البته رؤسای محترم آموزش و پرورش شهرستان‌های مذكور هم، بنا بر موافقت رئيس محترم سازمان آموزش و پرورش كرمان جناب آقای فتحی، حضور داشتند، آن‌هم دقيقاً 19 روز قبل از روز رأی‌گيری انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامیكه همه‌ی نمايندگان دوره‌ی هفتم كه برای دوره‌ی هشتم نامزد شده بودند، در حوزه‌های انتخابيه‌ی خود مشغول تبليغات غير رسمی بودند. فرهنگیان معزز جیرفت و عنبرآباد به صورت خاص ملاحظه و تأمل بفرمایند : وزير محترم آموزش و پرورش پاسخ بگويد" >g">ادامه‌ . . .

جناب آقای دكتر علی‌احمدی وزير محترم آموزش و پرورش پاسخ بگويند كه آيا می‌دانند كه دستورات خوب و خداپسندانه‌ی ايشان به چه سرنوشتی گرفتار شده‌اند.؟!

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

«متن دستورات هفده‌گانه‌ و خدا پسندانه‌ی صادر شده‌ی وزير محترم آموزش و پرورش و رياست محترم سازمان نوسازی و تجهيزات مدارس كشور در هامش هفده نامه‌ا‌ی كه توسط زادسرجيرفتی راجع به اصلاح امور آموزش و پرورش در شهرستان‌های «جيرفت» و «عنبرآباد» كهدر ملاقات حضوری وی با جناب آقای دكتر علی‌احمدی و جناب آقای مهندس بوربور، تقديم شده است، البته رؤسای محترم آموزش و پرورش شهرستان‌های مذكور هم، بنا بر موافقت رئيس محترم سازمان آموزش و پرورش كرمان جناب آقای فتحی، حضور داشتند، آن‌هم دقيقاً 19 روز قبل از روز رأی‌گيری انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی كه همه‌ی نمايندگان دوره‌ی هفتم كه برای دوره‌ی هشتم نامزد شده بودند، در حوزه‌های انتخابيه‌ی خود مشغول تبليغات غير رسمی بودند.

 (البته آقايان محترم : جناب آقای فتحی رئيس محترم سازمان آموزش و پرورش كرمان و و جناب آقای كامياب رئيس محترم نوسازی و تجهيز مدارس كرمان، عنايت بيشتر و توجه جدی خواهند فرمود و همه‌ی اين دستورات را در مقام عمل محقق خواهند ساخت، ان‌شاءالله تعالی).

1-متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 162685/110/4 مورخ 17/10/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص احداث ده واحد آموزشي در شهرك‌هاي جديدالتأسيس جيرفت:

«بسمه تعالي،

جناب آقاي مهندس بوربور، با سلام، پيگيري شود از طريق مراجع متولي كه قرار بوده است در انبوه‌سازي و احداث شهرك‌ها فضاي آموزشي ايجاد نمايند و كمك خود مردم فضاي آموزشي ايجاد شود. علي‌احمدي 17/10/86»

2-   متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در پي دستور وزير محترم آموزش و پرورش:

«بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم جناب كامياب، ضمن سلام، بهرحال پيگيري كه اگر شهرك‌سازي توسط وزارت مسكن انجام شده، در شوراي استان مطرح كه راه حل مناسب‌تري ارائه شود. بهر حال نمي‌شود شهرك‌ها را هم رها كرد و ... .بوربور 4/12/1386»

3-   متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 162688/110/4 مورخ 17/10/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص تأمين اعتبار جهت احداث چهار باب سالن يكهزارنفري مجهز به امكانات برودتي در جيرفت:

«بسمه تعالي،

جناب آقاي مهندس بوربور، با سلام، رسيدگي و اقدام لازم و گزارش نتيجه.علي‌احمدي 17/10/86»

4-    متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 162684/110/4 مورخ 17/10/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز مديريت آموزش و پرورش جيرفت:

