‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، همان روز ميمون و شريفي است كه خميني كبير (ره) و سترگ و انقلاب شكوهمند اسلاميش را كه به اسلامي و امام زماني (عج) را از گزند حتمي و قطعي آمريكا مسلكان داخلي مصون داشت و نماد پيروزي اهل اسلام بر شيطان بزرگ گرديد و به عنوان سمبل موفقيت جوانان وطن و دانش آموزان مكتب حسين‌ عليه‌السلام، تلقي گرديد و به عنوان روز دانش‌آموز و روز مبارزه با شيطان بزرگ آمريكاي جهان خوار نام گرفت و ورقي زرين و خواندني به نام دانشجويان پيرو خط امام، در كتاب قطور و سراسر درس و عبرت انقلاب اسلامي ايران، اضافه گرديد و اهل تاريخ را با حقايق آشنا ساخت و هدايت فرمود  منزله معجزه‌اي غير قابل انكار مي‌ماند،‌ از امثال اميرانتظام‌ها،‌ ابراهيم يزدي‌ها، نجات داد و كشوربا شگفت‌انگيز، حيرت‌آور و مساله‌دار خوانده شدن گفت‌وگوي ابراهيم يزدي، ادعا شده است كه وي در اين گفت وگو دشمني خود را با اسلام ناب محمدي(ص)، انقلاب اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره)،‌ آيه‌الله شهيد مظلوم بهشتي (ره)، دانشجويان پيرو خط امام، و اكثريت اعضاي شوراي انقلاب اسلامي پنهان نكرده است. ادامه ...

 

انتقاد حجت‌الاسلام علي زادسر از سخنان دكتر ابراهيم يزدي درخصوص 13 آبان

سرويس: تاريخ   1382/08/12      11-03-2003      16:46:09     8208-05036: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: تاريخ

حجت‌الاسلام علي زادسر با انتقاد شديد از سخنان دكتر ابراهيم يزدي در خصوص چگونگي شكل گيري واقعه‌ي ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨ نمابري با عنوان «نقش و جايگاه روز مبارك و تاريخي ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، در سرنوشت انقلاب اسلامي ايران» به خبرگزاري دانشجويان ايران ارسال كرده است.

دراين نمابر با شگفت‌انگيز، حيرت‌آور و مساله‌دار خوانده شدن گفت‌وگوي ابراهيم يزدي، ادعا شده است كه وي در اين گفت وگو دشمني خود را با اسلام ناب محمدي(ص)، انقلاب اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره)،‌ آيه‌الله شهيد مظلوم بهشتي (ره)، دانشجويان پيرو خط امام، و اكثريت اعضاي شوراي انقلاب اسلامي پنهان نكرده است.

«1- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، برابر است، با روز رسوايي كساني كه مطابق اسناد معتبر و ايضا اعتراف شاه ستمگر، آمريكا و معدوم، ‌هم جاسوس سازمان «سيا» و هم خبرچين سازمان «ك-گ-ب» بوده‌اند و اكنون نيز هستند.

‌٢- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، همان روز مباركي است كه قدرت جمهوري اسلامي و مرجعيت و زعامت عام شيعي را به تصوير كشانيد و ثابت كرد كه آمريكا ببر كاغذيي بيش نيست و به قول خميني كبير و جليل،‌ نورالله مرقد الشريف، «آمريكا، ‌هيچ غلطي نمي‌تواند بكند».

٣- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨،مصادف است با روز پايان فتنه‌گري معاويه‌هايي كه خودشان را در حكومت علي عليه‌السلام، جا زده بودند و مي‌تواستند با تيشه‌ي بي‌ريشه‌ي نفاق، ريشه‌ي عميق و مستحكم نظام اسلامي را قطع بنمايند. روز رسوا ساختن امثال عاليجنابان؛ آقايان، ابراهيم يزدي،‌ عباس امير انتظام، ابوالحسن بني‌صدر و ……

‌٤- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، آن روز خجسته‌اي است كه توطئه‌هاي خطرناك و متعددي را كه سازمان «سيا» توسط ايادي حرفه‌اي و كاركشته و خون آشامش، كه در بزرگ‌ترين جاسوسي خانه‌ي مجهز و پيشرفته‌اش در خاورميانه (تهران)،‌ عليه انقلاب مقدس اسلامي و رهبر فرزانه‌اش، پي‌ريزي مي‌شد، خنثي كرد و برملا ساخت. فتنه‌هاي كوري چون: هجوم وحشيانه‌ي ساواكي‌ها و حزب شيطاني كومله، در كردستان، راه‌اندازي جنگ قومي و قبيله‌اي توسط امثال حزب خلق مسلمان، در آذربايجان، خوزستان، بلوچستان و تركمن صحرا، مسلح كردن گروهك‌هاي چپ ماركسيستي و منافقين خلق و انداختن آن ها به جان انقلاب نوپاي اسلامي ايران، ‌سرو و سامان دادن عوامل نفوذي‌شان در ارتش جمهوري اسلامي و سازمان دهي مزدوران داخلي شان در اقصي نقاط كشور برنامه‌ريزي آمريكاييان در دولت موقت، توسط برخي از كساني كه در آب نمك خوابانيده بودند، بر ضد منافع مردم و كشور.

