‌اسلامي‌شباهت‌دارد. شهري‌كه‌حق‌بزرگ‌بر گردن‌اين‌كشور دارد. در بعضي‌از شهرهاي‌استان‌كرمان‌يك‌كوچه‌و خيابان‌ناسالم‌و غيربهداشتي‌و بدون‌آسفالت‌وجود ندارد و در جيرفت‌بالعكس‌است‌! جيرفتي‌كه‌در بيشتر فصول‌سال‌روزانه‌بيش‌از (1500) كاميون‌ده‌تن‌محصول‌به‌اقصي‌' نقاط‌كشور روانه‌مي‌كند. مخروبه‌شدن‌صدها مدرسه‌و عدم‌مرمت‌آنها و نياز به‌احداث‌دهها مدرسه‌ديگر، وجود بيش‌از (103) روستاي‌بالاي‌(20) خانوار تا (100) خانوار بدون‌برق‌و صدها روستاي‌ديگر بدون‌نعمت‌روشنايي‌، حدود (180) روستاي‌بالاي‌(20) تا (100) خانوار فاقد آب‌بهداشتي‌و صدها روستاي‌ديگر محروم‌از آب‌سالم‌و حتي‌غيرسالم‌. نداشتن‌راه‌ارتباطي‌، مشكلات‌فراوان‌عشاير و از اين‌قبيل‌بسيار است‌. نماينده‌مجلس‌با چه‌كساني‌بايد رفيق‌شود؟ اصلاً «رفيق‌شود» يعني‌چه‌؟ آيا منظور تملق‌است‌؟ سكوت‌است‌؟ بده‌بستان‌است‌؟ البته‌مجلس‌محترم‌! آنچه‌كه‌اشارت‌رفت‌گوشه‌اي‌از مشكلات‌يكي‌از شهرهاي‌استان‌كرمان‌است‌. شهري‌كه‌حضرت‌آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني‌رياست‌محترم‌جمهوري‌از آن‌به‌عنوان‌«هند ايران‌» ياد فرمودند. حال‌بماند مشكلات‌شهرستانهاي‌ديگرش‌و حتي‌مركزش‌يعني‌شهر پروانه‌ها. مثلاً مركز كرمان‌جاده‌كمربندي‌ندارد. از كرمان‌تا ماهان‌(38) كيلومتر است‌و شلوغ‌ترين‌جاده‌و بيشترين‌تصادف‌و كشته‌را دارد. چهارخطه‌نيست‌، كدامين‌مركز استان‌است‌كه‌جاده‌هاي‌ورودي‌اش‌چهارخطه‌نباشد بجز مركز استان‌كرمان‌. بعضي‌از كوچه‌و خيابانهاي‌آن‌بعد از مديريت‌استاندار خدوم‌و شهردار خوبِ جديد، تازه‌سر و سامان‌گرفته‌و اميد بهبود مي‌رود. اصلاً مقامات‌مسؤول‌آمار بدهند كه‌استان‌كرمان‌در بين‌استانهاي‌كشور از نظر اقتصادي‌چه‌مقامي‌دارد و از حيث‌عمراني‌در چه‌رديفي‌قرار دارد؟ يكي‌از استانهاي‌عقب‌مانده‌كشور است‌و اين‌در حالي‌است‌كه‌آواز دُهلش‌گوش‌فلك‌را پر كرده‌است‌و نمايندگان‌معزز مجلس‌فكر مي‌كنند كه‌همه‌امكانات‌كشور خرج‌كرمان‌شده‌است‌. مگر سود تجارتي‌شركت‌«دوو»ي‌كره‌و شركت‌«ماهان‌» بين‌مردم‌استان‌تقسيم‌شده‌و صرف‌طرحهاي‌عمراني‌و صنعتي‌و عام‌المنفعه‌مي‌گردد؟ ما منكر مفيد بودن‌هواپيمايي‌ماهان‌كه‌با پول‌دولت‌جمهوري‌اسلامي‌يعني‌سود طلب‌ايران‌از كشور مصر بوجود آمده‌است‌براي‌عده‌اي‌كه‌دستشان‌به‌دهنشان‌مي‌رسد نيستيم‌وليكن‌سود آن‌چه‌مي‌شود؟ اصلاً آيا سودآور هست‌؟ اگر جواب‌مثبت‌نيست‌، هزينه‌آن‌از كجا تأمين‌مي‌شود و اگر سودي‌دارد كجا هزينه‌مي‌گردد؟ و چرا سالهاي‌سال‌است‌كه‌دو هواپيماي‌باربري‌ماهان‌در فرودگاه‌كرمان‌خاك‌مي‌خورد! حال‌مسائل‌«دوو» و خودروسازي‌بماند براي‌بعد. خلاصه‌كلام‌با رفاقت‌نمي‌شود. ما سوگند ياد كرده‌ايم‌، خدا بر ما ناظر است‌، ارواح‌طيبه‌شهداء (رضوان‌الله عليهم‌اجمعين‌) بر ما حاضر هستند، ملت‌عزيز ايران‌مستحضر است‌كه‌نماينده‌جيرفت‌در مهرماه‌74 طي‌نطقي‌از غرور و بي‌توجهي‌آقاي‌نجفي‌وزير محترم‌آموزش‌و پرورش‌شكايت‌كرد. زيرا نامبرده‌با هماهنگي‌مديركل‌خط‌باز و سياسي‌كارش‌در آن‌زمان‌، طرح‌گسترده‌اي‌براي‌عدم‌موفقيت‌او در انتخابات‌دوره‌پنجم‌ريخته‌بودند و آن‌را به‌عنوان‌جعل‌مدرك‌در دايره‌امتحانات‌آموزش‌و پرورش‌جيرفت‌توسط‌دوستان‌زادسر جيرفتي‌مطرح‌كردند. نماينده‌دوره‌چهارم‌مردم‌جيرفت‌سال‌قبل‌، از بلندگوي‌مقدس‌و پرقدرت‌مجلس‌مسأله‌را مطرح‌كرد و خواهان‌رسيدگي‌و ارائه‌مدارك‌مستند شد. وزير و مديركل‌او كه‌مكر و غش‌خويش‌را عقيم‌يافته‌بودند با ارسال‌نامه‌اي‌كه‌بيش‌از چهارده‌فحش‌و دروغ‌و تهمت‌داشت‌خواستند ذهن‌رياست‌محترم‌مجلس‌شوراي‌اسلامي‌، استاد عالي‌مقام‌حضرت‌حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌حاج‌آقا ناطق‌نوري‌كه‌از شخصيتهاي‌كم‌نظير روحانيت‌اسلام‌و ايران‌هستند و همچنين‌ذهن‌مردم‌رشيد و فهيم‌جيرفت‌را نسبت‌به‌اين‌خدمتگزار ناقابل‌مسأله‌دار كنند كه‌با جوابيه‌مستند و قوي‌اينجانب‌مواجه‌شده‌و عقب‌نشيني‌كرده‌و جواب‌ندادند. ولي‌با تمام‌قوا در انتخابات‌جيرفت‌دخالت‌كرد. يعني‌شخصي‌از مديران‌اداره‌كل‌كرمان‌را در جيرفت‌حمايت‌كرد. همه‌نوع‌مساعدتها را در حقش‌روا داشت‌. اداره‌آموزش‌و پرورش‌جيرفت‌را ستاد انتخابات‌كرد و (2) هزار رأي‌بيشتر نتوانست‌كسب‌كند و مدارك‌مدعي‌' موجود است‌. بعد از انتخاباتِ فروردين‌75، نمايندة‌برگزيدة‌مردم‌رشيد جيرفت‌در دوره‌هاي‌چهارم‌و پنجم‌با آقاي‌نجفي‌ملاقات‌كرد (رئيس‌ـ وقت‌شما تمام‌شد) و به‌اين‌وزيرِ كارگزار گفت‌: چهار سال‌عناد به‌خرج‌دادي‌، تكبر ورزيدي‌، در انتخابات‌دخالت‌كردي‌، دعوا درست‌كردي‌، ديدي‌كه‌نتيجه‌اي‌نداشت‌. حالا من‌آمده‌ام‌تا آشتي‌از طرف‌زادسر جيرفتي‌باشد. (رئيس‌ـبقيه‌را به‌مطبوعات‌بدهيد) اجازه‌بدهيد، خواهش‌مي‌كنم‌... اين‌اساسي‌ترين‌مشكل‌من‌است‌.رئيس‌ـ اين‌را خوب‌بود اول‌به‌جاي‌آن‌بحثهاي‌ديگرتان‌مي‌گفتيد...زادسر ـ حاج‌آقا! پس‌دستور بدهيد آقاي‌نجفي‌مشكل‌من‌را حل‌كند.رئيس‌ـ خيلي‌خوب‌، شما بايد اول‌مي‌گفتيد. ما نمي‌توانيم‌وقت‌را مراعات‌نكنيم‌براي‌اينكه‌شما همه‌مسائل‌بين‌المللي‌را مي‌خواهيد بگوييد، مسائل‌منطقه‌اي‌را مي‌خواهيد بگوييد، بعد مسائل‌جيرفت‌، بعد مسائل‌كرمان‌، بعد هم‌وزارتخانه‌ها، بعد دولت‌و ملت‌و مجلس‌، تازه‌آخر سر، نمايندگان‌به‌حوزه‌انتخابيه‌مي‌رسند. وقت‌كه‌تمام‌مي‌شود مي‌گويند: اما حوزه‌انتخابيه‌! اين‌را همان‌اول‌بگوييد كه‌مشكل‌نداشته‌باشيم‌.زادسر ـ ان‌شاءالله مطبوعات‌بنويسند.

