بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

برداران عزيز و مكرم :

1-    جناب آقای حاج عليجان سليمانی زيدعزه

2-    جناب آقای علی دلفاردی زيد عزه

سلام عليكم

اگرچه سياست عملی و تجربی همانند نگارنده، به آنان آموخته است كه اولاً، ديرباور باشند و ثانياً، تا كسی، مطلبی، سياستی، ادعايی و سخنی را تجربه نكرده‌اند، قبول نكنند و به جز در مقام عمل، امضای صحيح است و يا مهر باطل می‌باشد را مصروف نسازند و ثالثاً، راجع به چيزی پيشاپيش قضاوت نداشته باشند، با اين وصف اين قلم خود را در مقابل «كمنزيل»، موظف می‌داند كه از اين آموزه‌های سياسی عدول كرده و فراخور وسع خويش نكاتی را تقديم نمايد.

  نكات سه گانه‌ی مورد اشاره از يك سو، و از ديگر سو هم، عملكرد غيرخدايی برخی از قلم به دستان بعضی از جرايد كه قلم را دكان و جريده را به منزله‌ی كالايی فروشی مورد نياز مشتريان محتاج كه مجبور به خريد آن‌ هستند، يافته‌اند و نان قلم می‌خورند و در مسكن كاغذ مأوی گزيده‌اند و بر بادِ عرضِ و آبروی مؤمنان سوار شده‌اند، امثال صاحب اين سطور را برابر ضرب‌المثل ايرانی كه «مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد می‌ترسد»، برآن می‌دارد كه قبل از آن كه از مزيت‌های پيوستن كسان مستعد مطبوعاتی، به خيل عظيم نويسندگان، و تأثير گذاران جدی آثار حقيقتاً مؤثر رسانه، قلم بزند و كلمات را به رشته‌ی تسبيح رستگاری جوامع در بياورد و از باقيات‌الصالحات «قلم»، و سوپاپ اطمينان بودن آن برای مردم و نظام و ركن چهارم جامعه بودنِ اين مهم بگويد، و بنويسد، ناخودآگاه از ناكسان نامطبوعاتی و رسانه‌نماهای نخ‌نما، سخن تلخ بر زبان سرخ جاری بگرداند.

بدون شك، رسانه اهم است و تيغ دولب اصلاح جامعه و درستكاری دولت‌ها و تبليغ مكتب‌ها و نيز عكس آن‌ها به حساب می‌آيد، و می‌بايست از ضرورت تكثر و لزوم گسترش و نياز به ترويج آن به همراه ورود غيرقابل اجتنابش در تمامی اقشار و صنوف اجتماع و پرداختن در كليه‌ی تخصص‌های دينی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، پزشكی، ورزشی در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای، سخن گفت و دم زد، وليكن از تلخی‌های روی ديگر سكه‌ی اهل رسانه كه بسيار كريه و وحشت‌زا می‌باشد، بايد ناليد و فرياد زد كه ای جماعت مسلمان و شهيد داده و اهل ايمان بدانيد و آگاه باشيد كه آنچه را كه عده‌ای در «روزی‌نامه‌هايی» خود می‌گويند و می‌نويسند و اسم اطلاع‌رسانی و انتقاد بر روی آن می‌گذارند، دكان است، دكان، و پول سياهی را كه از اين دكان كسب می‌كنند مسأله‌دار، و نانی را كه از اين نانوايی به دست می‌آورند، مسموم است و مسموم كننده نيز.

 آری استفاده‌ی ابزاری كردن از قلم و رسانه در فضاهای حقيقی روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، فصل‌نامه‌ها، گاه‌نامه‌ها  و مجازی كه همان دنيای سايبر و اينترنتی با عناوين خبرگزاری‌ها، پايگاه‌های موسوم به اطلاع‌رسانی، و وبلاگ‌های شخصی و . و . و، می‌باشد، همانند موارد ذيل كه به وفور تجربه شده‌اند، مشتی از خروار است ؛

برای بعضی‌ها خدای ناكرده قلم و رسانه يعنی :

1-     پلكانی برای به قدرت رسيدن.

2-     وسيله‌‌ای برای تسويه حساب شخصی، حزبی و باندی.