٥- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، روز غلبه‌ي خدا بر ابليس و شيطان، روز پيروزي خون بر شمشير، حق بر باطل، اسلام بر كفر، خميني بر كارتر، دانشجويان خط امام بر دانش‌آموختگان آمريكا و غرب،‌ و كساني كه در دولت موقت به اسم مسلمين، عسل در كام كافر مي‌ريختند.

‌٦- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، روزي است كه لقب پرافتخار و بي‌بديل و تاريخي «انقلاب دوم» را از زبان الهي و مبارك فاتح بزرگ خيبر عصر خويش، هديه گرفت. هديه‌اي گرانبها از كسي كه روز ‌٢٢ بهمن ‌١٣٥٧ روز پيروزي انقلاب اول او بود،‌ همان عزيزي كه ناجي ملك و ملت گرديد.

٧- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، همانند، تبري ستبر در دستان توانمنداني از تبار خليل الرحمن ، قرار گرفت و بر فرق بت بزرگ قرن بيستم آمريكاي ستمگر و جفا پيشه و خيانت كار، و اصنام ريز و درشت روزگار ما فرود آمد و استكبار جهاني و عمال داخلي شان را گيج و مبهود ساخت، تا آنجا كه هنوز هم برخي از آنها به هذيان‌گويي مشغولند.»

زادسر در ادامه زبان يزدي در روز ‌١١/٠٨/١٣٨٢ در مصاحبه با «ايسنا» را آمريكا پسند خوانده و آورده است:« حال چرا هذيان گويي او را به وسيله‌ي بلندگوي «ايسنا» همگان مستحضر شده‌اند؟! سوالي است كه برادر خوبمان جناب آقاي دكتر ابوالفضل فاتح بايد پاسخ بگويد.

٨- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، به منزله‌ي مفسر بزرگ و ملايي مي‌ماند كه عملا آيه‌ي شريفه‌ي «و مكروا و مكرالله، والله خيرالماكرين» را تفسير كرده‌ باشد. روز اثبات «ان كيدالشيطان كان ضعيفا» و «ان حزب الله،‌ هم الغالبون» است.

‌٩- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، نزول سوره‌ي مباركه «فيل» را دگر باره به تصوير كشانيد و عجز و درمانگي ابرهه‌ي زمان را، ‌و همچنين ذلت و ذبوني اصحاب تا بن دندان مسلح و مدعيش را نمايان ساخت، و قدرت پرودگار سبحان را كه به باد و طوفان ماموريت داده بود تا به ريگ و رمل كوير لوت ايران دستور بدهند تا نقش «طيرا ابابيل» را به عهده بگيرند و كارتر و پنتاگون را، گوشمالي تاريخي بدهند و درسي به ياد ماندني بياموزند.

١٠ - روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، ثابت كرد كه اگر ملت‌ها با خدا آشتي بكنند و به ذات اقدسش تكيه بزنند و متوكل به او باشند، هرگز امثال نمرودها، فرعون‌ها، يوسفيان‌ها، بولهب‌ها، معاويه‌ها، چنگيزها، ‌هيتلرها، ‌ريگان‌ها، پهلوي‌ها و بوش‌ها، زمام امور آنان را به دست نمي‌گيرند و شيره‌ي جانشان را نمي مكند و كلاه گشاد دموكراسي، اومانيسم، فمنيسم، ليبراليسم و ….. را بر روي سرمباركشان، جاي نمي‌دهند.

‌١١- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، اداره‌ي امور كشور اسلامي ‌علوي و عاشورايي ايران و ملت مسلمان، شيعه و حسيني را، از چنگال دست‌آموزان امپرياليسم صهيونيستي، ‌بدر آورد و زمان آمور را به دست شاگردان امام خميني ره و مريدان اسلام و ولايت، سپرد.

12- روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، منتظران امام ثاني عشر ارواحنا التراب مقدمه‌القدا، را خشنود و پيروز ساخت.