خدايا چنان‌كن‌سرانجام‌كار

تو خشنود باشي‌و ما رستگار

والسلام‌عليكم‌و رحمة‌الله

جلسه‌44

علي‌زادسر ـ

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

«واعدوا لهم‌مااستطعتم‌من‌قوة‌و من‌رباط‌الخيل‌ترهبون‌به‌عدوالله و عدوكم‌» بسيج‌كلمه‌مبارك‌و پر راز و رمز جملة‌انبياء و ذكر پر خير همة‌اوصياء و ورد شيرين‌تمامي‌اولياء ـ صلوات‌الله عليهم‌اجمعين‌ـ است‌. بسيج‌سّر آفرينش‌و معني‌زندگي‌و مفهوم‌بشريت‌است‌و مظهر انسانيت‌و تجسم‌آدميت‌. بسيج‌مظهر همه‌خوبيهاي‌جهان‌هستي‌و خميرماية‌اصلي‌مصلحين‌و موجب‌عروج‌طائران‌گلشن‌قدس‌است‌. بسيج‌ميدان‌عشق‌و بازار معشوق‌و ميزان‌سره‌از ناسره‌و ترازوي‌سنجش‌حق‌از باطل‌است‌. بسيج‌هابيل‌ساز و نوح‌نواز و ابراهيم‌پرور و فرعون‌شكن‌و بوسفيان‌سوز و ابرهه‌ستيز است‌. محمد مصطفي‌ـصلي‌الله عليه‌و آله‌و سلم‌ـ (حضار صلوات‌فرستادند) اصل‌بسيج‌و علي‌مرتضي‌‌ (عليه‌السلام)  تنة‌تنومندش‌و حسنين‌(سلام‌الله عليهما) شاخه‌هاي‌پرثمرش‌و كربلايي‌مسلكان‌تاريخ‌، ميوه‌هاي‌شيرينش‌همي‌باشند. بسيج‌تبلور كلمة‌الله هي‌العليا و اسلام‌ناب‌محمدي‌(حضارصلوات‌فرستادند) و تشيع‌راستين‌علوي‌است‌و لاغير. آري‌بسيج‌حق‌است‌. بسيجي‌خواهان‌آن‌. بسيج‌آزادگي‌است‌و بسيجي‌طالب‌آن‌. بسيج‌ظلم‌ستيز و ظالم‌سوز و بسيجي‌شمشير و آتش‌آن‌. در قاموس‌بسيجي‌، دروغ‌جايگاهي‌ندارد و دوگانگي‌مردود است‌و چاپلوسي‌يعني‌بي‌هويتي‌. سوءاستفاده‌از موقعيت‌مفهومش‌دنائت‌است‌و ذلت‌. فرهنگ‌بسيجي‌عشقبازي‌از بهر محبوب‌در ميدان‌عمل‌صالح‌است‌نه‌هوسبازي‌و رياكاري‌. فرهنگ‌بسيجي‌تلاش‌است‌و حركت‌و عدم‌خستگي‌و رفع‌موانع‌راه‌تعمير دنياي‌خلق‌الله و تعالي‌دين‌عبادالله مي‌باشد. در فرهنگ‌بسيجي‌عشق‌ورزيدن‌بجز خدا، خطاست‌و انحراف‌. بسيجي‌، كم‌كاري‌و خط‌بازي‌ابداً. بسيجي‌، شيطنت‌و حقه‌سازي‌هرگز. بسيجي‌، جهت‌كسب‌مقام‌و موقعيتي‌، پشت‌هم‌اندازي‌نعوذبالله. بسيجي‌هم‌اوست‌كه‌حصر آبادان‌را شكست‌و فتح‌الفتوح‌را خلق‌كرد و بازوي‌پرتوانش‌بوسه‌گاه‌عبد صالح‌خدا، امام‌روح‌الله شد. بسيجي‌خرمشهر را آزاد ساخت‌و اروندرود وحشي‌را به‌تعظيم‌واداشت‌و تاريخ‌جنگهاي‌كلاسيك‌را عقيم‌كرد و كارشناسان‌كهنه‌كار نظامي‌را خجل‌ساخت‌و معادلات‌جنگي‌را بهم‌ريخت‌. بسيجي‌يعني‌حسين‌فهميدة‌(13) ساله‌، او كجا و سياسي‌كاري‌كجا؟! نستجير بالله! او كجا و تهمت‌و برچسب‌زدن‌كجا؟ او وسفرة‌آنچناني‌انداختن‌و سفر كذايي‌رفتن‌و خود را تافته‌جدا بافتن‌دانستن‌كجا؟! 15خرداد 42 سوغات‌بسيجي‌است‌، 22 بهمن‌57 هدية‌او و سرفرازي‌از جنگ‌خونين‌هشت‌ساله‌تحفة‌پرخيرش‌و سربلندي‌عزت‌آفرين‌هشت‌سال‌سازندگي‌و آباداني‌، همت‌مردانة‌بسيجي‌است‌. هان‌! اينك‌ما تكيه‌زنندگان‌بر صندليهاي‌مبارك‌قرمز و شما اي‌فرمانروايان‌از طبقات‌دهم‌به‌بالاي‌وزارتخانه‌ها! ان‌شاءالله كه‌همگي‌بسيجي‌هستيم‌، لختي‌بينديشيم‌و خود را به‌محك‌بسيج‌و ميزان‌بسيجي‌بسنجيم‌. آري‌، خود را با آيينه‌شفاف‌اول‌بسيجيِ عالم‌اسلام‌در اين‌روزگار، يعني‌مقام‌منيع‌ولايت‌عرضه‌كنيم‌و چنانچه‌تصوير بسيجي‌ديدگانمان‌را منور نكرد، آيينه‌نشكنيم‌و جبران‌مافات‌نماييم‌. تجديد نظر و اصلاح‌خويش‌بسي‌آسانتر از اين‌است‌كه‌آية‌شريفة‌«كل‌نفس‌بما كسبت‌رهينة‌» گريبانمان‌بگيرد. بسيجي‌عامل‌به‌وجدان‌كاري‌، انضباط‌اجتماعي‌و اقتصادي‌و آمر به‌معروف‌و ناهي‌از منكر در قول‌و فعل‌است‌. (نايب‌رئيس‌ـ وقتتان‌تمام‌است‌) بسيجي‌از 57 تا 75 ملت‌سترگ‌و نجيب‌ايران‌اسلامي‌و كهن‌را از وابستگي‌هاي‌فرهنگي‌، سياسي‌، اجتماعي‌، نظامي‌نجات‌بخشيد. آري‌! خيل‌عظيم‌بسيجيان‌با رهبري‌و قيام‌بزرگ‌بسيجي‌قرن‌حاضر كه‌رضوان‌من‌الله اكبر روزي‌اش‌باد، ما را از آنهمه‌گمراهي‌و ذلت‌رهايي‌بخشيدند و اينك‌بر بسيجيان‌عظيم‌الشأن‌اين‌روزگار است‌كه‌تحت‌ولايت‌امام‌بسيجي‌و جانباز و شهيد زندة‌خويش‌، حضرت‌آيت‌اللهالعظمي‌امام‌خامنه‌اي‌ـ مدظله‌العالي‌ـ (حضار صلوات‌فرستادند) اين‌امت‌خدايي‌را از وابستگي‌هاي‌صنعتي‌، تكنولوژي‌و اقتصاد تك‌محصولي‌و متأثر از بازار غاصب‌جهاني‌، برهانند و اين‌مهم‌كاري‌است‌بسيار خطير و حياتي‌. حيات‌دين‌و تأمين‌دنياي‌ما در گرو استقلال‌علمي‌و فني‌و اقتصادي‌است‌. بايد با زهد و مجاهده‌بدين‌قلة‌بلند دست‌يازيم‌. هفته‌پر خير و بركت‌بسيج‌مبارك‌باد و ارواح‌عالي‌شهيدان‌عظيم‌الشأن‌بسيجي‌متعالي‌باد.