3-    سياه نمايی مطلق از عملكرد مقامات نظام مبارك جمهوری اسلامی ايران.

4-     مأيوس و سرخورده ساختن مردم كشور از اميد روزافزون به زندگی.

5-    نمك پاشيدن به زخم‌های كهنه، عميق و طاقت‌فرسای گرانی، بيكاری، تورم، تبعيض و بی‌عدالتی، كه گريبان‌گير همه‌ی دولت‌ها و گروه‌ها بوده و هست.

6-     طوايف را به جان هم انداختن و طبل جنگ قومی و قبيله‌ای  نواختن و مردم مناطق و شهرستان‌ها را عليه يكديگر بدبين ساختن و دين و اعتقاد مردمان را به اسلام و قرآن، به سخره گرفتن.

7-     انتقام گرفتن از هر آن كس كه مداح و مؤيد مدير مسؤول و يا سردبير، نشود و نباشد.

8-     به چالش كشاندن هر مقامی كه به هر دليلی آگهی پر پول ندهد و مصاحبه‌ی آب و نان دار نكند و خواهان چاپ چهاررنگ آن با صورت‌حساب‌های نجومی، نباشد.

9-    بر باد دادن آبروی مؤمنان و آبرومندان كه حرمتشان از كعبه هم بالاتر است، همانند پركاه بر باد دادنِ دهقانان.

10- به اسم كار ژورناليستی، انتشار دادن انواع دروغ‌ها در اذهان مردمان، نوشتن تهمت‌های بزرگ و القاء آن‌ها به جماعت.

11- زدن بدترين تهمت‌ها به ديگران به اسم خبرنگاری.

12-زير لوای روزنامه‌نگاری و ركن چهارم اجتماع بودن، خوراك تبليغاتی برای دشمنان اسلام و قرآن تهيه‌ كردن.

13-ترويج سكولاريسم آن‌چنانی و تبليغ لاابالی‌گری و القاء انواع شبهات در بين جوانان وطن اعم از دختران و پسران.

14-تخريب چهره‌ی هر مسؤولی كه از اين قماش قلم بدستان كذايی نترسد و مطالبات ناحقشان را تمكين نكند. همان كسانی را منظور است كه همانند صيادان بی‌رحم، شكار مظلوم و بی‌دفاع خود را، تيرباران می‌كنند.

15-اينان بهترين منزل، قيمتی‌ترين مركب، حساس‌ترين شغل را برگزيده‌اند، تا همگان را در برابر خويش به كرنش وادارند.

http://geography.kermanedu.ir/photogallery/Kerman/ensani/jiroft/Jiroft_Picture19.jpg

و وجود مواردی ديگر از اين قماش است كه فاصله‌ی جامعه‌ی مطبوعاتی ما را هر روز و هر روز با اهداف «نون والقلم و مايسطرون» عميق‌تر و بيشتر ساخته است.

برداران دينی و ايمانی من، با توجه به مطالبی كه به صورت فشرده و به قول قديمی‌ها تلگرافی، تقديم گرديد، تصديق می‌فرماييد كه راجع به «كمنزيل» سخن گفتن فراوان سخت و بسی دشوار است، معذالك، با توجه به اسم زيبای آن و آرمان‌های بلندی كه فرموديد و اهداف مقدسی را كه بيان داشتيد، برای اولين بار در رابطه با انتشار يك نشريه، دل به دريا زده و به پاس ورود قدرتمندانه و هدفمند «كمنزيل» به جهان مطبوعاتی «دل عالم» و عرصه‌ی اطلاع رسانی جنوب شرق كشور، خصوصاً در جيرفت و عنبرآباد، نكاتی را كه ملاحظه فرموديد، تقديم داشت و علاوه برآن، عرضه می دارد :