13- و بالاخره، روز يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، همان روز ميمون و شريفي است كه خميني كبير (ره) و سترگ و انقلاب شكوهمند اسلاميش را كه به منزله معجزه‌اي غير قابل انكار مي‌ماند،‌ از امثال اميرانتظام‌ها،‌ ابراهيم يزدي‌ها، نجات داد و كشور اسلامي و امام زماني (عج) را از گزند حتمي و قطعي آمريكا مسلكان داخلي مصون داشت و نماد پيروزي اهل اسلام بر شيطان بزرگ گرديد و به عنوان سمبل موفقيت جوانان وطن و دانش آموزان مكتب حسين‌ عليه‌السلام، تلقي گرديد و به عنوان روز دانش‌آموز و روز مبارزه با شيطان بزرگ آمريكاي جهان خوار نام گرفت و ورقي زرين و خواندني به نام دانشجويان پيرو خط امام، در كتاب قطور و سراسر درس و عبرت انقلاب اسلامي ايران، اضافه گرديد و اهل تاريخ را با حقايق آشنا ساخت و هدايت فرمود.

«روز تاريخي يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨ ،‌بر همگان، خصوصا، دانشجويان پيرو خط امام، و دانش آموزان وطن، مبارك باد»

«اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا و لا تسلط علينا من لايرحمنا» ، «اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا»،‌«اللهم صلي علي محمد و آل محمد، صفي الله عليه و آله و سلم»

انتهاي پيام. كد خبر: 8208-05036

===============

          کد خبر: 760390        زمان مخابره: 7/8/1388 - 13:53:44

امام جمعه اسدآباد: دشمنان دنبال اختلال در آيين روز مبارزه با استکبار هستند

همدان- امام جمعه اسدآباد هشدار داد: دشمنان دنبال توطئه و اختلال در روز سيزده آبان و آيين مبارزه با استکبارجهاني هستند لذا همه بايد مواظب باشند.    

حجت الاسلام " علي زادسرجيرفتي " روز پنج شنبه در همايش دانشجويان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي به مناسبت فرا رسيدن سالروز ميلاد با سعادت امام رضا (ع) افزود: دشمنان همواره با ترفندهاي مختلف به دنبال ضربه زدن به انقلاب هستند و اينک نيز دنبال توطئه جديدي هسيتند.

وي با تاکيد بر حفظ هشياري همه اقشار به ويژه دانش آموزان و دانشجويان ادامه داد: باوجودي که دشمنان در پي تحقق اهداف شوم خود هستند، اين خواب را با خودشان به گور خواهند برد.

وي اظهار داشت : سيزده آبان به پاس اقدام انقلابي دانشجويان خط امام در فرهنگ کشور مصداق استکبار ستيزي اين ملت بزرگ است.

وي افزود: دانشجويان و دانش آموزان در کنار ملت بزرگ ايران با بيداري و هشياري خود و وحدت و دشمن شناسي و با حضور گسترده در راهپيمايي 13 آبان يک بار ديگر مهر تاييدي به گفته هاي امام خميني (ره) بزنند.

وي بيان داشت : در صورتي که دشمن دوباره به اين کشور مسلط شود ابتدا سراغ همان کساني خواهد رفت که در داخل تفرقه افکني مي کنند.

وي ادامه دامه داد : در حال حاضر راه امام يعني پشتيباني از رهبري ، راه امام يعني حمايت از انقلاب و در نهايت راه امام يعني مخالفت با دشمن و حرکت در مسير شهدا است که همان خواست امام شهدا است.

امام جمعه اسدآباد گفت : چطور شده که برخي افراد که تا ديروز سردمدار تسخير لانه جاسوسي آمريکا بودند ، امروز در رديف دشمنان قرار گرفته ، تا جايي که راديو فردا که دشمن اصلي اين انقلاب است از او تعريف مي‌کند.

وي اظهار داشت : در شرايط کنوني همه ما بايد زير چتر ولايت فقيه قرار گرفته تا مملکت آسيبي نبيند.

7521/564 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 760390

==============

زادسرجيرفتی : روز مبارک يكشنبه ‌١٣ آبان ‌١٣٥٨، برابر است . . .ادامه . . .

==============

هشدار امام جمعه اسدآباد: دشمنان دنبال اختلال در ..ادامه . . .

=============

جريان فتنه مي‌خواهد حقه‌بازي‌هاي انگليسي‌مآبانه خود را با رويكردي سازمان‌يافته به منظور مقابله با جمهوري اسلامي استمرار دهد ادامه . . .

==============

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...