والسلام‌عليكم‌و رحمة‌الله و بركاته‌

جلسه‌96

علي‌زادسر ـ

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم‌

شهادت‌جانگداز سيدالساجدين‌، زين‌العابدين‌، علي‌بن‌الحسين‌‌ (عليه‌السلام)  و هشتمين‌سالگرد ارتحال‌جانسوز روح‌خدا در كالبد زمانه‌، استثناء زمان‌، نادره‌دهر، امام‌روح‌الله را به‌پيشگاه‌با عظمت‌حجت‌ثاني‌عشر، خاتم‌الاوصياء، حجت‌بن‌الحسن‌العسكري‌ـ عجل‌الله تعالي‌فرجه‌الشريف‌ـ و نايب‌بحقش‌حضرت‌امام‌خامنه‌اي‌(مدظله‌العالي‌) (حضار صلوات‌فرستادند) و مسلمانان‌جهان‌و امت‌اسلامي‌ايران‌تسليت‌عرض‌كرده‌و به‌سهم‌خويش‌و بيان‌قاصر و قلم‌كم‌بضاعتم‌در رثاي‌هشتمين‌سالگرد سفر خدايي‌آفتاب‌عالم‌تاب‌محمدي‌در قرن‌بيستم‌عرضه‌مي‌دارم‌: امام‌خميني‌(قدس‌سره‌الشريف) (حضار صلوات‌فرستادند) مخاطب‌واقعي‌خداي‌سرمد است‌كه‌فرمود: «ياايتها النفس‌المطمئنه‌ارجعي‌الي‌ربك‌راضية‌مرضية‌فادخلي‌في‌عبادي‌وادخلي‌جنتي‌» چون‌كه‌ حسين‌روزگار خويش‌شد و نهضت‌مقدس‌خميني‌همان‌انقلاب‌اقدس‌حسيني‌است‌. آن‌يگانه‌دوران‌، مصداق‌روشن‌كلام‌دُرَربار جد نازنينش‌مولي‌الموحدين‌، علي‌بن‌ابيطالب‌شد كه‌فرمود: قرآن‌ناطق‌منم‌و قرآن‌مجيد را در مقام‌عمل‌تبيين‌و تفسير كرد و آيات‌بسياري‌را در باور دينداران‌نشانيد و در بوستان‌مقدس‌دلهاي‌محبين‌ولايت‌آبياري‌نمود و از آن‌جمله‌«و قل‌جاء الحق‌و زهق‌الباطل‌ان‌الباطل‌كان‌زهوقا» را در دوازدهم‌بهمن‌57 «انا فتحنا لك‌فتحا مبينا» را در بيست‌و دوم‌بهمن‌57، «اذا جاء نصرالله والفتح‌و رأيت‌الناس‌يدخلون‌في‌دين‌الله افواجا» را در دوازدهم‌فروردين‌58، «فسبح‌بحمد ربك‌» را در كلام‌گهربار «اگر به‌من‌خدمتگزار بگوييد بهتر است‌تا رهبر بگوييد»، «تبت‌يدا ابي‌لهب‌و تب‌» را با ترانه‌زيباي‌«آمريكا هيچ‌غلطي‌نمي‌تواند بكند» و چه‌بسيار است‌از اين‌قبيل‌كه‌در اين‌مقال‌و زمان‌نمي‌گنجد. از او چه‌بگويم‌كه‌تجلي‌بخش‌«فتبارك‌الله احسن‌الخالقين‌» است‌و از او چگونه‌بگويم‌كه‌آنچه‌خوبان‌پس‌از معصومين‌(سلام‌الله عليهم‌اجمعين‌)  همه‌داشتند به‌تنهايي‌صاحب‌بود.  جماران‌او مسجدالنبي‌را به‌نمايش‌گذاشت‌. ما در جماران‌رسول‌الله را زيارت‌كرده‌ايم‌. ولي‌الله را مشاهده‌و نهج‌البلاغه‌را استماع‌و ذوالفقار را رؤيت‌نموده‌ايم‌. از جماران‌علت‌معاهده‌امام‌مجتبي‌(عليه‌السلام) را در پذيرش‌قطعنامه‌دانستيم‌و جگر پاره‌پاره‌جگرگوشه‌زهرا (سلام‌الله عليها) را با جام‌زهر نوشيدنش‌به‌چشم‌خويش‌ديده‌ايم‌. ما در جماران‌به‌ملاقات‌خدا رفته‌ايم‌و در آن‌وادي‌مقدس‌يدالله را بوسيده‌ايم‌و شمه‌اي‌از جمال‌خدايي‌يوسف‌فاطمه‌، حجت‌بن‌الحسن‌المهدي‌(سلام‌الله عليهما) را تصور كرده‌ايم‌. جماران‌يك‌حسينيه‌كوچك‌در شمال‌تهران‌نيست‌، جماران‌يك‌تاريخ‌است‌. تاريخي‌پندآموز، روشنگر، جماران‌يك‌مكتب‌است‌، مكتبي‌ظلم‌ستيز و ظالم‌سوز، آري‌! از او چه‌بگويم‌كه‌همه‌خوبي‌، سراسر پاكي‌، سراپا عشق‌و مظهر بندگي‌خدا بود و اينك‌بعد از گذشت‌هشت‌سال‌از رحلت‌جانگداز آن‌فقيه‌سعيد و امام‌حكيم‌كه‌«رضوان‌من‌الله اكبر» روزيش‌«وادخلوها به‌سلامي‌امنين‌» منزلش‌همي‌باشد «الله اعلم‌حيث‌يجعل‌رسالته‌» را درك‌كرده‌ايم‌و شنونده‌ترانه‌زيباي‌سروده‌امتش‌مي‌باشيم‌كه‌«آمريكا در چه‌فكريه‌، خامنه‌اي‌خمينيه‌» و زبان‌حال‌دشمنان‌قسم‌خورده‌اش‌چنين‌حكايت‌مي‌كند كه‌«خميني‌نمرده‌است‌، خميني‌جوان‌شده‌است‌» درود خدا و انبياء و اوصياء و اولياء و عبادالله و ملائكة‌الله به‌روح‌پرفتوح‌و جاودانه‌اش‌و سلام‌به‌محضر مقدس‌جانشين‌بحق‌و حكيم‌و فرزانه‌اش‌. از خانه‌ملت‌كه‌به‌فرموده‌او «مجلس‌در رأس‌همه‌امور است‌» به‌محضر روح‌ملكوتي‌ و پرفتوحش‌رجز زيبا و حماسي‌امتش‌را زمزمه‌مي‌كنيم‌كه‌«ما همه‌سرباز توايم‌خامنه‌اي‌، گوش‌بفرمان‌توايم‌خامنه‌اي‌»، «تا خون‌در رگ‌ماست‌، خامنه‌اي‌رهبر ماست‌» روح‌بلند روح‌الله از مجلسيان‌راضي‌باد، به‌بركت‌صلوات‌بر محمد و آل‌محمد (حضار صلوات‌فرستادند). به‌تأسي‌از رهبر عظيم‌الشأن‌انقلاب‌اسلامي‌، حضور (30) ميليوني‌ملت‌شريف‌ايران‌را در انتخابات‌سرنوشت‌ساز دوم‌خرداد 76 تبريك‌و تهنيت‌عرض‌كرده‌و براي‌رئيس‌جمهور معزز منتخب‌حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌سيدمحمد خاتمي‌آرزوي‌موفقيت‌كرده‌و به‌محضر شريف ‌استاد عاليقدرحضرت‌حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌حاج‌آقا ناطق‌نوري‌بمناسبت‌دريافت‌نشان‌پرافتخار از سوي‌سكاندار كشتي‌انقلاب‌كه‌فرمود: مديريت‌قوي‌و سالم‌مجلس‌و همچنين‌به‌جهت‌برخورد كريمانه‌و حكيمانه‌حضرت‌ايشان‌بعد از انتخابات‌دوم‌خرداد تبريك‌و تهنيت‌عرض‌كرده‌و اميدوارم‌كه‌همچنان‌مجلس‌محترم‌شوراي‌اسلامي‌از اين‌مديريت‌خدايي‌و با درايت‌بهره‌مند باشد.