الف - نظر به شناختی كه از شما دو بزرگوار كه از شاعران و قلم ‌به دستان برجسته‌ی جيرفت بزرگ از رابر تا رودبار و بلكه استان و كشور هستيد و اين معرفت طی بيش از بيست‌سال به دست آمده است و با اتكالی كه به فضل پروردگار داريد و استمدادی كه از امام زمان عليه السلام، مسألت كرده‌ايد، اطمينان دارد كه موفق خواهيد شد، زيرا عزم را جزم ساخته‌ايد تا با قوت مركب بر مركب قلم، سوار بشويد و چون چابك‌سوران ميدان نبرد، از سنگر كاغذ و خاكريز ادبيات، با مدعيان نااهل و غيرمتعهدين به «نون والقلم و مايسطرون»، و دشمنان نام و پيشرفت جيرفت بزرگ و متمدن، مردانه و دلاورانه مبارزه كنيد و مسلسل قلم آن بدجنسان دشمن جيرفت را با كاتيوشای منطق، ادب و غيرت جيرفتی خود، پاسخ بگوييد، و سرزمين پاك خبر، نقد، طنز، فكاهی، شعر، گويش محلی، شعر و ادبيات منطقه‌ای و استانی را و همجنين پيشنهادهای سازنده را از لوث انواع ناپاكی‌هايی كه برخی از آن‌ها را فهرست كرديم، پاك بگردانيد، وفقكم‌الله لما يحب و يرضی.

 راست و حسينی بايد اذعان كرد كه دل زادسرجيرفتی طالب آن است كه زبان در كام بچرخاند و با صدايی بلند بگويد كه ای برادران متدين و قلم به دستان متعهد، شما يكی از آروزهای ديرينه‌ی نگارنده را برآورده خواهيد ساخت، زيرا يقيناً سوابق شما عالی‌جنابان اجازه نخواهد داد كه، از وادی آموزه‌های اسلامی و تعليمات قرآنی و ارزش‌های عرفی ايرانی و عزت جيرفتی، تخطی كرده و به بيراهه برويد.

ب - از انتخاب نام قشنگ «كمنزيل» مشخص می‌شود كه مديرمسؤول و سردبير محترم«كمنزيل»، (كه حقيقتاً بردار دينی يكديگر و يار و ياور عقيدتی و سياسی هم هستند و به فضل پروردگار تا آخر نيز چنين خواهند ماند و ان‌شاءالله هيچ خناسی نتواند بين اين دو همدل و همراه، جدايی بيندازد)، مصمم هستند تا به سهم خود نام جيرفت بزرگ را از رابر تا رودبار، پرآوازه‌تر ساخته و با همه‌ی توان خويش از نام مبارك جيرفت دفاع خواهند نمود و برای استان شدن جنوب كرمان به مركزيت جيرفت، از هيچ كوششی دريغ نخواهند ورزيد.

 بنابراين زادسرجيرفتی از اين دو برادر و همه‌ی برادران و خواهران دينی و ايمانی جيرفتی‌ و عنبرآبادی و همه‌ی خوانندگان «كمنزيل» در هركجای ايران اسلامی و بزرگ، درخواست دارد تا اجازه فرمايند كه مختصری راجع به نام قشنگ و اسم زيبا و جالب توجه «مرغ جيرفتی» كه همان «كمنزيل» قشنگ دلفاردی و سليمانی است، مطالبی را به صورت خلاصه تقديم محضر شريف خوانندگان محترم «كمنزيل» بنمايد :   

1-    احتمالاً پرنده‌ شناس خبره و مجربی در ايران و جهان يافت نشود كه با شكل و شمايل پرنده‌ا‌ی قشنگ، دونده، سريع، خوش‌آواز و متشكل از انواع رنگ‌های دوست داشتنی و چشم‌نواز به نام «جيرفتی» كه اسم زيبای ديگرش «كمنزيل» است آشنا نباشد و نداند كه «كمنزيل» چگونه آسمان بلند و لاجوردی «دريای عمان»، «شبه‌قاره‌ی هند»، جنوب شرق جمهوری اسلامی ايران، جنوب افغانستان، و غرب هندوستان را جولانگه پروازی خود قرار داده و گوش مزارع غيرهموار، گزستان‌های بزرگ و باشمار و بی‌شمار را نوازش داده، و چشم بوته‌زارهای دشت‌های خشك و نيمه خشك را خيره ساخته و ايضاً دل بستر رودخانه‌ها و ميان باغستان‌های پر درخت و . و .، را، شادمان می‌گرداند.