«بسمه تعالي

جناب آقاي بوربور، با سلام، فعلاً در خصوص وسايل گرمايي و تجهيزاتي كه تهيه‌ي آن‌ها مقدور است اقدام و نتيجه گزارش شود. بقيه‌ي اقلام براي فرصت‌هاي بعدي پيگيري شود.علي‌احمدي 17/10/86»

5-   متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در پي دستور وزير محترم آموزش و پرورش:

-«بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم مهندس كامياب، ضمن سلام، در رابطه با بخاري‌هاي ارسالي به استان اقدام، ضمناً در مورد لوازم تجهيزاتي تنها راه تأمين موضوع 12% مي‌باشد كمك نماييد. ضمناً مدارسي كه در سال 85 و 86 توسط آن استان و از اعتبار تخريبي مي‌باشد، تجهيزات آن آماده تحويل است.بوربور 4/12/86»

6-   متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 190780/110/4 مورخ 4/12/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص تأمين اعتبار جهت خريد دو دستگاه ميني‌بوس كولردار و دو دستگاه پژو 405 براي آموزش و پرورش جيرفت:

«بسمه تعالي،

مهندس محدث، با سلام، براي روستاي مركزي به محض تحويل ميني‌بوس‌هاي هديه اقدام شود.علي‌احمدي 5/12/86»

7-  متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 190909/110/4 مورخ 4/12/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص احداث حداقل 4 باب مدرسه‌ي شبانه‌روزي در شهرستان جيرفت:

« بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم مهندس كامياب، ضمن سلام، جناب شيخ گله دارند. چه بايد كرد. بهر حال اگر با پولي كه براي هنرستان ساختن فرستاده شده حق منطقه ضايع نمي‌شود كه هيچ وگرنه گويا ضايع شده بگفته‌ي شيخ بزرگ نماينده‌ي محترم. بهر حال در رابطه با ايجاد 6 هنرستان عطف به سفر معاون اول توجه شود.بوربور 4/12/1386»

8-   متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 191564/110/4 مورخ 5/12/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص استخدام نيروهاي آزاد شاغل در مدارس غيردولتي شهرستان جيرفت:

«بسمه تعالي،

مهندس لباف‌زاده، با سلام، در شوراي معاونين با حضور اينجانب مطرح شود.علي‌احمدي 5/12/86»

9-   متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 171716/110/4 مورخ 3/11/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص تأمين قالي براي نمازخانه‌ي دبيرستان فاطميه‌ي جيرفت:

 «بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم جناب مهندس كامياب، ضمن سلام، لطفاً از تنخواه تجهيزاتي استان رفع مشكل شود و اگر در پرداخت آن مشكل داشتيد، اعلام كه شخصاً اقدام نمايم.بوربور 4/12/1386»

10-               متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 1/10/23025/3859 مورخ 2/12/86 رئيس آموزش و پرورش عنبرآباد كه توسط نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد در ملاقات حضوري مورخ 4/12/86 تقديم جناب ايشان گرديد:

-«بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم مهندس كامياب، ضمن سلام، با توجه به محروميت منطقه و پي‌گيري نماينده‌ي محترم و همكاري‌هاي صميمانه و دلسوزانه‌ي ايشان در مجلس، طوري برنامه‌ريزي نماييد كه ظرف سال جاري مالي كه 4 ماه بيشتر از زمان آن باقي نمانده و دو سال بعد حداكثر، كليه مدارس مناطق محروم بويژه منطقه‌ي جيرفت و عنبرآباد كه مورد توجه دولت و نظام مي‌باشد، برابر مدارس تخريبي آن‌ها ساخته و تجهيزات تحويل گردد.بوربور 4/12/86»

11-              متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 190884/110/4 مورخ 4/12/86 نماينده‌ي مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در خصوص احداث حداقل 10 سالن امتحانات در نقاط مختلف شهرستان عنبرآباد:

-«بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم مهندس كامياب، ضمن سلام، عطف به نياز بررسي و بر اساس اعتباراتي كه احتمال تأمين آن وجود دارد، بر اساس اولويت اقدام شود. بوربور 4/12/86»

12-             متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 1/10/23039/3859 مورخ 2/12/86 رئيس آموزش و پرورش عنبرآباد در خصوص تأمين اتوبوس‌، ميني‌بوس و اتومبيل‌هاي كمك‌دار براي اداره‌ي آموزش و پرورش عنبرآباد، كه توسط نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد در ملاقات حضوري مورخ 5/12/86 تقديم جناب ايشان گرديد:

-«بسمه تعالي،

مهندس محدث، با سلام، پس از تحويل ميني‌بوس‌هاي جديد براي جابجايي دانش‌آموزان ميني‌بوس تخصيص يابد.علي‌احمدي 5/12/86»

13-              متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 1/10/23041/3859 مورخ 2/12/86 رئيس آموزش و پرورش عنبرآباد در خصوص تأمين بودجه جهت خريد لوازم‌التحرير، پوشاك و ساير امكانات براي دانش‌آموزان منطقه‌ي محروم عنبرآباد، كه توسط نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد در ملاقات حضوري مورخ 5/12/86 تقديم جناب ايشان گرديد:

«بسمه تعالي،

مهندس محدث، با سلام، رسيدگي و مساعدت ممكن بعمل آيد.علي‌احمدي 5/12/86»

14-              متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 190936/110/4 مورخ 4/12/86 نماينده جيرفت و عنبرآباد در خصوص تأمين بودجه جهت خريد لوازم‌التحرير، پوشاك و ساير امكانات براي دانش‌آموزان محروم منطقه‌ي عنبرآباد:

«بسم الله الرحمن الرحيم،

خواهر محترم سركار خانم نيزاري، ضمن سلام، فعلاً به منطقه‌ي محروم جناب زادسر برسيد. بعد انشاءا... سيستانبوربور 4/12/1386»

15-              متن دستور وزير محترم آموزش و پرورش در هامش نامه‌ي شماره‌ي 1/10/23034/3859 مورخ 2/12/86 رئيس آموزش و پرورش عنبرآباد در خصوص تأمين حداقل 150 دستگاه كولر آبي و 100 دستگاه كولر گازي جهت استفاده در مدارس منطقه‌ي عنبرآباد ، كه توسط نماينده‌ي جيرفت و عنبرآباد در ملاقات حضوري مورخ 5/12/86 تقديم جناب ايشان گرديد:

«بسمه تعالي،

مهندس محدث، با سلام، رسيدگي و مساعدت ممكن بعمل آيد. علي‌احمدي 5/12/86»

16-              متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 190891/110/4 مورخ 4/12/86 نماينده جيرفت و عنبرآباد در خصوص تأمين حداقل 150 دستگاه كولر آبي و 100 دستگاه كولر گازي جهت استفاده در مدارس منطقه‌ي عنبرآباد:

«بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم جناب مهندس كامياب، از محل اعتبار 12% تجهيزاتي چنانچه ضرورت آن توسط استان اولويت دارد، اقدام شود. بوربور 4/12/1386»

17-              متن دستور رياست محترم سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور در هامش نامه‌ي شماره‌ي 190900/110/4 مورخ 4/12/86 نماينده جيرفت و عنبرآباد در خصوص احداث ساختمان جهت مدارس پنج‌گانه‌ي شبانه‌روزي در شهرستان عنبرآباد:

« بسم الله الرحمن الرحيم،

برادر محترم مهندس كامياب، با توجه به اينكه اعتبار شبانه‌روزي ما در اختيار استان مي‌باشد، شما بعنوان يك رأي مثبت برخورد نماييد و سعي شود عطف به نظر مثبت استاندار با ديد مثبت برخورد شود، در منطقه‌ي مردهك.بوربور 4/12/1386»

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...