والسلام‌عليكم‌و رحمة‌الله و بركاته‌

جلسه‌132

علي‌زادسر ـ

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

‌«اللهم‌بحق‌فاطمة‌و ابيها و بعلها و بنيها سلام‌الله عليهم‌اجمعين‌» انتقام‌ مظلوميت‌پاره‌تن‌پيامبر و خون‌بناحق‌ريخته‌محسن‌شهيدش‌را از دنيازدگان‌شكم‌باره‌و شهوت‌ران‌و مقام‌پرست‌و حيوان‌صفت‌بازستان‌و شيعيان‌راستين‌و دوستداران‌واقعي‌اش‌را از شر امثال‌آفات‌ذيل‌محافظت‌فرما! نفس‌اماره‌و حب‌دنيا و خود بزرگ‌بيني‌، مقامي‌كه‌چشم‌دل‌را كور كند و عقده‌شهرت‌طلبي‌و افزون‌خواهي‌را بگشايد، استكبار جهاني‌خصوصاً شيطان‌بزرگ‌آمريكا و ناوگان‌اعزامي‌اخيرش‌به‌خليج‌فارس‌و رژيم‌اشغالگر قدس‌، مقامداران‌متخلف‌و رياكاري‌چون‌دستگيرشدگان‌معترف‌شهرداري‌تهران‌، قدرتمنداني‌كه‌از متخلفين‌متملق‌حمايت‌مي‌كنند، چاپلوسان‌فرصت‌طلبي‌كه‌چونان‌گربه‌در كمين‌گوشت‌بيت‌المال‌نشسته‌اند، قضات‌ناصالحي‌كه‌خلاف‌حكم‌خدا و علم‌خويش‌امضاء كنند، دولتمرداني‌كه‌دوستدار دروغ‌پردازان‌مجيزگو و دشمن‌راستگويان‌حقيقت‌خواه‌باشند، مجلسياني‌كه‌چشم‌و گوش‌و زبان‌موكلين‌نباشند و به‌وظيفه‌عمل‌نكنند. پس‌از عرض‌ادب‌به‌ساحت‌اقدس‌زهرا (سلام‌الله عليها) و تسليت‌به‌محضر انور بقية‌الله (ارواحنا فداه) و نايب‌بحقش‌و اظهار ارادت‌به‌پيشگاه‌شهداء و مدافعين‌سلحشور هشت‌سال‌دفاع‌مقدس‌و بوسه‌باران‌كردن‌دستان‌خدايي‌آنان‌كه‌در بسيج‌قدرتمند و سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌اسلامي‌و ارتش‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌با برگزاري‌مانورهاي‌قدرتمند و با ابهت‌هوايي‌، زميني‌و دريايي‌موجب‌نزول‌سكينه‌بر دلهاي‌اهل‌ايمان‌و مايه‌رعب‌و وحشت‌اهل‌كفر و شرك‌مي‌گردند، خصوصاً برگزاركنندگان‌مانور مهم‌«ذوالفقار» و همچنين‌دستان‌مبارك‌همه‌وفاداران‌فرماندهي‌معظم‌كل‌قوا حضرت‌امام‌خامنه‌اي‌(مدظله‌العالي‌) (حضار صلوات‌فرستادند). در اين‌زمان‌اندك‌به‌استحضار ميرساند:فرصت‌مغتنم‌و مباركي‌نصيب‌حضرت‌آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني‌شده‌است‌تا با دقت‌تمام‌، كارنامه‌هشت‌سال‌سازندگي‌خويش‌را از نظر گذرانيده‌و موفقيتهاي‌بزرگش‌را كه‌مرهون‌الطاف‌خدا و حمايتهاي‌ولايت‌فقيه‌بوده‌است‌به‌رخ‌دشمنان‌خدا و مخالفين‌روحانيت‌اصيل‌علوي‌بكشاند و برخي‌از ضعفها و كاستي‌هايي‌كه‌اهل‌انصاف‌مطرح‌مي‌كنند قبول‌كرده‌و در حد وسع‌خويش‌جبران‌نمايد و چنانچه‌خداي‌ناكرده‌در روزگار بلند رياست‌جمهوري‌اش‌، غول‌تورم‌، فربه‌و فاصله‌طبقاتي‌عميق‌شده‌است‌و بعضي‌از كارگزارانش‌آمار خلاف‌و گزارشات‌غير واقعي‌داده‌اند و افتتاح‌بعضي‌از طرحها عقيم‌مانده‌است‌بهرنحو كه‌صلاح‌مي‌داند اصلاح‌فرمايد و دولت‌جديد و رئيس‌محترمش‌را با تجارب‌ارزنده‌و كم‌نظير خويش‌ياري‌رساند. موقعيتي‌خطير و استثنايي‌، روزي‌حضرت‌حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌خاتمي‌رياست‌محترم‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌شده‌است‌. دعا مي‌كنيم‌تا خداوند سبحان‌توفيقي‌رفيقش‌فرمايد كه‌بتواند دين‌بزرگ‌خويش‌را به‌ملت‌بزرگ‌ايران‌اسلامي‌اداء كند و مدينه‌فاضله‌اي‌را كه‌مورد سفارش‌حضرات‌معصومين‌(عليهم‌السلام) و آرزوي‌امام‌راحل‌و رهبر فرزانه‌بوده‌و هست‌بوجود آورد. زيرا مسؤوليت‌اجراي‌قانون‌اساسي‌بعهده‌حضرت‌ايشان‌است‌و اگر چنين‌شود حناي‌جامعه‌مدني‌بيرنگ‌خواهد شد و قرباني‌شدگان‌جامعه‌مدني‌غرب‌، آرزومند مدينه‌فاضله‌مطمح‌نظر اسلام‌خواهند شد. دعا مي‌كنيم‌تا رياست‌محترم‌جمهوري‌به‌وعده‌هايي‌چون‌: قانونمداري‌و مقابله‌با قانون‌گريزي‌، شايسته‌سالاري‌و مبارزه‌با رفاقت‌گرايي‌، شعار فراجناحي‌و گزينش‌بر مبناي‌ارزشهاي‌ديني‌و صلاحيت‌اجتماعي‌و توانمندي‌، اجتناب‌از خط‌بازي‌و سياسي‌كاري‌و تسويه‌حسابهاي‌انتخاباتي‌، حاكميت‌بخشيدن‌به‌قانون‌اساسي‌و محو خودمحوري‌و اثبات‌خدامحوري‌و مردم‌سالاري‌، مهار اسب‌سركش‌گراني‌و افسار زدن‌به‌دهان‌قاطر چموش‌تجملات‌و تشريفات‌و بذل‌و بخشش‌از جيب‌بيت‌المال‌عمل‌كند و قولهايي‌چون‌ايجاد اشتغال‌و امكان‌ازدواج‌براي‌جوانان‌، تعالي‌فرهنگ‌ ديني‌و حاكميت‌ارزشهاي‌الهي‌و تأمين‌امنيت‌اجتماعي‌در ابعاد مختلف‌و توجه‌به‌جوانان‌و زنان‌را در اولويت‌خاص‌قرار دهد و اگر خداي‌ناكرده‌چنين‌نكند طوفان‌يأس‌بنيان‌دين‌و اساس‌روحانيت‌و پايه‌هاي‌اعتقادات‌خدايي‌اين‌ملت‌الهي‌را مخدوش‌خواهد كرد و خطرات‌ناشي‌از اين‌زلزله‌عظيم‌، غيرقابل‌پيش‌بيني‌مي‌باشد و براي‌نيل‌به‌اهداف‌مقدسي‌كه‌اعلام‌كرده‌است‌بايد بترسد از بعضي‌مسؤولين‌اقتصادي‌و مواظبت‌كند بر متوليان‌فرهنگي‌و نظارت‌داشته‌باشد بر وزارت‌كشور و استانداران‌و فرمانداران‌محترمي‌كه‌آنچنان‌در حال‌تعويض‌هستند كه‌بعضي‌ها گمان‌كرده‌اند نعوذبالله سياستهاي‌جمهوري‌اسلامي‌و اهداف‌مقدس‌امام‌خميني‌(قدس‌سره‌) (حضار صلوات‌فرستادند) در حال‌تغيير است‌، زهي‌خيال‌باطل‌.