2-     آواز خوانی «جیرفتی‌ها» از يك ملودی خاص خود برخوردار است و انگار برآنند تا به ادميان ثابت كنند كه سبك ماهور آن‌ها و كيفيت ساز و و صدای سنتورشان اختصاصی است و آشنايی خاص خود را نيز با چهارگاه مخصوص «كمنزيل‌ها» به رخ می‌كشند و نر و ماده‌ی آن‌ها به شکل مشخصی آواز می‌خوانند و همخوانی‌اشان نيز زيبا و روح‌افزا است، يعنی ابتدا نرها، با صدای «چیکادا، چیکادا» آواز خوانی را شروع می‌كنند و به تدریج صدا را بلند کرده و به شکلی زنگ‌دار صدای «چاکیتا، چاکیتا» را تکرار می‌کنند و آنگاه ماده‌ها با صدای «سی سی سی»، «یاکیلا یاکیلا یاکیلا» ، جواب می‌دهند و سپس همراه با نرها، به صورت «سی کا کوسکاکاکو»، یا «کاتیلا» و یا «کی کی جو»، هم‌خوانی شنيدنی خود را ادامه داده و شنوندگان صدای دلكش خود را، نشاط می‌بخشند.

3-    «جيرفتی‌ها»، يعنی همان «كمنزيل‌های» مردم شريف جيرفت و عنبرآباد و مردم عزيز بندرعباس،ضمن زيبا بودنشان، سريع راه رفته و خيلی خوب می‌دوند، و در بهترين جاهای محل سكونتشان، آشيانه می‌سازند و آرزوی دستبرد زدن روباه‌ها، و سرقت كردن شغالان را  از لانه‌های خود، به دل كور آن شكارچيان بی‌رحم می‌گذارند. البته غذاي «كمنزيل‌ها» هم بهترين و تميزترين است. معمولاًزوج، زوج حركت كرده و بچه‌های خود را نيز به تحرك واداشته و ضمن تغذیه از دانه‌ها، سرشاخه‌ها و سایر مواد غذایی گیاهی، از روی زمین نيز با منقار خود از حشرات و نرم‌تنان استفاده می‌كنند..

4-     جيرفتي يا Gray Francolin از گونه‌هاي اين phasianidac ماكيان مي‌باشد و نام انگليسي «كمنزيل» PARTRIDGE و اسم محلي آن در مناطق جنوب ايران، جنوب استان كرمان و استان هرمزگان، «كمنزيل» است.

 جيرفتي يكي از گونه پرنده‌هاي بومي و حمايت شده در منطقه‌ی جيرفت و استان هرمزگان به حساب می‌آيد و مورد علاقه شديد شكارچيان مي‌باشد. در ميان اين خانواده از ماكيان، پرندگان بزرگي مانند قرقاول و پرندگان كوچكي مانند بلدرچين ديده مي‌شوند.

والسلام عليكم و علی جميع عبادالله‌الصالحين

علی زادسرجيرفتی

نماينده‌ی مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی

در  دوره‌های جهارم، پنجم و هفتم قانونگذاری

لطفاً ما را از نظرات خود بهره‌مند بفرماييد، محتاج ارشادات شما هستيم

دیدگاه‌ها   

#3 فراسوی بم 1390-04-11 19:24

بم در آستانه استان شدن

www.farasoybam.blogveb.com
نقل قول کردن

#2 عارف پهلوانی 1389-09-05 17:03

سلام خسته نباشید وب سایت تون عالیه فقط من شعر محلی می خواستم که نبود
نقل قول کردن

#1 جیرفت 1389-06-06 16:31

سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی،ساعت خواب سلیمانی سردبیر نیایش است نه از کمنزیل برات ای حامی رکن چهارم دموکراسی متاسف هستم.

===========
=============
سلام عليكم
تقبل‌الله اعمالكم
اين نوشته متعلق به چندين سال‌ قبل است. در آن زمان سردبير "كمنزيل"، جناب آقای سليمانی بودند و مدير مسؤول آن هم جناب آقای دلفاری.
نكند مطلب را ملاحظه نفرموده، قضاوت كرديد.
نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...