بهترين‌زمان‌محاسبه‌مجلس‌شوراي‌اسلامي‌فرا رسيده‌است‌كه‌توسط‌رياست‌محترم‌آن‌، حضرت‌حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌ناطق‌نوري‌صورت‌پذيرد. چنانچه‌عملكرد شش‌سال‌گذشته‌مجلس‌محترم‌مورد ارزيابي‌قرار بگيرد مشخص‌خواهد شد كه‌چرا ملت‌سترگ‌ايران‌به‌برگزيدگان‌خويش‌توجه‌نكرد و برغم‌شهادت‌قريب‌به‌(190) نفر از نمايندگان‌مجلس‌بر اصلح‌بودن‌رئيس‌خانه‌اين‌ملت‌، مردم‌راه‌ديگري‌رفتند. اگرچه‌بنده‌معتقد هستم‌كه‌ملت‌عزيز ايران‌به‌ايشان‌«نه‌» نگفت‌، بلكه‌با فدا كردن‌معظم‌له‌، پيام‌مهمي‌صادر فرمود كه‌ان‌شاءالله گوش‌شنوايي‌پيدا شود و نسبت‌به‌حسابرسي‌امثال‌گوينده‌عرضه‌مي‌دارم‌: اختيارات‌قانوني‌تذكر، سؤال‌، استيضاح‌، تقاضاي‌تحقيق‌و تفحص‌را فراموش‌كرده‌ايم‌و به‌التماس‌و نامه‌نگاري‌و مجيزگويي‌و تقاضاي‌تقدير و تشكر از مسؤولين‌و درج‌در پرونده‌هايشان‌روي‌آورده‌ايم‌.  در روزهاي‌شنبه‌و دوشنبه‌جلسه‌علني‌نداريم‌تا مشغول‌مطالعه‌و بررسي‌طرحها و لوايح‌دستور هفتگي‌مجلس‌بشويم‌و قانون‌غيرقابل‌خدشه‌تصويب‌كنيم‌. وليكن‌ما آنها را به‌پاسخگويي‌به‌موكلين‌اختصاص‌داده‌و كاسه‌گدايي‌براي‌رفع‌حوائج‌و مشكلات‌روزمره‌مردم‌به‌دست‌گرفته‌و از اين‌وزارتخانه‌به‌آن‌وزارتخانه‌پرسه‌مي‌زنيم‌و در حقيقت‌تداركاتچي‌حوزه‌هاي‌انتخابيه‌شده‌ايم‌. در نتيجه‌بسياري‌از قوانين‌مصوب‌ما از شوراي‌محترم‌نگهبان‌اعاده‌مي‌شود و يا پس‌از مدتي‌اصلاحيه‌مي‌طلبد. يعني‌رأي‌مي‌دهيم‌به‌آنچه‌كه‌امثال‌گروه‌كارگزاران‌مي‌خواهند و آنان‌هم‌با زرنگي‌تقصير را به‌گردن‌مجلس‌مي‌اندازند و حق‌هم‌دارند. «آري‌زكه‌ناليم‌كه‌از ماست‌كه‌برماست‌». برخي‌از ما سياسي‌كاري‌را پيشه‌خود ساخته‌و شعار شوم‌«سياست‌پدر و مادر ندارد» را جامه‌عمل‌پوشانيده‌و سياستمداري‌روح‌اللهي‌را به‌طوفان‌نسيان‌سپرده‌و «سياست‌ما عين‌ديانت‌ماست‌» را مختص‌شهيد مدرس‌ـرضوان‌الله عليه‌ـ مي‌دانيم‌. مصالح‌حوزه‌هاي‌انتخابيه‌را بر منافع‌كشور ترجيح‌مي‌دهيم‌و تمام‌كشور را در شهرستانهاي‌خويش‌خلاصه‌مي‌كنيم‌و چون‌چنين‌است‌سرزمينهاي‌حاصلخيز و مستعدي‌كه‌نماينده‌پارتي‌دار يا رفيق‌باز ندارند مغبون‌مي‌گردند و مناطق‌ويژه‌اقتصادي‌و صنعتي‌و تجاري‌و احداث‌كارخانه‌و از اين‌قبيل‌در مكانهايي‌ايجاد مي‌شود كه‌بعضاً هيچ‌توجيه‌عقلي‌و ديني‌و ملي‌و اقتصادي‌ندارد. رياست‌معزز و مدبر مجلس‌شوراي‌اسلامي‌! نمايندگان‌با عزت‌و غيرتمند مجلس‌! به‌فرياد مجلس‌برسيد كه‌بايد در رأس‌همه‌امور باشد و اقتدار مقدس‌و مفيد آن‌را برگردانيد و جايگاه‌و حرمت‌مجلسيان‌را مشخص‌فرماييد كه‌اگر چنين‌نكنيد فردا دير است‌. اگر امروز دهها نفر از ما بجاي‌تقدير و تشكر از قضات‌عدالتخواه‌و حمايت‌از تيغ‌برّان‌عدالت‌قوه‌قضائيه‌، از امثال‌آقاي‌كرباسچي‌حمايت‌مي‌كنيم‌، فردا چه‌خواهد شد؟! الله اعلم‌. حُسن‌ختام‌اين‌مقال‌را مزين‌مي‌كنم‌به‌درود خالصانه‌به‌جناب‌حجت‌الاسلام‌والسلمين‌خاتمي‌رئيس‌جمهور محترم‌كه‌با تأسي‌به‌مشي‌مقدس‌امام‌روح‌الله و عمل‌به‌فرمايشات‌رهبر فرزانه‌انقلاب‌اسلامي‌با تواضعي‌قابل‌ستايش‌و حضوري‌خودماني‌و غيرمنتظره‌در ميان‌مردم‌به‌پرهيز از تشريفات‌زايد و ممانعت‌از ريخت‌و پاشهاي‌بي‌حساب‌موجب‌خرسندي‌روح‌بلند امام‌راحل‌و مايه‌خوشنودي‌رهبر عزيز و مردم‌رشيد جمهوري‌مقدس‌اسلامي‌مي‌شوند. همچنين‌سلام‌به‌محضر شريف‌قضات‌عدالتخواهي‌كه‌اين‌بار به‌سراغ‌دانه‌درشتها رفته‌اند و يقيناً برخوردشان‌با شهردار محترم‌تهران‌و شهردارانش‌سياسي‌نبوده‌و نخواهد بود و چنانچه‌بعضي‌از مدعيان‌و قلم‌بدستان‌موارد مستند و مدارك‌غيرمخدوش‌در خصوص‌مسائل‌سوءاخلاقي‌و اقتصادي‌بعضي‌از دستگاهها و بنيادهاي‌ديگر خصوصاً بنياد مستضعفان‌تقديم‌آنان‌كنند قطعاً حكم‌خدا را جاري‌خواهند كرد كه‌خواست‌ملت‌و دولت‌و مجلس‌هم‌همين‌است‌.  در پايان‌به‌قلم‌بدستان‌متعهد كيهاني‌و امثال‌آنان‌و به‌روزنامه‌شجاع‌كيهان‌و مثل‌آن‌درود مي‌فرستم‌و از هر آنكس‌كه‌بمنزله‌آينه‌نيست‌و نان‌قلم‌مي‌خورد و مفيد اهل‌ايمان‌نمي‌شود به‌خدا پناه‌مي‌برم‌.  براي‌استاندار محترم‌جديد استان‌كرمان‌جناب‌آقاي‌مسعود محمودي‌آرزوي‌موفقيت‌روزافزون‌دارم‌. ان‌شاءالله كه‌مردم‌استان‌كرمان‌خصوصاً جيرفتي‌هاي‌عزيز و قهرمان‌از مديريت‌غيرجناحي‌ايشان‌بهره‌اي‌وافر برده‌و مشكلاتشان‌برطرف‌گردد.

خدايا چنان‌كن‌سرانجام‌كار تو خشنود باشي‌و ما رستگار

والسلام‌عليكم‌و رحمة‌الله و بركاته

جلسه‌183

علي‌زادسر ـ

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

‌«رب‌اشرح‌لي‌صدري‌و يسرلي‌امري‌واحلل‌عقدة‌من‌لساني‌يفقهوا قولي‌»فرارسيدن‌عيد سعيد غدير خم‌را تبريك‌عرض‌مي‌كنم‌. خدايا! تو مي‌داني‌كه‌هدفي‌به‌غير از انجام‌تكليف‌و غرضي‌بجز سرافرازي‌اسلام‌ندارم‌و تنها فرمايشات‌ولي‌امر مسلمين‌جهان‌حضرت‌آيت‌الله العظمي‌خامنه‌اي‌(مدظله‌العالي‌) (حضار صلوات‌فرستادند) را حجت‌شرعي‌مي‌دانم‌و اوامرش‌را كه‌مطاع‌است‌گردن‌نهاده‌و عمل‌مي‌كنم‌و علم‌تو كفايت‌مي‌كند اي‌خداي‌عليم‌و حكيم‌. حضرت‌حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌سيدمحمد خاتمي‌رياست‌محترم‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌! نه‌فقط‌اين‌گوينده‌كم‌بضاعت‌، بلكه‌هر ايراني‌مسلمان‌و غيرتمند و شريفي‌آرزومند موفقيت‌شماست‌. زيرا كه‌جمهوري‌اسلامي‌حاصل‌زحمات‌هزار ساله‌علماي‌كبار و هفتاد ساله‌عمر پربركت‌امام‌(قدس‌سره) است‌. خونبهاي‌صدها هزار شهيد والامقام‌، قبل‌و بعد از انقلاب‌اسلامي‌است‌. رنج‌هجده‌ساله‌آزادگان‌عظيم‌الشأني‌كه‌بسياري‌از آنان‌هنوز در بند دشمن‌سفاك‌گرفتارند، برايش‌رقم‌خورده‌است‌. تحمل‌درد سالهاي‌متمادي‌هزاران‌هزار جانباز و قطع‌نخاعي‌بزرگوار و فداكار براي‌حفظ‌و تداومش‌آسان‌شده‌است‌و اينك‌سكان‌امور اجرايي‌اش‌در دست‌جناب‌عالي‌قرار گرفته‌است‌. بنابراين‌مصلحت‌همگان‌اقتضاء مي‌كند كه‌براي‌موفقيت‌رئيس‌جمهورشان‌دعا كنند.  جناب‌آقاي‌رئيس‌جمهور! حماسه‌دوم‌خرداد ملت‌ايران‌لبيكي‌خدايي‌و الهي‌بود از جانب‌امتي‌هوشيار و بيدار به‌امامي‌حكيم‌و مردمدار و آراء بيست‌ميليوني‌شركت‌كنندگان‌(30) ميليوني‌آن‌به‌حضرت‌عالي‌، رأي‌به‌برنامه‌هاي‌نامزدي‌از نامزدهاي‌رئيس‌جمهوري‌كه‌فكر مي‌كردند بهتر بوده‌ است‌و شعارهايي‌كه‌سر داديد، براي‌اكثريت‌مردم‌ايران‌مهمتر از شعارها و برنامه‌هاي‌سه‌نامزد محترم‌ديگر جلوه‌كرد. در نتيجه‌اگر كس‌ديگري‌هم‌همانند شما چنين‌مي‌كرد رأي‌مردم‌را از آن‌خود مي‌كرد.

جناب‌آقاي‌خاتمي‌! دفترچه‌اي‌در نزد اينجانب‌موجود است‌كه‌حدود (170) شعار قشنگ‌و پرطرفدار در امور ديني‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، عمراني‌و سياسي‌از سوي‌شما را در خود جاي‌داده‌است‌كه‌برگرفته‌از مطبوعات‌كشور مي‌باشد. با قاطعيت‌اعلام‌مي‌كنم‌كه‌پس‌از گذشت‌حدود (240) روز از رياست‌جمهوريتان‌از تحقق‌عملي‌آنها خبري‌نشده‌است‌. از قديم‌گفته‌اند كه‌: «دو صد گفته‌چون‌نيم‌كردار نيست‌». اولين‌و بهترين‌گفتني‌شما حاكميت‌قانون‌و اجراي‌آن‌و گردن‌نهادن‌به‌حكم‌محكمه‌بوده‌است‌كه‌بارها و بارها هم‌تكرار شده‌است‌. اما در مقام‌عمل‌منتهي‌شده‌است‌به‌جلسه‌پنج‌ساعته‌هيأت‌محترم‌دولت‌در مقابله‌جدي‌با آن‌و ممانعت‌از تحقق‌اين‌شعار مقدس‌. براستي‌در كجاي‌تاريخ‌حكومتها سراغ‌داريد كه‌تمامي‌هيأت‌محترم‌يك‌دولت‌مدعي‌قانونگرايي‌و اجراي‌عدالت‌(300) دقيقه‌در خصوص‌بازداشت‌قانوني‌يك‌متهم‌بحث‌كند و در پايان‌سخنگوي‌محترمش‌موضع‌رسمي‌آن‌را چنين‌اعلام‌كند كه‌هيأت‌محترم‌دولت‌كه‌شامل‌رئيس‌جمهور محترم‌هم‌مي‌شود، با تعجب‌و تحير دست‌به‌گريبان‌شده‌است‌، كه‌البته‌استنباط‌گوينده‌اين‌است‌كه‌جناب‌آقاي‌مهاجراني‌نكته‌نظرات‌خودش‌را در قالب‌هيأت‌محترم‌دولت‌بيان‌كرده‌است‌. قطعاً همه‌وزراي‌محترم‌دچار شگفتي‌و حيرت‌نشده‌اند و علتش‌هم‌روشن‌است‌كه‌آنان‌طالب‌آنند كه‌قواي‌سه‌گانه‌بنحو احسن‌وظايف‌خودشان‌را انجام‌دهند و از دخالت‌غيرقانوني‌در امور يكديگر اجتناب‌كنند و مي‌دانند كه‌طبق‌قانون‌اساسي‌، قوه‌قضائيه‌مستقل‌است‌و در هر كشوري‌حافظ‌قانون‌اساسي‌، قوه‌قضائيه‌آن‌كشور است‌. شعار خوب‌بعدي‌شما استفاده‌از استعداد و تجارب‌اهل‌فن‌در اداره‌كشور بدون‌در نظر گرفتن‌سلايق‌شخصي‌و جناحي‌و به‌اصطلاح‌خودتان‌فراجناحي‌عمل‌كردن‌و شايسته‌سالاري‌گزينش‌نمودن‌بوده‌است‌كه‌در محك‌تجربه‌همگان‌شاهد بودند كه‌ظرف‌مدت‌كوتاهي‌بيش‌از (3) هزار عنصر لايق‌و كارآمد به‌جرم‌طرفدار شما نبودن‌از گردونه‌اجرايي‌كشور حذف‌شدند و جملگي‌ديديم‌كه‌در يك‌شب‌(6) استاندار لايق‌و در يك‌روز (17) فرماندار كارآمد از كار بركنار شدند كه‌در نظام‌مديريتي‌هيچ‌رژيمي‌سابقه‌قبلي‌نداشته‌است‌و چنين‌برخورد كردن‌با مديران‌برجسته‌و مجرب‌را مستند كردند به‌رأي‌ملت‌سترگ‌و رشيد ايران‌در دوم‌خرداد 1376.  ملت‌عزيز ايران‌رأي‌دادند كه‌قانون‌اجراء شود و عدالت‌اجتماعي‌تحقق‌يابد. مسأله‌بغرنج‌گراني‌كه‌كمر ميليونها انسان‌مسلمان‌ايراني‌را خم‌كرده‌است‌از بين‌برود. فرصتهاي‌شغلي‌بوجود آيد و جوانان‌بيكار جذب‌بازار كار شوند. جلو حيف‌و ميل‌بيت‌المال‌گرفته‌شود و با متخلفين‌در هر مقام‌و موقعيتي‌برخورد قانوني‌و حق‌مدارانه‌صورت‌بگيرد. ملت‌رأي‌داد كه‌تبعيض‌برداشته‌شود و اهداف‌بلند بنيانگذار جمهوري‌اسلامي‌ (رضوان‌الله‌عليه) كه‌اسلامي‌و قرآني‌است‌تحقق‌پيدا كند. در هر حال‌شما رئيس‌جمهور كشوري‌هستيد كه‌هشت‌سال‌با استكبار جهاني‌به‌سركردگي‌آمريكا و مزدوري‌رژيم‌عفلقي‌جنگيده‌است‌و (20) سال‌است‌كه‌سازمان‌مخوف‌و سياه‌«سيا»يش‌را مستأصل‌ساخته‌است‌و شعار «مرگ‌بر آمريكا» سروده‌و شيطان‌بزرگ‌بودنش‌را ثابت‌كرده‌است‌و سياست‌خارجي‌اش‌مبتني‌بر اصل‌مبارك‌قرآني‌«نه‌شرقي‌، نه‌غربي‌، جمهوري‌اسلامي‌» و احترام‌متقابل‌كشورها به‌يكديگر و نفي‌استعمار و استثمار، بوده‌است‌. خوب‌است‌حضرت‌مستطاب‌عالي‌نظري‌اجمالي‌به‌عملكرد هشت‌ماهه‌دولت‌خويش‌بيفكنيد و براي‌رضاي‌خدا در آن‌تأملي‌بفرماييد. تعداد اندكي‌فرصت‌طلب‌كه‌شكست‌جمهوري‌اسلامي‌را آرزومندند كه‌ان‌شاءالله به‌گور خواهند برد، با تمسك‌به‌حماسه‌دوم‌خرداد چه‌ها كه‌نكردند و چه‌ها كه‌نگفتند. همه‌دوستداران‌نظام‌مقدس‌اسلامي‌با سكوت‌غيرقابل‌انتظار شما روبرو هستند! آيا آنچه‌را جناب‌آقاي‌سخنگوي‌محترم‌دولت‌درخصوص‌رابطة‌با آمريكا و چگونگي‌مراوده‌با آن‌مطرح‌مي‌كند با نظرات‌و سياستهاي‌امام‌(قدس‌سره‌) منطبق‌است‌؟ آيا روح‌پرفتوح‌آن‌عظيم‌الشأن‌از برخوردهاي‌عجيب‌و غريب‌وزير محترم‌كشور خصوصاً راجع‌به‌گروهك‌غير قانوني‌و مطرود شده‌حضرت‌امام‌كه‌باصطلاح‌خود را نهضت‌آزادي‌مي‌نامد، راضي‌است‌؟ آيا ارواح‌طيبه‌شهداي‌عظيم‌الشأن‌از مصاحبه‌جناب‌عالي‌با خانم‌«كريستين‌امانپور» كه‌در حقيقت‌جاسوسي‌است‌در لباس‌خبرنگار خشنود شدند؟ البته‌حضرت‌عالي‌مواضع‌خوبي‌هم‌داشتيد ولي‌چگونه‌دلتان‌راضي‌شد سخناني‌بر زبان‌جاري‌كنيد كه‌حكام‌ستمگر و جهانخوار آمريكا را خوشحال‌كند و تصرف‌بحق‌بزرگترين‌جاسوسخانه‌آمريكا در خاورميانه‌را توسط‌دانشجويان‌متعهد پيرو خط‌امام‌كه‌از زبان‌مبارك‌آن‌عظيم‌الشأن‌«انقلاب‌دوم‌» لقب‌گرفته‌بود محكوم‌كنيد؟ آقاي‌رئيس‌جمهور! جناب‌عالي‌مرتب‌ملت‌را به‌انتقاد كردن‌فرا مي‌خوانيد و در كلاس‌درس‌يكي‌از دبيرستانها شركت‌كرده‌و از آنان‌خواستيد كه‌از دولت‌انتقاد بكنند. چگونه‌است‌كه‌بعضي‌از مسؤولين‌دولت‌با نماينده‌مجلس‌كه‌حق‌قانوني‌او انتقاد است‌به‌جرم‌مخالفت‌با دو وزير معرفي‌شده‌شما يعني‌وزير محترم‌كشور و وزير محترم‌فرهنگ‌و ارشاد، از تمامي‌امكانات‌خويشتن‌كه‌جملگي‌از بيت‌المال‌است‌سوءاستفاده‌كرده‌و با او برخورد سياسي‌مي‌كنند كه‌بيان‌آن‌هم‌شرم‌آور است‌. برخوردهاي‌سياسي‌آنچنان‌عميق‌است‌كه‌مثلاً عوامل‌استاندار محترم‌كرمان‌در شركت‌هواپيمايي‌«ماهان‌» كه‌با پول‌جمهوري‌اسلامي‌تهيه‌شده‌است‌خود را موظف‌مي‌دانند براي‌خوشامد استاندار با نماينده‌مجلس‌برخورد سياسي‌كنند و حرمت‌مردم‌عزيز را پاس‌ندارند! آقاي‌رئيس‌جمهور! چرا دشمنان‌قسم‌خورده‌اسلام‌و جمهوري‌اسلامي‌به‌شما طمع‌كرده‌اند و از شما تعريف‌مي‌كنند؟ ستون‌پنجم‌آنان‌با تمسك‌به‌نام‌شما شعار مي‌دهد، وزير محترم‌كشور با سپر قرار دادن‌دوم‌خرداد هرچه‌كه‌دل‌تنگش‌مي‌خواهد مي‌گويد و هر برخوردي‌را كه‌صلاح‌خودش‌بداند مي‌كند، بدنبال‌رفراندوم‌مي‌گردد كه‌مشخص‌گردد قوه‌قضائيه‌قانوني‌عمل‌كرده‌است‌و يا شهردار بازداشت‌شده‌تهران‌؟ به‌بهانه‌جماعت‌دانشجويي‌و حمايت‌از رئيس‌جمهور محترم‌و آزادي‌بيان‌مجوز مي‌دهد كه‌احتمالاً شاغلين‌محترم‌سطوح‌مختلف‌شهرداري‌تهران‌را به‌جلو در دانشگاه‌تهران‌بكشانند و اي‌بسا كه‌شعار آزادي‌متهم‌بازداشت‌شده‌را هم‌بسرايند و پرونده‌اي‌را كه‌از دوره‌سوم‌مجلس‌تقاضاي‌تحقيق‌و تفحص‌نمايندگان‌دردمند پيرامون‌آن‌مطرح‌بوده‌است‌و سالهاست‌كه‌مجلسيان‌در دوره‌هاي‌سوم‌و چهارم‌و پنجم‌خواهان‌رسيدگي‌به‌آن‌بوده‌اند، سياسي‌بدانند و به‌دوم‌خردادمرتبط‌كنند! و تاريخ‌دستگيري‌اش‌را دوم‌خرداد 76 ثبت‌كنند و القاء كنند كه‌متهم‌بازداشت‌شده‌بي‌گناه‌است‌و محافظه‌كاران‌شكست‌خورده‌مي‌خواهند رئيس‌جمهور را تضعيف‌كنند و باغ‌فين‌كاشان‌را در تاريخ‌شاهان‌و اوين‌قبل‌از انقلاب‌را به‌نوعي‌به‌رخ‌مي‌كشند و شعر شاعر را كه‌فرموده‌است‌:

ميان‌ماه‌من‌تا ماه‌گردون

‌تفاوت‌از زمين‌تا آسمان‌است‌

را به‌باد فراموشي‌سپرده‌اند و تغافل‌كرده‌اند و قطعه‌مباركي‌كه‌از پرده‌كعبه‌به‌وزير محترم‌نظام‌جمهوري‌اسلامي‌هديه‌شده‌است‌را به‌همسر يك‌متهم‌بازداشت‌شده‌نظام‌جمهوري‌اسلامي‌مي‌بخشند و حضرت‌عالي‌لب‌از لب‌تكان‌نمي‌دهيد و سكوت‌كرده‌ايد! آقاي‌رئيس‌جمهور! بخدا قسم‌كه‌با امتحان‌سختي‌روبرو شده‌ايد. بخدا قسم‌كه‌دعايمان‌اين‌است‌كه‌از اين‌آزمون‌موفق‌بدر آييد. بخدا قسم‌كه‌دلمان‌براي‌انقلاب‌مي‌سوزد. بخدا قسم‌كه‌آمريكا به‌هيچكداممان‌رحم‌نمي‌كند. بخدا قسم‌، خدا مي‌داند وضع‌اقتصادي‌مردم‌خوب‌نيست‌، بيكاري‌و گراني‌مردم‌را عذاب‌مي‌دهد، خودكامگي‌بعضي‌از مسؤولين‌مردم‌را رنجانيده‌است‌. بخدا كه‌صلاح‌همه‌ما و شما در اين‌است‌كه‌با اطاعت‌از فرامين‌مقام‌عظماي‌ولايت‌دگرباره‌پشت‌دشمن‌را به‌زمين‌زده‌و او را ضربه‌فني‌كنيم‌. آمريكا و اسرائيل‌مكمل‌يكديگرند، به‌هيچيك‌از شما و ما رحم‌نمي‌كنند. آنها مملكت‌را كامل‌و يكجا مي‌خواهند. بايد يكي‌شويم‌، يكي‌باشيم‌، همدل‌و همراه‌، يكديگر را كمك‌كنيم‌، متخلف‌را حمايت‌نكنيم‌، قانون‌شكنان‌را جرأت‌ندهيم‌، ثبات‌مديريت‌را بر مبناي‌انتخاباتها متزلزل‌نكنيم‌، طرحي‌براي‌حل‌مشكلات‌معيشتي‌مردم‌ارائه‌بدهيم‌. براي‌رفع‌بيكاري‌چاره‌اي‌بينديشيم‌و چنانچه‌جملگي‌تحت‌لواي‌ولايت‌پيش‌برويم‌دوستان‌علي‌و محبين‌غدير خم‌را خوشحال‌و عكس‌آن‌را خشمگين‌خواهيم‌كرد. پس‌در عيد ولايت‌علي‌‌ (عليه‌السلام) كه‌بر همگان‌مبارك‌باشد، با ولايت‌علي‌روزگار خويش‌بيعتي‌مجدد بسته‌و با همتي‌بلند به‌رتق‌و فتق‌ امور مردم‌عزيز ايران‌بپردازيم‌. (رئيس‌ـ وقت‌حضرت‌عالي‌تمام‌شد) در پايان‌به‌استاندار محترم‌كرمان‌مي‌گويم‌چنانچه‌سرنوشت‌كرمان‌و سياستهاي‌آن‌توسط‌حضرت‌عالي‌رقم‌مي‌خورد و اجراء مي‌شود و مديريت‌عملي‌آن‌بعهده‌شما مي‌باشد فكري‌به‌حال‌كمربندي‌شهرستان‌جيرفت‌بكنيد كه‌جيرفتيان‌عزيز هر صبح‌و شام‌را با سختي‌مي‌گذرانند و لحظه‌به‌لحظه‌مضطربند كه‌نكند صدها كاميون‌و تريلي‌كه‌در سطح‌شهر تردد مي‌كنند فرزندي‌ديگر از فرزندان‌دلبندشان‌را زير چرخهاي‌خويش‌گرفته‌و آنان‌را عزادار كنند.

«اللهم‌جعلنا من‌المتمسكين‌بولاية‌علي‌بن‌ابيطالب‌ (عليه‌السلام)»

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...